Ένας real time πίνακας για να δεις την εξέλιξη των προγραμμάτων ΕΣΠΑ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ βγαίνουν συνεχώς, αλλά συνήθως η πληροφόρηση που έχει το κοινό είναι ελλιπής. Αφού πρόκειται για χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν αρκετά στάδια. Έτσι, αν δεν παρακολουθείς στενά κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι δύσκολο να γνωρίζεις σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται, στην εκάστοτε χρονική στιγμή.

Στον παραπάνω πίνακα που δημοσίευσε το Workenter, μπορείς να δεις την εξέλιξη των προγραμμάτων, μέχρι αυτή τη στιγμή. Ενώ μπαίνοντας στην ειδική σελίδα που έχει δημιουργήσει το Workenter σε συνεργασία με συμβούλους επιχειρήσεων, μπορείς να βλέπεις σε real time, την πορεία της κάθε δράσης, ανά πάσα στιγμή. Έτσι ώστε να κάνεις τις κινήσεις σου.

Στάδια εξέλιξης
1. Προδημοσίευση 4. Αξιολόγηση 7. Οριστικά αποτελέσματα
2. Έκδοση προκήρυξης 5. Προσωρινά αποτελέσματα 8. Ενστάσεις – Υλοποίηση
3. Υποβολή υποψηφιοτήτων 6. Κατάθεση δικαιολογητικών

Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.