ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης στην Περιφέρεια Αττικής


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 5χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 190 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένης δομής για συνεργασία στην προώθηση την στήριξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα με την αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξη που έχει προσφέρει από το 2012 στον χώρο. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ.


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Δημιουργία υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης στην Περιφέρεια Αττικής με στόχο να αποτελέσει την πλατφόρμα υποστήριξης των μηχανισμών που σχετίζονται κατ’ αρχήν με την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση (Εθνικός Μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των κοινωνικών δράσεων, μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, κ.α.), τον κόμβο διαλειτουργικότητας των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, ένταξη Ρομά, κ.α.), το περιφερειακό σημείο διεπαφής και επικοινωνίας με τις Ειδικές Γραμματείες (Κοινωνικής Ένταξης, Ρομά, ΚΑΛΟ, κ.α.) και τις αντίστοιχες Επιτελικές Δομές των Υπουργείων, το σημείο αναφοράς για τη δικτύωση-διασύνδεση κι ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών για όλες τις συναφείς δράσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Περίοδος υποβολής

από 27/11/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμούΟ υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος, ΤΚ 117 41, Αθήνασυνημμένα με την υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει … 

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98 – 100, 117 41 Αθήνα
Τηλ 213 1501500
Φαξ 213 1501501

Δέσποινα Κοσμά

213 1501512

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo