Ανακοίνωση προγραμματισμού δράσεων του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας του μόνου Θεσμικού Φορέα που Εκπροσωπεί τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ανακοίνωση προγραμματισμού δράσεων του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας σαν ο μόνος Θεσμικός Φορέας που Εκπροσωπεί τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Στοχεύει στην Ανάπτυξη και Διάδοση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα

Ανακοίνωση Σχεδιασμού Δράσης για το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος

Αθήνα, Ελλάδα – Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό δράσης του ως ο μοναδικός θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Με ισχυρή δέσμευση για την ανάπτυξη και τη διάδοση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στοχεύει στην προώθηση ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικού τοπίου στην Ελλάδα.

Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης. Εκπροσωπώντας τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος στοχεύει να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την επιτυχία τους.

Τα βασικά σημεία του σχεδιασμού δράσης του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος περιλαμβάνουν:

Συνηγορία και δέσμευση πολιτικής: Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος θα συνεργαστεί ενεργά με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να υποστηρίξουν ευνοϊκές πολιτικές, νομοθεσία και πλαίσια που υποστηρίζουν την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Μέσω προσπαθειών και συνεργατικών πρωτοβουλιών, το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. {Διαβάστε εδώ την συνέχεια}