Αναζήτηση προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας και Δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ για την προσπάθεια επίλυσης τους.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και βαθιά κατανόηση των αναγκών και των προτιμήσεων της κοινότητας. 

Ακολουθεί ένας οδηγός βήμα προς βήμα για τον τρόπο αναγνώρισης αυτών των αναγκών και την αποτελεσματική προώθηση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησής σας:

1. Αρχική Έρευνα:

  • Ξεκινήστε διεξάγοντας ολοκληρωμένη έρευνα για την τοπική σας κοινότητα. Αυτό περιλαμβάνει δημογραφικές πληροφορίες, οικονομικές στατιστικές και κοινωνικά ζητήματα. Αναζητήστε κενά ή υποεξυπηρετούμενες περιοχές όπου ο συνεταιρισμός σας μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο.

2. Συνεργασία με την Κοινότητα:

  • Παρακολουθήστε τοπικές συναντήσεις, δημαρχεία και κοινοτικές εκδηλώσεις για να γνωρίσετε τους κατοίκους και να ακούσετε τις ανησυχίες τους. Συμμετέχετε σε συζητήσεις με ηγέτες της κοινότητας, οργανισμούς και άτομα για να κατανοήσετε τις προοπτικές τους.

3. Εκτίμηση Αναγκών:

  • Διεξάγετε έρευνες, συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης για να συγκεντρώσετε άμεσες πληροφορίες από την κοινότητα. Κάντε ερωτήσεις σχετικά με τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις φιλοδοξίες τους. Αναλύστε αυτά τα δεδομένα για να εντοπίσετε επαναλαμβανόμενα θέματα και να δώσετε προτεραιότητα στα πιο πιεστικά ζητήματα.

4. Συνεργαστείτε με ειδικούς:

  • Ζητήστε συμβουλές και καθοδήγηση από ειδικούς σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή του συνεταιρισμού σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κοινωνικούς λειτουργούς, οικονομολόγους, περιβαλλοντολόγους ή οποιονδήποτε σχετικό επαγγελματία. Η τεχνογνωσία τους μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την προσέγγισή σας.

5. Αναπτύξτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο:

  • Δημιουργήστε ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει την αποστολή, τους στόχους και τις στρατηγικές του συνεταιρισμού σας για την αντιμετώπιση των αναγκών της κοινότητας. Καθορίστε τη δομή και τη διακυβέρνηση του συνεταιρισμού σας, τις πηγές χρηματοδότησης και τα επιχειρησιακά σχέδια.

6. Δημιουργία συνεργασιών:

  • Συνεργαστείτε με τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους κοινοτικούς οργανισμούς που μοιράζονται τους στόχους σας. Η συνεργασία με υπάρχοντες φορείς μπορεί να βοηθήσει στην αξιοποίηση των πόρων και της τεχνογνωσίας τους.

7. Πρωτότυπο και δοκιμή:

  • Πριν ξεκινήσετε πλήρως τον συνεταιρισμό σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να εφαρμόσετε πιλοτικά έργα ή υπηρεσίες μικρής κλίμακας για να δοκιμάσετε τη βιωσιμότητά τους και να συγκεντρώσετε σχόλια από την κοινότητα. Προσαρμόστε την προσέγγισή σας με βάση τα αποτελέσματα.

8. Χρηματοδότηση και Πόροι:

  • Προσδιορίστε πιθανές πηγές χρηματοδότησης, όπως επιχορηγήσεις, δάνεια ή crowdfunding, για να υποστηρίξετε την αρχική εγκατάσταση και τις συνεχείς λειτουργίες του συνεταιρισμού σας. Αναπτύξτε ένα βιώσιμο οικονομικό σχέδιο.

9. Συμμετοχή της Κοινότητας:

  • Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή της κοινότητας προσφέροντας ευκαιρίες στους ντόπιους να ενταχθούν στον συνεταιρισμό σας ως μέλη, υπάλληλοι ή εθελοντές. Βεβαιωθείτε ότι ο συνεταιρισμός σας αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της κοινότητας που εξυπηρετεί.

10. Μάρκετινγκ και Προώθηση: – Δημιουργήστε μια ισχυρή ταυτότητα επωνυμίας για τον συνεταιρισμό σας που αντηχεί στην τοπική κουλτούρα και αξίες. Χρησιμοποιήστε τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκδηλώσεις της κοινότητας για να προωθήσετε την αποστολή και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού σας.

11. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: – Διοργανώστε εργαστήρια, σεμινάρια ή ενημερωτικές συνεδρίες για να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο συνεταιρισμός σας και τις λύσεις που προσφέρει. Ενδυναμώστε την κοινότητα με γνώση.

12. Μετρήστε τον αντίκτυπο: – Να αξιολογείτε συνεχώς τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών του συνεταιρισμού σας στην τοπική κοινωνία. Συλλέξτε δεδομένα, παρακολουθήστε την πρόοδο και μοιραστείτε ιστορίες επιτυχίας με την κοινότητα για να δείξετε τις θετικές αλλαγές που πραγματοποιούνται.

13. Προσαρμογή και Εξέλιξη: – Να είστε ανοιχτοί σε σχόλια και να είστε πρόθυμοι να προσαρμόσετε τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές του συνεταιρισμού σας καθώς οι ανάγκες της κοινότητας αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

14. Βιωσιμότητα: – Στοχεύστε στη δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου που μπορεί να δημιουργήσει έσοδα για την υποστήριξη της αποστολής του συνεταιρισμού σας χωρίς να βασίζεστε αποκλειστικά σε επιχορηγήσεις ή δωρεές.

15. Ζητήστε σχόλια από την κοινότητα: – Ζητάτε τακτικά στοιχεία και σχόλια από την τοπική κοινότητα για να διασφαλίσετε ότι ο συνεταιρισμός σας παραμένει ευθυγραμμισμένος με τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες του.

Να θυμάστε ότι η οικοδόμηση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που έχει αληθινή απήχηση στην τοπική κοινωνία απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και γνήσια δέσμευση για θετικό αντίκτυπο. Να είστε υπομονετικοί, προσαρμοστικοί και επίμονοι στις προσπάθειές σας και να έχετε πάντα στο επίκεντρο τα καλύτερα συμφέροντα της κοινότητας.