Σχετικό: Το με αρ. πρωτ. οικ.21167/854/27-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο θίγονται θέματα που αφορούν στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Προκειμένου να αντιμετωπίζονται ορθά και ομοιόμορφα…

Μετά από την χθεσινή συνάντηση με αρμόδιο σύμβουλο του υπουργείου εργασίας και μετά από άλλες σοβαρές εξελίξεις κρίνεται αναγκαίο το συντομότερο δυνατόν να πραγματοποιηθεί νωρίτερα η προγραμματιζόμενη συνάντηση του φθινοπώρου καθώς πρέπει να παρθούν αποφάσεις για την περεταίρω λειτουργία και…

Εργαλείο για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στο πεδίο της μεταποίησης οι οποίες μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα ελληνικά γεωργικά και κτηνοτροφικά καθώς επίσης και να συμβάλουν στην καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής αποτελεί ο νέος Επενδυτικός Νόμος που άνοιξε τις……

Να δοθεί τέρμα στις πελατειακές σχέσεις και να μπουν κανόνες διαφάνειας σε ότι αφορά τις προγραμματικές συμβάσεις, ζήτησε ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής του Οικολογικού Ανέμου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Νίκος Χρυσόγελος.

Μετά τα τελευταία γεγονότα και την κατάργηση του σώματος των σχολικών φυλάκων υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με την απασχόληση του συνόλου των εργαζομένων και την φύλαξη των σχολείων. Ήδη πρόταση του υπουργείου εσωτερικών είναι η σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από…

Στα πλαίσια εκτενούς ρεπορτάζ σε πανελλαδικό κανάλι σχετικά με την κοινωνική οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα μαγνητοσκοπηθεί στις επόμενες ημέρες σας καλούμε το συντομότερο δυνατόν να μας αποστείλετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά την λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ…