Καθημερινή Ενημέρωση για Χρηματοδοτικά Προγράμματα! εγγραφείτε τώρα στο NewsLetter ...>>>

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της πύλης μας μεταξύ άλλων είναι οι παρακάτω:

Sep 29th, 2013
Comments Off
  • Συλλογή των προς υλοποίηση δράσεων και έρευνα για πιθανή ένταξή τους σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή και διεθνή προγράμματα. Διερεύνηση πιθανότητας εξεύρεσης χορηγιών για την υλοποίηση των δράσεων.
  • Με την προϋπόθεση της ύπαρξης χρηματοδοτικού πλαισίου, εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, σύνταξη των φακέλων υποβολής προτάσεων, υποβολή, παρακολούθηση του φακέλου και διαχείριση του έργου μέχρι και την αποπληρωμή του. Read more…

Επτά προτάσεις για εναλλακτική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Jul 19th, 2014
Comments Off

Πώς μπορούν να στηριχθούν μικρές επιχειρήσεις μέσω κοινοτικών πόρων. Η ανάγκη να προχωρήσει ο θεσμός των «Business Angels». Προτείνεται «δυναμική ανασυγκρότηση» επιχειρήσεων και με αλλαγές στο μάνατζμεντ.

Πακέτο επτά προτάσεων για την χρηματοδότηση της οικονομίας εισηγείται το ΚΕΠΕ. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάλυση το κρίσιμο ζήτημα της εναλλακτικής χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας αναδεικνύεται επιτακτικά λόγω και των νέων υψηλότερων απαιτήσεων που αναμένονται για τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών το χρονικό διάστημα 2014-2019, σε ό,τι αφορά την πιστωτική τους επέκταση. Read more…

Αναλυτικά όλες οι επιδοτούμενες δράσεις από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Jul 18th, 2014
Comments Off

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων / ΕΣΠΑ) υπέβαλε χθες το βράδυ προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα υπεβλήθησαν στην προθεσμία που είχε τεθεί από την ΕΕ, σε συνέχεια της υποβολής του γενικού πλαισίου για τη νέα προγραμματική περίοδο το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό πρόγραμμα ήταν το τρίτο μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε η ΕΕ. Read more…

Ανοιχτά Προγράμματα Leader (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης)

Jul 18th, 2014
Comments Off

Αυτή την περίοδο είναι ανοιχτά αρκετά τοπικά προγράμματα Leader από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013, Άξονας 4). Τα προγράμματα Leader αφορούν συγκεκριμένους νομούς και περιοχές και προσφέρουν επιχορήγηση που μπορεί να φτάσει το 60%.

Δικαιούχοι του προγράμματος Leader είναι ιδιώτες (αγρότες ή μη), επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή υπό σύσταση), μη κερδοσκοπικοί φορείς, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και εταιρίες ΟΤΑ. Read more…

Εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ

May 23rd, 2014
Comments Off

Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020.

Το ελληνικό πρόγραμμα είναι το τρίτο μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν (μετά της Δανίας και της Γερμανίας).

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για το νέο ΕΣΠΑ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα που είναι η έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,τα οποία βρίσκονται ήδη υπό συζήτηση με τις Βρυξέλλες και πρόκειται να υποβληθούν επίσημα έως τα μέσα του καλοκαιριού, ούτως ώστε το ταχύτερο δυνατόν να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις των νέων δράσεων. Read more…

Twitter
koinseporg on Twitter
178 people follow koinseporg

Άλλη μια υπηρεσία της Κοιν.Σ.Επ. * Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα! *