Subscribe: FaceBook Twitter

ΔΙΚΤΥΟ - Κοιν.Σ.Επ. | Η Μοναδική ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας - από τον Δεκέμβρη του 2012 σας βοηθούμε στα πρώτα σας βήματα και όποτε μας χρειάζεστε! Με την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων και εθελοντών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα | Επικοινωνία


Μοναδική Προσφορά για τους αναγνώστες της σελίδας μας!

imagesΤώρα μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο με έκπτωση 20% και παράδοση όπου επιθυμείτε!

Ξεφυλλίστε τις πρώτες σελίδες του βιβλίου

Πατήστε εδώ και αφού κάνετε την αγορά σας περάστε τον κωδικό προσφοράς WGETQ3HMYVH1 στο κατάλληλο πεδίο για να έχετε την έκπτωση σας!

Στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία σχετικά με το βιβλίο

Πληροφορίες : Εκδόσεις Οσελότος: τηλ. 210-6431108

Η αποτυχία των κανόνων της Αγοράς να αντιμετωπίσουν τα όλο και αυξανόμενα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, και τα διογκούμενα προβλήματα των ανθρώπων που υφίστανται σήμερα τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, οδηγούν στην ανάδειξη της Κοινωνικής Οικονομίας ως ενός εναλλακτικού και ανθρώπινου μοντέλου παραγωγικής διαδικασίας και ανάπτυξης, με αρχές την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα, την αυτοδιαχείριση και τη συνεργασία του κοινωνικού κεφαλαίου στις τοπικές κοινωνίες.

Το βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί τόσο ενημερωτικό, όσο και εκπαιδευτικό υλικό, αποπειράται να καταδείξει τη σπουδαιότητα και τη μεγέθυνση του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, και να καταγράψει το εύρος και τις δυνατότητες που παρουσιάζει ο τομέας αυτός στην Ελλάδα, ιδιαίτερα ως προς την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Περιλαμβάνει θεωρητική ανάλυση σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των ελλείψεων (του τομέα και των δραστηριοτήτων του), παρουσίαση υφιστάμενων Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Φορέων της Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και των δυνατοτήτων του τομέα προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής δραστηριοποίησης ενδιαφερομένων, ενώ προσεγγίζει ακροθιγώς και τα ζητήματα της Γυναικείας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, των Εναλλακτικών Πιστώσεων, της Μικροπίστωσης και της Κοινωνικής Ευθύνης.

Καταγράφει, επίσης, καλές πρακτικές Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τρίτου τομέα στην Ευρώπη, στη Διεθνή Κοινότητα και στην Ελλάδα, τις θεσμοθετημένες και μη μορφές Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, το νομοθετικό πλαίσιο για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), τα βήματα δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων και σχέδια καταστατικών Κοιν.Σ.Επ..

Απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό, σε μελλοντικούς και υπάρχοντες κοινωνικούς επιχειρηματίες, σε πολιτικούς και managers φορέων, σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, σε στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τραπεζικών Ιδρυμάτων και σε όσους δραστηριοποιούνται στον Τρίτο τομέα της οικονομίας.

Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, και δύο μικρότερα βιβλία, ήτοι το «Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή» και τον «Οδηγό Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος», τα οποία διατίθενται σε ψηφιακό δίσκο εγγραφής (cd) μαζί με το βιβλίο και είναι χρήσιμα σε εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους και στελέχη φορέων εκπαίδευσης ή κατάρτισης με αντικείμενο το περιεχόμενο του βιβλίου.

Η συγγραφέας

«(…) Με βάση τον πλούτο της αυτό, μας παραδίδει ένα σύγγραμμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει επιστημονικό πόνημα αλλά και χρηστικό εργαλείο για όσους προβληματίζονται θεωρητικά ή ιδεολογικά με τις κρίσεις και τα αδιέξοδα του κυρίαρχου κοινωνικού και οικονομικού συστήματος ή/και θελήσουν να ασχοληθούν στην πράξη αποτολμώντας νέους δρόμους πιο συλλογικούς και πιο ανθρώπινους. Ο φιλόδοξος αυτός στόχος επιτυγχάνεται με πολύ πειστικό τρόπο. Το βιβλίο ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις ανάγκες μέσα από τον πλούτο των θεμάτων, τη διεξοδική παρουσίαση και ανάλυσή τους, την πολύ χρήσιμη εγχειριδιακού χαρακτήρα λεπτομερή του δόμηση με τα πολλά παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής, τις ασκήσεις και τα πέντε (5) παραρτήματά του, αλλά και την επεξεργασμένη εκτενή βιβλιογραφία (…)».

