Αναζήτηση προβλημάτων στην τοπική κοινωνία για την ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Για να εντοπίσετε πιθανά προβλήματα στην τοπική κοινωνία που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Διεξαγωγή εκτίμησης αναγκών: Ξεκινήστε με τη διεξαγωγή αξιολόγησης αναγκών της τοπικής κοινότητας για να εντοπίσετε τα πιο πιεστικά ζητήματα και προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μπορείτε να διεξάγετε έρευνες, ομάδες εστίασης ή συνεντεύξεις με μέλη της κοινότητας για να συγκεντρώσετε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Ανάλυση πλεονεκτημάτων της κοινότητας: Παράλληλα με τον εντοπισμό των αναγκών της κοινότητας, είναι σημαντικό να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία και τα πλεονεκτήματα της κοινότητας που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προσδιορισμένων αναγκών. Για παράδειγμα, οι κοινοτικές οργανώσεις, τα δίκτυα εθελοντών και οι τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν πηγές υποστήριξης για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Εξετάστε τα κενά της αγοράς: Προσδιορίστε τα κενά της αγοράς ή τους τομείς όπου οι υπάρχουσες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης για περιθωριοποιημένες ομάδες, μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης μπορεί να είναι μια πιθανή λύση.

Εξετάστε τη βιωσιμότητα: Εξετάστε τη βιωσιμότητα της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μακροπρόθεσμα. Μια βιώσιμη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση δεν πρέπει μόνο να ανταποκρίνεται στις προσδιορισμένες ανάγκες αλλά και να παράγει έσοδα για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων της.

Συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη: Συμμετοχή ενδιαφερομένων, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κοινοτικοί οργανισμοί και οι πιθανοί πελάτες στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της κοινότητας και έχει ισχυρά θεμέλια υποστήριξης.

Παραδείγματα πιθανών προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιλαμβάνουν την ανεργία, τη φτώχεια, την κοινωνική απομόνωση, την έλλειψη οικονομικά προσιτή στέγαση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αντιμετωπίζοντας αυτά τα προβλήματα, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν κοινωνική και οικονομική αξία για την τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.