Τμήμα Μητρώου

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(Σταδίου 29, ΤΚ 10110, Αθήνα, 1ος όροφος,  105 γραφείο)

ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΕΣ: 9:00 – 15:00

Υ.Α. 42292/Δ9.11590/2-10-2015 (ΑΔΑ: Ψ764465ΘΙΩ-ΨΗΔ)

 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Ευσταθία Μουλοπούλου               (προϊστάμενος τμήματος) 2131516027 emoulopoulou@ypakp.gr
Ευστράτιος Καρπούζης 2131516483 ekarpouzis@ypakp.gr
Νικόλαος Μποσινάκος 2131516480 nmposinakos@ypakp.gr
Αθανασία Ντόβα 2131516488 adova@ypakp.gr
Αγγελική Πανάγου 2131516611 apanagou@ypakp.gr
Παναγιώτα Ρασσιά 2105295140 prassia@ypakp.gr