Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Μητρώου

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

(Σταδίου 29, ΤΚ 10110, Αθήνα, 1ος όροφος,  105 γραφείο)

ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΕΣ: 9:00 – 15:00

Υ.Α. 42292/Δ9.11590/2-10-2015 (ΑΔΑ: Ψ764465ΘΙΩ-ΨΗΔ)

 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Ευσταθία Μουλοπούλου  (προϊστάμενη τμήματος) 2131516027 emoulopoulou@ypakp.gr
Ευστράτιος Καρπούζης 2131516483 ekarpouzis@ypakp.gr
Νικόλαος Μποσινάκος 2131516480 nmposinakos@ypakp.gr
Αθανασία Ντόβα 2131516488 adova@ypakp.gr
Αγγελική Πανάγου 2131516611 apanagou@ypakp.gr
Παναγιώτα Ρασσιά 2105295140 prassia@ypakp.gr

 

Α) Για εγγραφή, τροποποίηση στοιχείων, διαγραφή από το Μητρώο: 2131516480 (κ.Μποσινάκος)

Β) Για Πιστοποιητικό Μέλους (ετήσιοι απολογισμοί-προγραμματισμοί): 2131516082 (κα Νικολάου)

E-MAIL: kalo@ypakp.gr,   mitrwokoin@ypakp.gr