Αναμενόμενα Προγράμματα Στήριξης Επιχειρήσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σας ενημερώνουμε για τα Αναμενόμενα Προγράμματα Στήριξης Επιχειρήσεων και την διαθεσιμότητα μας να σας βοηθήσουμε στην κάλυψη κάθε σας σχετικής ανάγκης υπαγωγής σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σας περιλαμβάνει. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας από την φόρμα που θα βρείτε στην συνέχεια του κειμένου αυτού. Λάβετε υπόψιν σας την αναμονή εξαγγελίας σχετικών προγραμμάτων στήριξης από τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 7 Σεπτεμβρίου.

  • Δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» με προϋπολογισμό 54 εκατ. ευρώ. Μέσω της δράσης θα δοθεί ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους, άνω των 45 ετών, που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 15.000 ευρώ – 60.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης στο 65%.
  • Δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ. Στόχος ο μετασχηματισμός της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της χώρας. (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων κ.ά.). Βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η επιδοτούμενη οικονομική δραστηριότητα και όχι η υφιστάμενη. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 250.000-3.000.000 ευρώ.
  • Δράση «Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Υφιστάμενων και Νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ)». Αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 31,2 εκατ. ευρώ.
  • Δράση «Αναβάθμιση εταιρειών franchising», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Στόχος είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.
  • Δράση «Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας» για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τομείς της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ.
  • Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας» με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών – βιομηχανικών υποδομών και υποδομών logistics στις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες θα ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες και ταυτόχρονα θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
παρακαλώ αναφέρατε συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης, νόμο η το Link του