Οδηγός για τη δημιουργία μικρών εργαστηρίων τροφίμων

Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 5χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 100 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ

Η ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένης δομής για συνεργασία στην προώθηση την στήριξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα με την αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξη που έχει προσφέρει από το 2012 στον χώρο. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ.

Με διαδικασίες-εξπρές και χωρίς την έκδοση άδειας από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανοίξουν επαγγελματικά εργαστήρια για την επεξεργασία και κονσερβοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

Εξι πλεονεκτήματα έναντι άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον κλάδο των τροφίμων κρύβει η έναρξη και λειτουργία επαγγελματικών εργαστηρίων για την κονσερβοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Ντοματοχυμός, καλαμπόκι, μανιτάρια, κρεατικά, ντολμαδάκια, γλυκά και άλλα προϊόντα μπορούν με τη δημιουργία μιας μικρής κουζίνας και μηχανολογικό εξοπλισμό που δεν θα καταναλώνει ρεύμα πάνω από 10 Κιλοβάτ να μπαίνουν σε κονσέρβες αλλά και σε άλλους περιέκτες και στη συνέχεια να πωλούνται.

images

Οδηγός για τη δημιουργία μικρών εργαστηρίων τροφίμων

Πρόκειται για τα επαγγελματικά εργαστήρια τροφίμων χαμηλής όχλησης και ο γεωπόνος Δημοσθένης Τριανταφυλλίδης περιγράφει στις «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» τις διαδικασίες έναρξης και στησίματος μιας τέτοιας επιχείρησης:

«Ως επαγγελματικό εργαστήριο βάσει του νόμου 4155/2013 ορίζεται η τεχνοοικονομική μονάδα η οποία με μηχανικά, χημικά ή με άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και η οποία πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 Κw ή η θερμική τα 70 Κw, στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα.

Οδηγός για τη δημιουργία μικρών εργαστηρίων τροφίμων

2. Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης».

Εχοντας δώσει τον ορισμό, ο κ. Τριανταφυλλίδης συνεχίζει προσδιορίζοντας τα επαγγελματικά εργαστήρια κάτω των 10 Κιλοβάτ: «Επιπλέον, για ισχύ παραγωγικών μηχανημάτων μικρότερη των 10 Κw τα επαγγελματικά εργαστήρια δεν λαμβάνουν άδεια από τις τοπικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης, παρά μόνο γνωστοποιούν την ύπαρξή τους, τηρούν τις απαιτήσεις του ΕΚ 852/2004 όσον αφορά την παραγωγική εγκατάσταση, και τους κανόνες υγιεινής».

Εξι πλεονεκτήματα βρίσκει ο γεωπόνος και τα παρουσιάζει: «Στα επαγγελματικά εργαστήρια με ισχύ μικρότερη των 10 Κw θα εστιασθούμε στο συγκεκριμένο άρθρο, διότι έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

• Το αρχικό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας είναι ελάχιστο.
• Η γραφειοκρατία για τη νομιμότητα της εγκατάστασης έχει περιορισθεί πάρα πολύ.
• Δίνει επαγγελματική διέξοδο στη σημερινή συγκυρία.
• Μπορούν να εγκατασταθούν και σε περιοχές γενικής κατοικίας.
• Δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης αν ο χώρος είναι κατάστημα, επαγγελματικός χώρος, ή αποθήκη και είναι χώρος κύριας χρήσεως.
• Η νομοθεσία έχει λάβει μέριμνα για τα επαγγελματικά εργαστήρια τα οποία θα δημιουργηθούν από αγρότες-κτηνοτρόφους, διότι αυτά μπορούν να εγκατασταθούν και εντός των ορίων της γεωργοκτηνοτροφικής εγκατάστασης-ακινήτου. Επιπλέον ο αγρότης-κτηνοτρόφος παραμένει ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, ενώ έχει δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων του στις λαϊκές αγορές – αγορές αγροτών.

Ενα επαγγελματικό εργαστήριο με τόσο χαμηλή ισχύ θα μπορούσε με τον κατάλληλο εξοπλισμό να επεξεργασθεί σε μικρές ποσότητες όλα τα αγροτικά προϊόντα».

«Οι επεξεργασίες τις οποίες θα εφαρμόσει ένα επαγγελματικό εργαστήριο», σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλλίδη, «είναι οι παρακάτω:

• Παστερίωση
• Εμπορική αποστείρωση
• Κονσερβοποίηση
• Συμπύκνωση με εξάτμιση

Ο ίδιος διευκρινίζει αναφορικά με την κονσερβοποίηση: «Κύριος στόχος της θερμικής επεξεργασίας κατά την κονσερβοποίηση των προϊόντων είναι να διασφαλισθεί η υγεία του καταναλωτή ή/και να εξασφαλισθεί η μικροβιολογική σταθερότητα του προϊόντος, δηλαδή η ικανότητά του να συντηρηθεί χωρίς μικροβιολογική αλλοίωση για καθορισμένο χρονικό διάστημα κάτω από καθορισμένες συνθήκες διατήρησης».

Ο κύριος εξοπλισμός ενός τέτοιου επαγγελματικού εργαστηρίου με τόσο χαμηλή ισχύ, ο οποίος σχετίζεται με την κύρια επεξεργασία της κονσερβοποίησης, είναι ο παρακάτω:

• Εξοπλισμός κουζίνας (π.χ. κατσαρόλες)
• Συσκευές θερμότητας (π.χ. φλόγιστρα υγραερίου)
• Μεγάλη χύτρα αποστείρωσης – παστερίωσης

Οσον αφορά τη χρηματοδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός επαγγελματικού εργαστηρίου πολύ χαμηλής ισχύος, οι ενδιαφερόμενοι πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες, οι οποίες θα τους ενημερώνουν για τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων μέσω των προγραμμάτων, από το ΕΣΠΑ, τα προγράμματα Leader, τα προγράμματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως τα ΟΠΑΑΧ, Σχέδια Βελτίωσης.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
FOODTEC – Υπηρεσίες Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δημοσθένης Μ. Τριανταφυλλίδης, γεωπόνος ΑΠΘ, ΜΒΑ, Μυτιλήνης 67, Πολίχνη – Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6944324715 – 2310 587254. email: dmtriantafyllidis@yahoo.gr
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

πατήστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο

images

πηγή

Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!

Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo 

Share This Post