Εθελοντισμός


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 5χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 190 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένης δομής για συνεργασία στην προώθηση την στήριξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα με την αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξη που έχει προσφέρει από το 2012 στον χώρο. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ.


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Κοινωνική Οικονομία και Εθελοντισμός

Ένας βασικός πυλώνας της κοινωνικής οικονομίας είναι ο Εθελοντισμός των μελών που απαρτίζουν τον συνεταιρισμό.

Λαμβάνοντας το ανωτέρω ως βασικό συστατικό υπάρχουν οι παρακάτω παραπομπές προς τεκμηρίωση του εθελοντισμού

Κοινωνική Οικονομία – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ *

Σελίδα 7 Για να θεωρηθεί μια επιχείρηση κοινωνική πρέπει να πληρούνται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά όπως είναι η συμμετοχή συνεργαζόμενων μελών με έμμισθη εξαρτημένη εργασία καθώς και εθελοντών με άμισθη εργασία, και σύμπραξη διάφορων ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών. Ομοίως, μια κοινωνική επιχείρηση πρέπει να παρέχει υπηρεσίες που προωθούν τις κοινωνικές αξίες όπως είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διατήρηση του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η φροντίδα ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, και η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Σελίδα 20,21 Η ίδρυση των επιχειρήσεων μπορεί να γίνει από τρία άτομα και πάνω, ενώ μπορεί να είναι μέλη στον συνεταιρισμό οι εργαζόμενοι, οι χρηματοδότες, τα μέλη της κοινωνίας και οι εθελοντές.

———————————–

Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστής Επιχείρησης του νόμου 4019/2011

ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α’96).

ΑΡΘΡΟ 22ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

———————————–

Άρθρο 713 του Αστικού Κώδικα

Σύμφωνα με το άρθρο 713 Α.Κ. εντολή είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (εντολέας) αναθέτει στον άλλο (εντολοδόχο) τη χωρίς αμοιβή διεξαγωγή υποθέσεως.

Στη σύμβαση εντολής ο εντολοδόχος ενεργεί για λογαριασμό του εντολέα τον οποίο εκπροσωπεί νόμιμα κατά τη διεξαγωγή της υπόθεσης του ενώ στη σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος δρα για τον εργοδότη και δεν τον εκπροσωπεί. (Ατομικό Εργατικό Δίκαιο Στυλιανός Βλαστός Ι τόμος Ι σελ. 88).

Είναι μια σύμβαση χαριστική και μάλιστα το στοιχείο του αμίσθου είναι ουσιώδες στοιχείο της εντολής, όπως είναι η έλλειψη ανταλλάγματος στη σύμβαση εργασίας ή έργου.

Οιαδήποτε συμφωνία περί αμοιβής του εντολοδόχου συνεπάγεται όχι απλώς την ακυρότητα αλλά την ανυποστασία της συμβάσεως, ως συμβάσεως εντολής. Το κύρος της συμβάσεως, ως δικαιοπραξίας, δεν θίγεται και δεν αποκλείει τη δυνατότητα μετατροπής της σε άλλη έμμισθη σύμβαση, όπως σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου, ανάλογα με το περιεχόμενο.

———————————–

Γνωμάτευση ΙΚΑ Τρικάλων περί Εθελοντισμού Μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων *

Απόφαση με αριθμό 15417/03-01-2014 του ΙΚΑ Τρικάλων με ερώτημα περί υπαγωγής στην ασφάλιση ΙΚΑ- Εταμ του Πρόεδρου και των μελών Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

* ζητήστε μας από την φόρμα να σας στείλουμε το αναφερόμενο υλικόΧρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo