FaceBook Twitter

ΔΙΚΤΥΟ - Κοιν.Σ.Επ. | Η Μοναδική ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας - από τον Δεκέμβρη του 2012 σας βοηθούμε στα πρώτα σας βήματα και όποτε μας χρειάζεστε! Με την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων και εθελοντών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα | Επικοινωνία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 4χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 50 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ

Η ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένης δομής για συνεργασία στην προώθηση την στήριξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα με την αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξη που έχει προσφέρει από το 2012 στον χώρο. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ.

Στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη: για να μην κινδυνεύσουν ένα κοινωνικό πρότυπο και εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Κοινωνική Ευρώπη σημαίνει, μεταξύ άλλων, επιχειρηματικές ευκαιρίες και – κάτι τόσο αναγκαίο σήμερα – θέσεις εργασίας. Στην κρίση που διανύουμε, τώρα που ο αριθμός των ανέργων ή των ατόμων χωρίς πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους αυξάνεται συνεχώς, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θέλει να συμβάλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, στηρίζοντας τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και στη δημιουργία, παράλληλα, μιας πιο ανοικτής κοινωνίας που να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Στη διάσκεψη με τίτλο «Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και η στρατηγική “Ευρώπη 2020”: καινοτόμες λύσεις για μία βιώσιμη Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, η Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ εξέτασε το παρόν και το μέλλον των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. «Έχει αποδειχθεί ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπόρεσαν να προσαρμοστούν καλύτερα στην τρέχουσα κρίση και, συνεπώς, θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη στρατηγική εξόδου από την κρίση της ΕΕ, συντελώντας, ταυτόχρονα, σε μία ταχύτερη και δικαιότερη ανάκαμψη.

Καλούμε τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής, τόσο του εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού επιπέδου, να υποστηρίξουν με πολιτικά μέσα την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα και να διασφαλίσουν, για τις επιχειρήσεις αυτές, δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού, οι οποίες θα επιτρέψουν την αξιοποίηση του δυναμικού του καίριου αυτού οικονομικού τομέα», δήλωσε ο κ. Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ.

Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας απασχολεί ήδη περισσότερα από 14 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, αριθμός που ισοδυναμεί με ποσοστό μεγαλύτερο του 6% του συνόλου των εργαζομένων. Η κοινωνική οικονομία αποτελεί καθοριστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, ιδιαίτερα μάλιστα σε περίοδο κρίσης. Ωστόσο, στις κοινωνικές επιχειρήσεις δεν προσφέρεται η δυνατότητα να ανταγωνίζονται με δίκαιους όρους τους παραδοσιακούς οικονομικούς φορείς. Εάν δεν ξεπεραστούν τα νομικά, διοικητικά, χρηματοδοτικά και πολιτικά εμπόδια, οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της ενιαίας αγοράς, παρά τον πλούτο και την καινοτόμο ηγεσία που χαρακτηρίζουν όλα τα επίπεδα του τομέα.

«Δεν μπορεί ένα δισεκατομμύριο άτομα σε όλο τον κόσμο να κάνουν λάθος. Ένα δισεκατομμύριο άτομα έχουν επιλέξει να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις», προσέθεσε η κ. Pauline Green, πρόεδρος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης.

«Θα θέλαμε να βοηθήσουμε παρέχοντας μία σαφέστερη εικόνα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ. Για το λόγο αυτό πρόκειται να προωθήσουμε σύντομα ένα μεγάλο πρόγραμμα χαρτογράφησης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει την απάντηση στην έκκληση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να προωθηθεί η σύγκριση, σε όλη την έκταση της ΕΕ, των διαφόρων προσεγγίσεων κρατικής χρηματοδότησης που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», ανέφερε ο κ. László Andor, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη.

Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων και πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις

Η ΕΟΚΕ είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει το ρόλο των κοινωνικών επιχειρήσεων στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Κατά την ΕΟΚΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις των οικονομικών φορέων που στόχο έχουν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη εργαζόμενων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σεβαστό το κατώφλιο του 30% που έχει οριστεί για τους εργαζομένους με αναπηρία ή για τους μειονεκτούντες εργαζόμενους.

Η ΕΟΚΕ ζητά, επίσης, επίμονα να υιοθετηθεί το ταχύτερο το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Σωματείου και να επανεξεταστεί η αξία και η χρηστικότητα μιας επισήμανσης για τις Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Επιχειρήσεις, γεγονός που σαφώς θα συνεισφέρει προστιθέμενη αξία στον τομέα. Με τον τρόπο αυτό, οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να ασκούν δραστηριότητα σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, δίχως πρόσθετο διοικητικό φόρτο.

Τέλος, η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μετά το 2014, ώστε να δοθεί «επενδυτική προτεραιότητα» στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε άλλους πόρους, όπως σε κεφάλαια για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη, για νέους κυρίως επιχειρηματίες του κλάδου της κοινωνικής οικονομίας. «Είμαι πεπεισμένος ότι οι πόροι που διαθέτει η πολιτική για τη συνοχή μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα στο μέλλον, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο μιας πραγματικά ολοκληρωμένης στρατηγικής», είπε, ολοκληρώνοντας, ο κ. László Andor, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη

Για περισσότερες πληροφορίες:
Karin Füssl, Προϊσταμένη της μονάδας Τύπου
Τηλ.: +32 2 546 87 22
E-mail: Karin.Fussl@eesc.europa.eu

http://www.enallaktikos.gr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
loading...

Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo 

Comments

comments

© 2017 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. · Subscribe: RSS Twitter · WordPress Theme designed by Theme Junkie
Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. More Info | Close
Close

Ευρωπαϊκή Διάκριση για τις Υπηρεσίες μας στην Ανάπτυξη της Κ.Aλ.Ο. στην Ελλάδα

Διαβάστε την Διαδικασία ένταξης των ΚοινΣΕπ του ν 4019/2011 στο νέο Μητρώο

Δωρεάν τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με τον νέο Νόμο

Σας βοηθούμε στην σύσταση της ΚοινΣεπ σας δείτε εδώ!

καλέστε για ενημέρωση σε ένα από τα τηλέφωνα εδώ 69310.25400 - wind / 6956.6956.66 - vodafone
η στείλτε μήνυμα από εδώ για κάθε σας απορία η ανάγκη βοήθειας στην σύσταση της ΚοινΣΕπ σας

------------------------------------------------------------------------------------------

images

Monthly Stats 2012 - 2017