Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Συντήρηση Πρασίνου

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Συντήρηση Πρασίνου του Περιβάλλοντος χώρου βορείου τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) για ένα έτος. Η ενδεικτική…

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα ΑμεΑ που ψηφίστηκε σήμερα

Τα ΑμεΑ, τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης ή και εργαζόμενων σε Κοιν.Σ.Επ. και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσηλεία…

Πρόσκληση σχετικά με το έργο καθαριότητας μονάδων της ΑΕΜΥ Α.Ε.

Πρόσκληση σχετικά με το έργο καθαριότητας μονάδων της ΑΕΜΥ Α.Ε. κατεβάστε από εδώ την προκήρηξη Αναθέτουσα Αρχή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Τίτλος Έργου ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ…

Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη προς τους μισθωτούς του

Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας – Έννοια Η εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας δεν αποτελεί αυτοτελή υποχρέωση, αλλά αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους υποχρεώσεων έναντι του εργαζόμενου, που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις επιταγές…

Τι Βρίσκεται Μπροστά Μας και Πόσο Ασφαλείς Είναι οι Τράπεζες;

Το Πρόβλημα του Χρέους Οι τράπεζες είναι από τη φύση τους ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις. Χειρίζονται μεγάλα χρηματικά ποσά που βασικά δεν είναι δικά τους. Επιπροσθέτως, παράγουν χρήμα και δίνουν δάνεια συνολικού…

ΚοινΣΕπ Προβάλλω τη Ναυπακτία

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη ύπαρξης μιας…