Subscribe: FaceBook Twitter

ΔΙΚΤΥΟ - Κοιν.Σ.Επ. | Η Μοναδική ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας - από τον Δεκέμβρη του 2012 σας βοηθούμε στα πρώτα σας βήματα και όποτε μας χρειάζεστε! Με την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων και εθελοντών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα | Επικοινωνία


Αριθμ. οικ. 44203/Δ9.11555 – ΦΕΚ B 3163 – 30.09.2016

Τροποποίηση της αριθ. οικ. 34331/Δ9.8920/26-7-2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)»

Τροποποιείται η αριθ. πρωτ. οικ. 34331/Δ9.8920/26-7-2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)» (ΦΕΚ 2458 Β’/10-8-2016) κατά το μέρος που αφορά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και η ημερομηνία υποχρέωσης απόκτησης κωδικού πρόσβασης από τους εργοδότες στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ παρατείνεται μέχρι την 31/10/2016

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ιστότοπος sepenet.gr, στον οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία από 05-09-2016

Με την υπ’ αριθ. 34331/Δ9.8920 – ΦΕΚ 2458 Β/10-8-2016, απόφαση του Υπουργού Εργασίας, καθορίζεται ο τρόπος και τα είδη των αιτήσεων και άλλων εγγράφων τα οποία θα υποβάλονται ηλεκτρονικά στο ΣΕΠΕ από 31-10-2016 (Αριθμ. οικ. 44203/Δ9.11555 – ΦΕΚ B 3163 – 30.09.2016)

Έτσι λοιπόν, όλοι οι εργοδότες έως 31-10-2016, υποχρεούνται να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση sepenet.gr, με την εγγραφή τους, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) ως νέοι χρήστες, δηλώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης, μεταξύ των οποίων και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Οι εργοδότες θα αποκτήσουν τον προσωπικό τους «λογαριασμό» στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, στον οποίο υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τις τυχόν μεταβολές αυτών στο πεδίο «Διαχείριση Λογαριασμού».

Οι εργαζόμενοι, οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων καθώς και λοιποί τρίτοι, που επιθυμούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, για θέματα που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ- ΣΕΠΕ, θα μπορούν να εγγραφούν και να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης καθώς και προσωπικό «λογαριασμό», αφού δηλώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης τους, μεταξύ των οποίων και ο ΑΦΜ, καθώς και τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τις τυχόν μεταβολές τους στο πεδίο «Διαχείριση Λογαριασμού».

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr, θα υποβάλλονται τα παρακάτω έγγραφα:

Α) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
α) Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας
β) Αίτηση για Βεβαίωση Αριθμού Απασχολούμενου Προσωπικού
γ) Αίτηση για Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων
δ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς
ε) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας
στ) Αναγγελία εργατικού ατυχήματος
ζ) Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία
η) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
θ) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
ι) Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης εγκύου
ια)Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας
ιβ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία
ιγ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
ιδ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας
ιε)Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφα-λείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης/ναυπήγησης)
ιστ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
ιζ) Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνικών έργων
ιη) Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο
ιθ) Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται
κ) Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
κα) Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων
κβ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπό-μενων ενδίκων βοηθημάτων
κγ) Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ)
κδ) Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου

Β) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
α) Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων
β) Αίτηση για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας στις προβλεπόμενες περιπτώσεις
γ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς
δ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
ε) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
στ) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

Γ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
α) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας
β)Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς
γ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
δ)Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
ε) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

Αιτήσεις εργαζομένων, οργανώσεων εργαζομένων ή εργοδοτών που δεν είναι χρήστες του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, διεκπεραιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και καταχωρούνται σύστημα.

Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας και τα υποκαταστήματα τους πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους για τους εργαζομένους που απασχολούν, υποβάλλουν στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και καταστάσεις συμβάσεων εργασίας που καταρτίστηκαν με τη μεσολάβηση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 104 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), όπως ισχύει.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo 

loading...

Comments

comments

Tags:
© 2016 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. · Subscribe: RSS Twitter · WordPress Theme designed by Theme Junkie
Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. More Info | Close
Close

Subscribe to our mailing list

* indicates required


Η ενημερωτική πύλη KoinSEp.Org στο πλαίσιο ανάπτυξης της δράσης της στην στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα που πιστά υπηρετεί εδώ και πάνω από 3 χρόνια δημιουργεί στο κέντρο της Αθήνας μια Θερμοκοιτίδα ανάπτυξης της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον για ένταξη στην δομή αυτή συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

imgimagesΕίναι σε πλήρη λειτουργία πλέον ο πρώτος και μοναδικός κατάλογος αφιερωμένος στην παρουσίαση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του νόμου 4019/11 και φιλοξενούμε πάνω από 200 ΚοινΣΕπ με τις δράσεις τους και τις πληροφορίες επικοινωνίας από όλη την Ελλάδα. Μέσα από το περιβάλλον αυτό μπορείτε να πλοηγηθείτε εύκολα και να βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε σε όλη την Ελλάδα, οι τρόποι αναζήτησης είναι πολλοί. Η δική σου ΚοινΣΕπ είναι μέσα; enter

images

Monthly Stats 2012 - 2016