Subscribe: FaceBook Twitter

ΔΙΚΤΥΟ - Κοιν.Σ.Επ. | Η Μοναδική ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας - από τον Δεκέμβρη του 2012 σας βοηθούμε στα πρώτα σας βήματα και όποτε μας χρειάζεστε! Με την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων και εθελοντών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα | Επικοινωνία


Εθελοντισμός

Κοινωνική Οικονομία και Εθελοντισμός

Ένας βασικός πυλώνας της κοινωνικής οικονομίας είναι ο Εθελοντισμός των μελών που απαρτίζουν τον συνεταιρισμό.

Λαμβάνοντας το ανωτέρω ως βασικό συστατικό υπάρχουν οι παρακάτω παραπομπές προς τεκμηρίωση του εθελοντισμού

Κοινωνική Οικονομία – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ *

Σελίδα 7 Για να θεωρηθεί μια επιχείρηση κοινωνική πρέπει να πληρούνται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά όπως είναι η συμμετοχή συνεργαζόμενων μελών με έμμισθη εξαρτημένη εργασία καθώς και εθελοντών με άμισθη εργασία, και σύμπραξη διάφορων ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών. Ομοίως, μια κοινωνική επιχείρηση πρέπει να παρέχει υπηρεσίες που προωθούν τις κοινωνικές αξίες όπως είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διατήρηση του πολιτιστικού περιβάλλοντος, η φροντίδα ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, και η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Σελίδα 20,21 Η ίδρυση των επιχειρήσεων μπορεί να γίνει από τρία άτομα και πάνω, ενώ μπορεί να είναι μέλη στον συνεταιρισμό οι εργαζόμενοι, οι χρηματοδότες, τα μέλη της κοινωνίας και οι εθελοντές.

———————————–

Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστής Επιχείρησης του νόμου 4019/2011

ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α’96).

ΑΡΘΡΟ 22ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

———————————–

Άρθρο 713 του Αστικού Κώδικα

Σύμφωνα με το άρθρο 713 Α.Κ. εντολή είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (εντολέας) αναθέτει στον άλλο (εντολοδόχο) τη χωρίς αμοιβή διεξαγωγή υποθέσεως.

Στη σύμβαση εντολής ο εντολοδόχος ενεργεί για λογαριασμό του εντολέα τον οποίο εκπροσωπεί νόμιμα κατά τη διεξαγωγή της υπόθεσης του ενώ στη σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος δρα για τον εργοδότη και δεν τον εκπροσωπεί. (Ατομικό Εργατικό Δίκαιο Στυλιανός Βλαστός Ι τόμος Ι σελ. 88).

Είναι μια σύμβαση χαριστική και μάλιστα το στοιχείο του αμίσθου είναι ουσιώδες στοιχείο της εντολής, όπως είναι η έλλειψη ανταλλάγματος στη σύμβαση εργασίας ή έργου.

Οιαδήποτε συμφωνία περί αμοιβής του εντολοδόχου συνεπάγεται όχι απλώς την ακυρότητα αλλά την ανυποστασία της συμβάσεως, ως συμβάσεως εντολής. Το κύρος της συμβάσεως, ως δικαιοπραξίας, δεν θίγεται και δεν αποκλείει τη δυνατότητα μετατροπής της σε άλλη έμμισθη σύμβαση, όπως σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου, ανάλογα με το περιεχόμενο.

———————————–

Γνωμάτευση ΙΚΑ Τρικάλων περί Εθελοντισμού Μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων *

Απόφαση με αριθμό 15417/03-01-2014 του ΙΚΑ Τρικάλων με ερώτημα περί υπαγωγής στην ασφάλιση ΙΚΑ- Εταμ του Πρόεδρου και των μελών Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

* ζητήστε μας από την φόρμα να σας στείλουμε το αναφερόμενο υλικό

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.
© 2016 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. · Subscribe: RSS Twitter · WordPress Theme designed by Theme Junkie
Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. More Info | Close
Close

Subscribe to our mailing list

* indicates required


Η ενημερωτική πύλη KoinSEp.Org στο πλαίσιο ανάπτυξης της δράσης της στην στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα που πιστά υπηρετεί εδώ και πάνω από 3 χρόνια δημιουργεί στο κέντρο της Αθήνας μια Θερμοκοιτίδα ανάπτυξης της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον για ένταξη στην δομή αυτή συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

imgimagesΕίναι σε πλήρη λειτουργία πλέον ο πρώτος και μοναδικός κατάλογος αφιερωμένος στην παρουσίαση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του νόμου 4019/11 και φιλοξενούμε πάνω από 200 ΚοινΣΕπ με τις δράσεις τους και τις πληροφορίες επικοινωνίας από όλη την Ελλάδα. Μέσα από το περιβάλλον αυτό μπορείτε να πλοηγηθείτε εύκολα και να βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε σε όλη την Ελλάδα, οι τρόποι αναζήτησης είναι πολλοί. Η δική σου ΚοινΣΕπ είναι μέσα; enter

images

Monthly Stats 2012 - 2016