Απόσπασμα από τον «Πρόλογο» του καθηγητή
του Παντείου Πανεπιστημίου Αντώνη Μωϋσίδη

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα…

Η Θεοδώρα Ντούλια γεννήθηκε το 1955 στη Λάκα Σουλίου της Ηπείρου και είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ισότητας (1989), ενώ στο Δημόσιο εργάστηκε επί 33 έτη σε πολλές υπηρεσίες: στη ΙΒ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων (1979-1981), στη Νομαρχία Ιωαννίνων, όπου συνεργάστηκε ως σύμβουλος πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης, με περισσότερους από 1.000 φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και του Τρίτου τομέα (1982-1987), στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (1988) και στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υ.Π.Ε.Π.Θ. [ως υπάλληλος, τμηματάρχης, διευθύντρια και σύμβουλος Κοινωνικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (1992-2010)].

Υπήρξε επιστημονική υπεύθυνη στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα σε εθνικά κα ευρωπαϊκά έργα, προγράμματα και πρωτοβουλίες για γυναίκες, για ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες, σε θέματα σχετικά με την καταπολέμηση του Αποκλεισμού, την Ισότητα ευκαιριών, την Κοινωνική Οικονομία, τη Μικροπίστωση, την κοινωνική επιχειρηματική δραστηριοποίηση ευπαθών κυρίως ομάδων, τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και τον Πολιτισμό, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με πολλούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς Φορείς, για τα έτη 1992-2010, και έχει πλούσιο συγγραφικό και μελετητικό έργο.

Σήμερα απασχολείται ως ερευνήτρια, συγγραφέας, σύμβουλος και εκπαιδεύτρια στα παραπάνω θέματα. Συμμετείχε ως οργανώτρια ή εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες (περισσότερα από 120) διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου και ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέλος σε πολλές επιτροπές και συμβούλια αντιστοίχου εμβέλειας.

Υπήρξε, επίσης, μέλος και πρόεδρος λαϊκοσυμμετοχικών θεσμών του Δημοσίου (Νομαρχιακής Επιτροπής Ισότητας Ιωαννίνων και Αθηνών, Νομαρχιακής Επιτροπής Πολιτισμού Ιωαννίνων) από το 1981 έως το 1995, ενώ από το 1979 έως σήμερα είναι μέλος συλλογικών Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και του Γυναικείου Κινήματος, καθώς και Κοινωνικών Επιχειρήσεων (την τελευταία δεκαπενταετία).

© 2016 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. · Subscribe: RSS Twitter · WordPress Theme designed by Theme Junkie
Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. More Info | Close
Close

Subscribe to our mailing list

* indicates required


Η ενημερωτική πύλη KoinSEp.Org στο πλαίσιο ανάπτυξης της δράσης της στην στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα που πιστά υπηρετεί εδώ και πάνω από 3 χρόνια δημιουργεί στο κέντρο της Αθήνας μια Θερμοκοιτίδα ανάπτυξης της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον για ένταξη στην δομή αυτή συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

imgimagesΕίναι σε πλήρη λειτουργία πλέον ο πρώτος και μοναδικός κατάλογος αφιερωμένος στην παρουσίαση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του νόμου 4019/11 και φιλοξενούμε πάνω από 200 ΚοινΣΕπ με τις δράσεις τους και τις πληροφορίες επικοινωνίας από όλη την Ελλάδα. Μέσα από το περιβάλλον αυτό μπορείτε να πλοηγηθείτε εύκολα και να βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε σε όλη την Ελλάδα, οι τρόποι αναζήτησης είναι πολλοί. Η δική σου ΚοινΣΕπ είναι μέσα; enter

images

Monthly Stats 2012 - 2016