Το Δίκτυο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ» με σταθερή προσήλωση στις αξίες και τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας που στόχο έχουν την καταπολέμηση της ανεργίας μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων…

Εργαλείο για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στο πεδίο της μεταποίησης οι οποίες μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα ελληνικά γεωργικά και κτηνοτροφικά καθώς επίσης και να συμβάλουν στην καθετοποίηση της…

Να δοθεί τέρμα στις πελατειακές σχέσεις και να μπουν κανόνες διαφάνειας σε ότι αφορά τις προγραμματικές συμβάσεις, ζήτησε ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής του Οικολογικού Ανέμου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.…