Η ΚοινΣΕπ Life Events ανέλαβε την δημιουργία εταιρικού βίντεο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τις ανάγκες προβολής της


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 5χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 190 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένης δομής για συνεργασία στην προώθηση την στήριξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα με την αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξη που έχει προσφέρει από το 2012 στον χώρο. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ.


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία «LIFE EVENTS ΚΟΙΝΣΕΠ», για τη δηµιουργία εταιρικού βίντεο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τις ανάγκες προβολής της εταιρίας µας στο εξωτερικό µε θέµα τα υφιστάµενα και τα υπό κατασκευή δίκτυα Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Τραµ στην Αθήνα, καθώς και τις µελλοντικές επεκτάσεις.

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το υπ’ αριθµ. DSA-18/0070/27.02.18 Υπηρεσιακό Σηµείωµα
2. Την υπ’ αριθµ. MR-1000016384/20.02.18 εγκεκριµένη αίτηση προµήθειας
3. Την προσφορά της «LIFE EVENTS ΚΟΙΝΣΕΠ» µε ηµερ. 20/02/2018, και µε αριθµό πρωτ.: ΑΜ-577584/20.02.2018
4. Την απόφαση ∆.Σ. 1392(α)/06.12.16 του ∆ιοικητικού ΣυµβουλίουΑποφασίζει  (link)

Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «LIFE EVENTS ΚΟΙΝΣΕΠ» (µε ΑΦΜ: 997064805), για τη δηµιουργία δύο εταιρικών βίντεο, χρονικής διάρκειας 3 και 8 λεπτών, µε θέµα τα υφιστάµενα και τα υπό κατασκευή δίκτυα Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Τραµ στην Αθήνα, καθώς και τις µελλοντικές επεκτάσεις. Το συνολικό τίµηµα και για τα δύο βίντεο στην Αγγλική γλώσσα, ανέρχεται σε 14.500,00€ πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τη συνηµµένη (3) προσφορά.

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo