Δήμος Αθηναίων: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και από ΚοινΣΕπ για τη Διαχείριση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Ανοιχτό κάλεσμα προς τις ομάδες της πόλης απευθύνει ο δήμος Αθηναίων, μέσω της Αντιδημαρχίας της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικής Αποκέντρωσης, με σκοπό την εύρεση ενός ή περισσότερων διαχειριστών των ανακαινισμένων πλέον χώρων της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, για τα επόμενα πέντε έτη.…
Απόφαση ΔΣ Χίου με θέμα: “Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Δ. Χίου, ΔΗ.Κ.Ε.Χ., ΚοινΣΕπ “ΘΕΡΜΑΙ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ”

Υπόψη του συμβουλίου τέθηκε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χίου, της ΔΗΚΕΧ και της Κοιν.Σ.Ε.Π “Θέρμαι Αγιασμάτων” με αντικείμενο την οργάνωση του πλαισίου λειτουργίας και την ισομερή κατανομή βαρών μεταξύ των εταίρων για την λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων, κατά…
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενισχύει τις προγραμματικές συμφωνίες με ΚοινΣΕπ για την ανακύκλωση

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το τοπικό σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης των κοινωνικών πρωτοβουλιών και της συμμετοχής των δράσεων της κοινωνικής οικονομίας για την υλοποίηση των ΤΣΑΔΑ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα ενισχύσει τις προγραμματικές συμφωνίες με…
Ναυαγοσώστες για τις ακτές του Προσλαμβάνει ο δήμος Βόλου

Ναυαγοσώστες για την κάλυψη δέκα πολυσύχναστων ακτών του, προσλαμβάνει ενόψει της κολυμβητικής περιόδου, ο δήμος Βόλου. Στη χθεσινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ελπί-Ζω». Ο δήμος ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού…
Χορήγηση άδειας για υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα μικροπωλητών μελών ΚοινΣΕπ

Για τη συμμετοχή μικροπωλητών σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν…
Ανάθεση της καθαριότητας της χερσαίας ζώνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου σε ΚοινΣΕπ.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 “Περί Δημόσιου Λογιστικού κλπ” (ΦΕΚ 247/Α) όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει. β. Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/Α). γ. Του…
Σύμβαση έργου ΚοινΣΕπ με το υπουργείο Παιδειας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του κ. Δημητρίου Χαλκιώτη, Υπεύθυνου των Πράξεων «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς 2010-11», «Ερευνητικές Εργασίες (Project)”, και «Νέο Σχολείο: Σχολείο 21ου αιώνα-Η Μετάβαση», ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει: α.…