Πρόσκληση σε ΚοιΣΠΕ και ΚοινΣΕπ Ένταξης σε Πρόχειρο διαγωνισμό για την αποψίλωση χόρτων στην Αττική


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 5χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 100 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένης δομής για συνεργασία στην προώθηση την στήριξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα με την αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξη που έχει προσφέρει από το 2012 στον χώρο. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ.


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το αρ. 20 του ν.4412/16 (Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα) για ανάδειξη μειδότη για την αποψίλωση χόρτων στο Παράρτημα ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής Η ΜΗΤΕΡΑ, ΠΑΑΠΑ Βούλας και Μονάδας Σκαραμαγκά, σύμφωνα με τις 3044/29-3-2017, 2660/17-3-2017, 2519/14-3-2017, 4557/12-5-2017 Τεχνικές Περιγραφές των υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμένης δαπάνης 15.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(ΦΠΑ 24%)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο σύμφωνα με το αρ. 20 του ν.4412/16 και τις διατάξεις του ν.4430/2016 οι κάτωθι: Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ)του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), όπως ισχύει με το ν.4430/16.

 Κοινωνικοί Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (ΚΟΙΝΣΕΠ) της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) όπως ισχύει με τις διατάξεις του ν.4430/16.

Δείτε εδώ την πρόσκλησηΧρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo