Έγκριση Οδηγού Υλοποίησης για τη Δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο, συμπληρωματικό της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη Δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», όπως ισχύει, που έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και περιεκτικό

  • την ενημέρωση κάθε Δικαιούχου για τον τρόπο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης του υπενθυμίζοντας εκ νέου τις υποχρεώσεις του και δίνοντας περαιτέρω διευκρινίσεις για ορισμένα σημεία που περιγράφονται στην Πρόσκληση της Δράσης,
  • την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της πράξης εκ μέρους του ΕΦ,
  • την επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης από τον Δικαιούχο σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης και την απόφαση ένταξής της,
  • την πλήρη απορρόφηση της ενίσχυσης (Δημόσιας Χρηματοδότησης/ επιχορήγησης) που αναλογεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της πράξης του Δικαιούχου. Τα όσα αναγράφονται στον παρόντα οδηγό συνιστούν ενδεικτικές διευκρινίσεις και δεν τροποποιούν τους όρους και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης της παρούσας Δράσης και των Παραρτημάτων αυτής.

Τις οδηγίες αυτές κάθε Δικαιούχος μπορεί να τις λάβει από την οικεία ιστοσελίδα του ΕΦ (www.eye-ekt.gr), καθώς και τις ιστοσελίδες της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (https://empedu.gov.gr/), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr).