Διανομή μέρους του πλεονάσματος σε εργαζομένους πότε πρέπει να γίνει και πως υπολογίζεται;

Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 6χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 200 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπΕσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Ένα από τα χαρακτηριστικά των ΚοινΣΕπ που κάνουν την διαφορά από τα άλλα επιχειρηματικά σχήματα είναι η διανομή μέρους του πλεονάσματος στους εργαζομένους που είναι η όχι μέλη της Επιχείρησης.

Και αυτό γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω όπως αναφέρονται τόσο στον νόμο 4430/16 όσο και στο καταστατικό

Νόμος 4430/16
Άρθρο 21 Αποθεματικά Διανομή κερδών
παρ. 2 β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ

Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
παρ. 4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 4430/2016 περί διανομής των κερδών.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διανομή αυτή πρέπει να γίνει μέσα στο τρέχον έτος για να μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης και να μην φορολογηθεί σαν πλεόνασμα στην Επιχείρηση καθώς αν γίνει μετά το κλείσιμο του έτους δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την φορολόγηση και είναι άκυρη η πράξη.

Το ποσό αυτό θα δοθεί σαν 15ος μισθός και με την ανάλογη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Θα πρέπει να παρθεί απόφαση από έκτακτη γενική συνέλευση αν θα διανεμηθεί το σύνολο του 35% επί του πλεονάσματος το οποίο μπορεί να υπολογιστεί κατ΄ εκτίμηση με την συνδρομή του λογιστή ΕΩΣ τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Ας δούμε πως μπορεί να γίνει ο υπολογισμός ανά εργαζόμενο μέλος η όχι που έχει παράσχει μισθωτή εργασία και μόνο.

Έστω ότι το 35% του πλεονάσματος είναι 5000 ευρώ και ότι έχουμε 5 εργαζομένους που έχουν παράσχει τα παρακάτω ημερομίσθια συνολικά μέσα στο έτος.

  • Εργαζόμενος Α = 50 ημερομίσθια
  • Εργαζόμενος Β = 75 ημερομίσθια
  • Εργαζόμενος Γ = 150 ημερομίσθια
  • Εργαζόμενος Δ = 120 ημερομίσθια
  • Εργαζόμενος Ε = 100 ημερομίσθια

όποτε έχουμε ένα σύνολο ημερομισθίων = 495

Ερχόμαστε να διαιρέσουμε το ποσό των 5000 ευρώ δια το σύνολο των ημερομισθίων 495 και βρίσκουμε το αποτέλεσμα = 10.1 ευρώ οπότε ο κάθε εργαζόμενος θα πάρει τα παρακάτω ποσά

  • Εργαζόμενος Α = 50 ημερομίσθια x 10.1 ευρώ = 505.0
  • Εργαζόμενος Β = 75 ημερομίσθια x 10.1 ευρώ = 757.5
  • Εργαζόμενος Γ = 150 ημερομίσθια x 10.1 ευρώ = 1515
  • Εργαζόμενος Δ = 120 ημερομίσθια x 10.1 ευρώ = 1212
  • Εργαζόμενος Ε = 100 ημερομίσθια x 10.1 ευρώ = 1010

Αν το βρίσκετε δύσκολο η δεν μπορείτε να το καταλάβετε ελάτε σε επαφή μαζί μας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ η καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα στις μέρες και τις ώρες που αναγράφονται σχετικά.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!