Τραπεζικος λογαριασμος

Μετά την έναρξη στην εφορία θα πρέπει να φροντίσετε να ανοίξετε εταιρικό λογαριασμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και σας προτείνουμε την Εθνική Τράπεζα σαν πιο εύκολη διαδικασία,

  • Πρόσφατο θεωρημένο αντίγραφο καταστατικού από το Μητρώο (το δεύτερο από τα 3 αντίγραφα που πήρατε)
  • Βεβαίωση από το Μητρώο περί μη τροποποίησης καταστατικού
  • Απλό αντίγραφο της έναρξης του επιτηδεύματος
  • Απόφαση ΔΣ για ορισμό ταμία και εκπρόσωπο για το άνοιγμα του λογαριασμού
  • Εκκαθαριστικό εφορίας του οριζομένου ως ταμία
  • Ταυτότητα του οριζομένου ως ταμία
  • Λογαριασμό κοινής ωφελείας για απόδειξη κατοικίας οριζομένου ως ταμία.