Στην πρόσφατη Ευρωμεσογειακή Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν εκείνο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ο θεσμός…

Η Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Ευκαιρίες Ποιοτικής Χρηματοδότησης για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εισήγηση του Δρ. Ιωάννη ΝΑΣΙΟΥΛΑ στο Συνέδριο “Συν-Επιχειρούμε Κοινωνικά” (27&28…

Ολοκληρώθηκε, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το 2ο Συνέδριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Το Συνέδριο αποτελεί μία πρωτοβουλία του British Council Greece και της Α.Σ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ (στην…

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις προτάθηκαν σαν ένα νέο υβριδικό επιχειρηματικό μοντέλο που έχει πρωταρχικά τον κοινωνικό σκοπό και δευτερευόντως τον οικονομικό. Αξιολογείτε σε τρείς άξονες, βάση των οικονομικών αποτελεσμάτων (profits), του…

Η θέση για την ανάγκη ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, της αλληλέγγυας οικονομίας ή της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, χαρακτηρίζει σήμερα στην Ελλάδα πολύ διαφορετικούς χώρους. Υπάρχουν αυτοί που γοητεύονται από…

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων μαθαίνουν την επιχειρηματικότητα στην πορεία διοίκησης της επιχείρησής τους, και πολλές φορές από τα λάθη τους. Δέχονται αρκετή πίεση σε όλους τους τομείς και φυσικά…

Ενώ στην Ευρώπη οι κοινωνικές επιχειρήσεις κερδίζουν έδαφος, στην Ελλάδα οι αρμόδιοι σφυρίζουν αδιάφορα Είναι δυνατόν εν έτει 2014 κάποιοι να φοβούνται την κοινωνική οικονομία; Είναι δυνατόν την ίδια ώρα…

«Δε χρειάζεται να είσαι σπουδαίος για να κάνεις την αρχή. Αυτό που χρειάζεται είναι να κάνεις την αρχή στο να γίνεις σπουδαίος» – JoeSabah, Συγγραφέας – Εκδότης Οι επιχειρήσεις του Τρίτου…

Από τις τρείς διακριτές μορφές οικονομικής προσέγγισης, την δημόσια, την ιδιωτική και την κοινωνική, είναι απόλυτα σαφές, ότι η κοινωνική οικονομία «διαθέτει το συνεργατικό μοντέλο, το οποίο είναι ένα μοντέλο…

“Όμως τα διαρθρωτικά προβλήματα ακτινοβολούν στην κοινωνία και η αδυναμία στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αποτελεί το σημείο, την πρακτική εκδοχή της απόκλισης της ελληνικής κοινωνίας από αρκετές ευρωπαϊκές. Η…

Η συνεταιριστική οικονομία ως βασικός άξονας της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί σήμερα μοναδική λύση στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας. Σε μια οικονομία που κυριαρχείται απο την κρίση του «υπαρκτού» καζίνο-καπιταλισμού όπως…

Νέοι θεσμοί και πρακτικές χρηματοδότησης για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας Εισαγωγή: Όταν η χρηματοπιστωτική κατάρρευση συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα αποδείχθηκε πως δε διαθέτουμε εναργείς ιστορικούς επιστήμονες. Αυτή, βέβαια,…

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να δώσει λύσεις, τόσο μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, όσο και μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής που απειλείται από την επέκταση της φτώχειας και την…

Στην ημερίδα που διοργάνωσαν οι Οικολόγοι Πράσινοι στις 6/7/2012, ο κ. Niall O’Keefe, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Συνεταιρισμών Κοινωνικής Κατοικίας της Ιρλανδίας & αντιπρόεδρος της CECODHAS HOUSING EUROPE, ξεκίνησε την…

Ολοέ­να και πε­ρισ­σό­τε­ροι συ­νε­ται­ρι­σμοί δη­μιουρ­γού­νται στην Ελλά­δα της κρί­σης και της α­νερ­γίας. Κα­φε­νεία, βι­βλιο­πω­λεία, εκ­δο­τι­κοί συ­νε­ται­ρι­σμοί, ε­ναλ­λα­κτι­κές καλ­λιέρ­γειες εί­ναι λί­γα μό­νο α­πό τα πα­ρα­δείγ­μα­τα αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νων εγ­χει­ρη­μά­των που στό­χο έ­χουν να…