ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Έρχεται νέα προκήρυξη για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 6χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 390 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπΕσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να προκηρυχθεί ο β΄ κύκλος της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Μόνο στον α΄ κύκλο (προκήρυξη 2017) υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις, με αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση 1,4 δισ. ευρώ. Εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση και εντάσσονται σταδιακά 682 ερευνητικά έργα με συνολικό προϋπολογισμό 434 εκατ. ευρώ και δημόσια δαπάνη 372 εκατ. ευρώ, στα οποία συμμετέχουν 878 επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους μικρομεσαίες, και όλα τα ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ της χώρας. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μόνο από τον α΄ κύκλο αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 4.000 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ο β΄ κύκλος της δράσης, που αναμένεται από τον Οκτώβριο και μετά, περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:

Αγροδιατροφή

Σύμφωνα με την προδημοσίευση του β΄ κύκλου, οι αιτήσεις χρηματοδότησης έργων που θα υποβληθούν αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): Υλικά – Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία και Φάρμακα, Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη συμμετοχή τους στη δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Ειδικά δε για τις επιχειρήσεις από άλλα κράτη-μέλη, οι οποίες κατά την υποβολή δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, θα πρέπει να δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η ενίσχυση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η φόρμα είναι μόνο για χρηματοδοτικά θέματα. Για δημιουργία ΚοινΣΕπ πατήστε εδώ


Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2020 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Exit mobile version