Αειθαλεία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


H ΕΛΙΞ σας προσκαλεί στην εκδήλωση έναρξης του προγράμματος «Αειθαλεία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά» το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, την ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. και την OTEAcademy.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 29/6/2022, 17.00-20.00

Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα κατά κανόνα περιορίζουν την κοινωνική συμμετοχή τους στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ έχουν μικρά περιθώρια παράτασης του εργασιακού τους βίου. Και ενώ αποτελούν πολύτιμο κοινωνικό πόρο, περιθωριοποιούνται, βιώνουν αρνητικά στερεότυπα και υιοθετούν παθητικό τρόπο ζωής που αποβαίνει σε βάρος της υγείας τους. Η πρόκληση της συμμετοχής στα κοινά αποδείχτηκε μέσα από την Πανδημία, όταν συνταξιούχοι γιατροί κλήθηκαν σε πολλές χώρες να βοηθήσουν.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της ενεργούς γήρανσης μέσω του εθελοντισμού σε δράσεις κοινωνικής ωφέλειας. Στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της υγείας, η άρση αρνητικών στερεοτύπων, η διαγενεακή αλληλεγγύη και δικαιοσύνη. Μέσα από μελέτη διεθνών πρακτικών και ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (συνταξιούχοι, ΜΚΟ, Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση), θα προταθεί στην Πολιτεία μια νέα συνολική στρατηγική για την εθελοντική εργασία των συνταξιούχων. Θα υλοποιηθεί πανελλαδική καμπάνια και περιβαλλοντικές δράσεις βιωματικής εκπαίδευσης για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και την ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου. Παράλληλα θα δημιουργηθεί πλατφόρμα διαμεσολάβησης μεταξύ της προσφοράς (συνταξιούχοι) και της ζήτησης (φορείς που ενδιαφέρονται). Στελέχη από οργανώσεις, Δήμους και Δημόσιες Υπηρεσίες θα εκπαιδευτούν στη χρήση της πλατφόρμας, ενώ παράλληλα θα επιμορφωθούν μέσω webinar για τη βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων. Συνταξιούχοι θα εκπαιδευτούν βιωματικά ως πολλαπλασιαστές. Το έργο θα ολοκληρωθεί με μία μεγάλη εθνική συνάντηση στην Αθήνα, που θα περιλαμβάνει «βεντάλια» δράσεων (συνέδρια, συνεντεύξεις, κ.ά.).

Ομάδα στόχου του έργου είναι συνταξιούχοι και όλοι οι φορείς που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν εθελοντές σε σχέδια δράσης κοινωνικής προσφοράς. Συντονιστής φορέας θα είναι η ΕΛΙΞ (φορέας υλοποίησης και εθελοντικές δράσεις) και εταίροι το Πανεπιστήμιο Πατρών (μελέτες-εκπαίδευση), η εταιρεία ΠΡΟΟΨΙΣ (καμπάνια ενημέρωσης) και η OTEAcademy (πλατφόρμα).

To έργο «Αειθαλεία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την AμKE ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας και εταίρους το Πανεπιστήμιο Πατρών, την ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. και την OTEAcademy.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»