Αξιοποίηση της δύναμης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στην Ευρώπη


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική οικονομία, που χαρακτηρίζεται από επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους έναντι της μεγιστοποίησης του κέρδους, έχει αποκτήσει δυναμική ως ισχυρή δύναμη για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στην Ευρώπη. 

Μια βασική οδός μέσω της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η πρόοδος είναι η ίδρυση και η προώθηση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. 

Συμπεριλαμβάνοντας ενεργά άτομα από ευάλωτες ομάδες, αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν όχι μόνο να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και να προωθήσουν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και δικαιοσύνη.

Κατανόηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων:

Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις που συνδυάζουν οικονομικούς στόχους με δέσμευση για κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, ο πρωταρχικός τους στόχος είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών παρά η συγκέντρωση κερδών για τους μετόχους. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η κοινοτική ανάπτυξη.

Βασικά Χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων:

  1. Κοινωνική Ένταξη: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί έχουν σχεδιαστεί για να είναι χωρίς αποκλεισμούς, με ενεργό συμμετοχή ατόμων από ευάλωτες ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες ή άτομα που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια ανεργία. Αυτή η προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς προάγει την κοινωνική συνοχή και αντιμετωπίζει τις τάσεις αποκλεισμού που παρατηρούνται σε πολλούς τομείς.Παράδειγμα: Στην Ιταλία, το «Consorzio SIS», ένας κοινωνικός συνεταιρισμός, παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα με αναπηρία σε διάφορους τομείς, όπως η συσκευασία, η επιμελητεία και η ανακύκλωση.
  2. Δημοκρατική Διακυβέρνηση: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συχνά δομούνται με ένα μοντέλο δημοκρατικής διακυβέρνησης όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά. Αυτό διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη, ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο, έχουν λόγο στις λειτουργίες της επιχείρησης, προωθώντας μια πιο δίκαιη κατανομή των παροχών.Παράδειγμα: Η Mondragon Corporation στην Ισπανία είναι μια ομοσπονδία συνεταιρισμών εργαζομένων όπου οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καλλιεργώντας το αίσθημα της ιδιοκτησίας και της κοινής ευθύνης.
  3. Κοινωνική Καινοτομία: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί είναι γνωστοί για τις καινοτόμες προσεγγίσεις τους στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Η εστίασή τους στον κοινωνικό αντίκτυπο ενθαρρύνει την ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων σε προβλήματα που μπορεί να παραβλεφθούν από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις με γνώμονα το κέρδος.Παράδειγμα: Η Πλατφόρμα για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα υποστηρίζει πρωτοβουλίες κοινωνικού συνεταιρισμού που αντιμετωπίζουν πιεστικά ζητήματα όπως η ανεργία των νέων και η βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Εφαρμογές στην Ευρώπη:

  1. Δημιουργία Απασχόλησης: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί έχουν τη δυνατότητα να γίνουν σημαντικοί συνεισφέροντες στην απασχόληση, ιδιαίτερα για περιθωριοποιημένες ομάδες. Προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες εργασίας, αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να ενδυναμώσουν άτομα που διαφορετικά θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν εμπόδια στην απασχόληση.Παράδειγμα: Ο κοινωνικός συνεταιρισμός «Inclutec» στη Γαλλία εστιάζει στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στο εργατικό δυναμικό παρέχοντας κατάρτιση και απασχόληση στον τομέα της πληροφορικής.
  2. Κοινοτική ανάπτυξη: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινότητας αντιμετωπίζοντας τις τοπικές ανάγκες. Μπορούν να παρέχουν βασικές υπηρεσίες, να δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις και να ενισχύσουν τον κοινωνικό ιστό των κοινοτήτων.Παράδειγμα: Ο συνεταιρισμός «Kilometro Verde» στην Ισπανία δραστηριοποιείται στην οικολογική γεωργία, παρέχοντας τοπικά και βιολογικά προϊόντα ενώ παράλληλα προωθεί πρακτικές βιώσιμης γεωργίας.
  3. Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί είναι κατάλληλοι για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Συμμετέχοντας τους λήπτες φροντίδας και τους επαγγελματίες στη λήψη αποφάσεων, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και τη συμμετοχή αυτών των υπηρεσιών.Παράδειγμα: Ο «Συνεταιρισμός Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεντρώνει επαγγελματίες φροντίδας και χρήστες υπηρεσιών για τη διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας συλλογικά.

Συμπερασματικά, η προώθηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει μετασχηματιστική δύναμη για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Συμπεριλαμβάνοντας ενεργά άτομα από ευάλωτες ομάδες, αυτές οι επιχειρήσεις όχι μόνο συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και προωθούν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και δικαιοσύνη. Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιρισμών, διασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους για θετικό αντίκτυπο. Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει εξελισσόμενες προκλήσεις, η κοινωνική οικονομία, που στηρίζεται στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, είναι έτοιμη να οδηγήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει τις περίπλοκες ανάγκες διαφορετικών κοινοτήτων.