Απαλλαγη απο ΟΑΕΕ

Σας κοινοποιούμε την απόφαση με αριθμό – Εγκύκλιος 49 ΘΕΜΑ : «Ανάκληση της αρ. 20/12 εγκυκλίου κατά το μέρος που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)» και την απαλλαγή ασφάλισης μελών που δεν είναι εργαζόμενοι από καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισμό Απασχόλησης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Κατεβάστε από εδώ την απόφαση.