Αναλυτικές προτάσεις και λύσεις για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που μπορεί να πραγματοποιήσει το νέο επιμελητήριο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Ελλάδας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ίδρυση ενός νέου επιμελητηρίου κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη χώρα. Ακολουθούν ορισμένες αναλυτικές προτάσεις και λύσεις που μπορεί να εφαρμόσει το επιμελητήριο για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια:

Προώθηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης:

  1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έννοια, τις αρχές και τα οφέλη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μεταξύ των επιχειρηματιών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και του ευρύτερου κοινού.
  2. Συνεργαστείτε με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για την ενσωμάτωση μαθημάτων και ενοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στο πρόγραμμα σπουδών, παρέχοντας στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης ικανοτήτων:

  1. Δημιουργήστε ένα ειδικό γραφείο υποστήριξης ή κέντρο υποστήριξης για να προσφέρει τεχνική βοήθεια, καθοδήγηση και καθοδήγηση σε επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
  2. Διοργανώστε προγράμματα κατάρτισης και εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων σε θέματα όπως ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, η οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ και η νομική συμμόρφωση, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση:

  1. Υποστηρίξτε τη δημιουργία ειδικών μηχανισμών χρηματοδότησης, όπως επενδυτικά κεφάλαια κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, σχήματα μικροχρηματοδότησης και πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
  2. Δημιουργήστε συνεργασίες με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές με αντίκτυπο και φιλανθρωπικές οργανώσεις για την κινητοποίηση πόρων και την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. {διαβάστε εδώ την συνέχεια}