Αίτημα Οικονομικής Στήριξης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Από Δευτεροβάθμιες Ενώσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


ΠΡΟΣ
1.Υπουργείο Οικονομικών Υπ’ όψιν Υπουργού κ. Σταϊκούρα
2.Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υπ’ όψιν Υπουργού κ. Γεωργιάδη
3. Υπουργείο Εργασίας Υπ’ όψιν Υπουργού κ. Βρούτση

Προτεραιότητα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 15/04/2020

Θέμα : Ένταξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ), Συνεταιρισμών Εργαζομένων, κ.α. φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

Σχετ : Δημοσιεύματα στον τύπο και ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, διαβάζουμε δημοσιεύματα για την στήριξη των πληττόμενων μικρών επιχειρήσεων νομικών προσώπων με την μορφή Ο.Ε. , Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. οι οποίες απασχολούν από 0 έως 5 άτομα προσωπικό με την χορήγηση επιδόματος – αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού 800 ευρώ ανά Α.Φ.Μ. εταιρείας και όχι ανά εταίρο αμέσως μετά το Πάσχα και για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Σε κανένα δημοσίευμα όμως δεν αναφέρονται οι επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας.

Στο σημείο αυτό, θέτουμε υπόψη σας συγκεκριμένες παραμέτρους και ιδιαιτερότητες λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το αίτημα μας για ένταξη και αυτών στις μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται.

  • Αποτελούν νομικές οντότητες που επιχειρούν όπως όλες οι μικρές επιχειρήσεις, έχοντας τις ίδιες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
  • Στεγάζουν τις προσπάθειες χιλιάδων ανθρώπων σε όλους του τομείς δραστηριοτήτων, επιλύοντας χρόνια και δισεπίλυτα κοινωνικά προβλήματα,
  • Δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και με ΚΑΔ που για άλλες μικρές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμοι για τη χορήγηση επιδόματος – αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
  • Λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, που αφορά τη μη διανομή κερδών, διαθέτουν, θεσμικά και υποχρεωτικά το μεγαλύτερο μέρος τους (έως 60%) για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συνεπώς η αναστολή λειτουργίας τους έχει σαν συνέπεια απώλεια δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά και αδυναμία διασφάλισης των υφιστάμενων
  • Ενισχύουν συμπορευτικά και συνεργατικά την λειτουργία όλων των παραγωγικών τάξεων και τομέων της Ελληνικής Οικονομίας, και δύνανται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας.
  • Συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Οικονομικού και Κοινωνικού Κεφαλαίου στην Ελλάδα και δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν τύχει ουδεμίας κρατικής υποστήριξης από το 2011, παρά την ύπαρξη των προβλεπόμενων ειδικών κονδυλίων.

Για τους παραπάνω λόγους, και άλλους πολλούς που δεν αναφέρονται στην παρούσα επιστολή για οικονομία χρόνου, και με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης, αιτούμαστε να συμπεριληφθούν και οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο προστασίας αυτών που πλήττονται από τις επιπτώσεις της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.

Είμαστε στη διάθεση των αρμόδιων υπουργείων για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες επί των ανωτέρω θεμάτων

Με εκτίμηση
«Ένωση Συμπολιτεία», Πρόεδρος Λουκάς Γεωργίου
«Ένωση Πέλοπας», Πρόεδρος Ιωάννης Λαγός
«Ένωση “Στερεά Δεσμός», Πρόεδρος Ιωάννης Θεοδώρου
«Δυναμική» Ένωση, Πρόεδρος Θωµάς Σοπιλίδης
«Δίκτυο ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Α.Μ.Θ.», Πρόεδρος Αντώνης Κουτσούµπας