ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» ;

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ – Περιφερειακό Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νοτίου Αιγαίου»», ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2012, βάσει του Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων». Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» έχει ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσης της και έχει αποκτήσει νομική μορφή με την εγγραφή της στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας , που τηρείται στο Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η νέα αυτή Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ανήκει στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού- προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ», ήδη δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες- στόχου, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους , την ένταξη τους και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» ξεκινώντας τη δράση της, έχει εστιάσει στους παρακάτω βασικούς τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής και Υποστήριξης σε Άτομα με Αναπηρία και τις οικογένειες τους, που βιώνουν τον κοινωνικό στιγματισμό, την απομόνωση και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Υποστήριξης στελεχώνεται από Κοινωνικούς Επιστήμονες, με εμπειρία σε θέματα αναπηρίας, και στο πλαίσιο λειτουργίας του οργανώνει :

• Ομάδες Συμβουλευτικής Ατόμων με Αναπηρία
• Ομάδες υποστήριξης Γονέων, Κηδεμόνων και Φροντιστών
• Ατομική και Οικογενειακή Συμβουλευτική
• Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης

 Φροντίδα στο Σπίτι

Οργάνωση μιας διεπιστημονικής ομάδας , η οποία θα είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες κατ ΄οίκον, σε άτομα που διαβιώνουν μόνα, σε ηλικιωμένους, σε άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν κ.α. Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ατόμων, με σκοπό την διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:
 Ιατρική υποστήριξη
 Νοσηλευτική φροντίδα
 Φυσιοθεραπεία κ Κινησιοθεραπεία στο σπίτι
 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 Συμβουλευτική οικογένειας
 Οικιακή βοήθεια (καθαριότητα, προετοιμασία γευμάτων κ.α.)
 Εξωτερικές εργασίες (ψώνια, πληρωμή λογαριασμών κ.α)
 Υπηρεσίες μετακίνησης

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στον τομέα του τουρισμού στοχεύει στην ανάπτυξη ενός, όσο το δυνατόν, πληρέστερου δικτύου υπηρεσιών, που θα εξασφαλίσει στον επισκέπτη του νησιού της Ρόδου ασφαλείς διακοπές και τη μέγιστη προσβασιμότητα σε χώρους διαμονής, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Ήδη παρέχονται η εξής υπηρεσίες:

• ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Ή ΛΙΜΑΝΙ
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» αναλαμβάνει τη μεταφορά του επισκέπτη, ο οποίος εξαιτίας της αναπηρίας του, μεταφέρει ή χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό, με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα.

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Η μετακίνηση με σκοπό την ψυχαγωγία, την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους ή χώρους πολιτισμού καθώς και οποιαδήποτε άλλης μορφής μετακίνηση, είναι ακόμα μια υπηρεσία, η οποία παρέχεται προς τον επισκέπτη του νησιού

• ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» διαθέτει, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού, ειδικό εξοπλισμό μετακίνησης, όπως χειροκίνητα αμαξίδια, ηλεκτροκίνητα αμαξίδια κλπ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την έδρα της εταιρείας:
Πάροδος Ιωάννη Ρίτσου – Άγιοι Απόστολοι- Ρόδος
κ. Ζηδιανάκη Μαρία & κ Πιπίνου Γεωργία
Τηλ. Επικοινωνίας: 2241072571, e-mail: koinsepasklipiades@gmail.com

  • Email: koinsepasklipiades@gmail.com
  • Phone: 2241063660
  • Fax: 2241033278
  • url:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Did you like this? Share it:

Άλλη μια υπηρεσία της Κοιν.Σ.Επ. * Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα! *