Ανάθεση σε ΚοινΣΕπ για παροχή ειδικευµένου και µη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του δήµου Νικολάου Σκουφά στην Άρτα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ανάθεση σε τρίτους (ΚΟΙΝΣΕΠ κ.τ.λ) λόγο έλλειψης προσωπικού την διάθεση ειδικευµένου και µη εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του δήµου λόγο της έλλειψης προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων. (download)

Ο ∆ήµος χρειάζεται να προβεί στην απ ευθείας ανάθεση για την σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις συλλογικού και παραγωγικού σκοπού (ΚΟΙΝΣΕΠ) για την διάθεση εργατοτεχνικού προσωπικού για τους παρακάτω λόγους:

Ο ∆ήµος µας διαθέτει µεγάλο όγκο αγροτικών και κοινοτικών δρόµων και ορεινών εκτάσεων µε καθηµερινά προβλήµατα στους αγροτικούς και δηµοτικούς δρόµους, καθώς και στην υπηρεσία ύδρευσης, που δεν µπορούν να καλυφθούν από το ήδη υπάρχον προσωπικό αφού διαθέτει έπτά (7) µηχανήµατα έργου και µόνο δύο (2) χειριστές (τρία (3 µικρά JSB ένα (1) σάρωθρο- σκούπα ένα (1) τρακτέρ µε ενσωµατωµένο καταστροφέα ένα (1) πολυµηχάνηµα πολλαπλών χρήσεων και ένα (1) ∆ιαµορφωτή ( Γκρέιτερ)). για το σάρωθρο – σκούπα, το τρακτέρ µε ενσωµατωµένο καταστροφέα το πολυµηχάνηµα και τον διαµορφωτή (Γκρέιτερ) δεν υπάρχουν από τους δύο (2) χειριστές που διαθέτει ο δήµος, τα κατάλληλα διπλώµατα για τον χειρισµό τους.