Αναζητηση Συμβουλος Επιχειρησεων για την στελεχωση Θυριδας Υποστηριξης …


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τίτλος θέσης: Σύμβουλος Επιχειρήσεων για την στελέχωση Θυρίδας Υποστήριξης Ατομικών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων

Κωδικός θέσης: Ath-bp-062013

Περιγραφή θέσης

Η θέση αφορά σε συνεργασία ορισμένου χρόνου ή έργου για τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Θυρίδας Ατομικών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων και την ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) για τις ανάγκες λειτουργίας ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες) που υλοποιεί το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης ΔΗΜΗΤΡΑ..

Απαραίτητα προσόντα

• Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών
• Κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου (Διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων, Διαχείριση Έργου, κοινωνική Οικονομία κλπ)
• Γνώσεις στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων Ατομικών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων
• Γνώσεις σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία
• Άριστη Γνώση Αγγλικών
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
• Ικανότητες υποκίνησης ομάδων, επικοινωνίας και ανάπτυξης Δημοσίων σχέσεων
• Ικανότητες Διαχείρισης έργων, εργασίας υπό πίεση & ομαδικής εργασίας,
• Δεξιότητες και ευχέρεια στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου
• Οργανωτικότητα.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

• Προηγούμενη εμπειρία στην υποβολή σχεδίων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
• Προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης.
• Προηγούμενη εμπειρία στο συντονισμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
Αρμοδιότητες
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού
• Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων Ατομικών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων
• Σύνταξη σχεδίων για την προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών
• Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων για την υποβολή τους στο πλαίσιο προγραμμάτων ενίσχυσης του ΕΣΠΑ
• Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου για τον σχεδιασμό υλοποίησης των προγραμμάτων και την γενικότερη λειτουργία του φορέα

Εάν ενδιαφέρεστε για τη θέση εργασίας, παρακαλούμε να αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση athena@dimitra.gr.