Απάντηση από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών σχετικά με την Καταγγελία μας για την Άρνηση και την Δυσλειτουργία στην Ενεργοποίηση POS σε ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μετά την από 18 Ιουνίου 2024 ανάρτηση μας σχετικά με το θέμα και την Καταγγελία για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και τις Απαράδεκτες Πρακτικές που έχουν ορισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα ….

… να μην εγκρίνουν και να απορρίπτουν προφορικά και όχι γραπτά αιτήσεις ΚοινΣΕπ που αιτούνται βάση του νόμου και των υποχρεώσεων να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς POS με Αστείες και Απαράδεκτες Δικαιολογίες ….

… Λάβαμε την παρακάτω επιτολή που σας την παραθέτουμε για να καταλάβετε το ΧΑΟΣ και την κατάσταση που απασχολεί αρκετές ΚοινΣΕπ μετα τις ενημερώσεις που λαμβάνουμε από αυτές

Α.Π.: 1028 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2024 Προς

κ. Άγγελο Φίσκιλη

Προεδρεύων Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας E-mail: ceo@kalochamber.org

Κύριε Φίσκιλη,

Θέμα: Καταγγελία για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και τις Απαράδεκτες Πρακτικές που έχουν ορισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα να μην εγκρίνουν και να απορρίπτουν προφορικά και όχι γραπτά αιτήσεις ΚοινΣΕπ που αιτούνται βάση του νόμου και των υποχρεώσεων να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς POS με Αστείες και Απαράδεκτες Δικαιολογίες

Λάβαμε το από 18-6-2024 μήνυμά σας, σχετικό με το ανωτέρω θέμα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ουδέποτε εμπλέκεται σε θέματα επιχειρηματικής πολιτικής των Τραπεζών-Μελών της, καθόσον δεν έχει τη σχετική αρμοδιότητα εκ του καταστατικού της, πολλώ δε μάλλον με νομικά πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη της αφού από το 2022 η υπηρεσία πληρωμών αποδοχής συναλλαγών καρτών (acquiring) έχει αποκοπεί ως κλάδος από τις τέσσερις συστημικές Τράπεζες-Μέλη μας.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται πλέον από αδειοδοτημένα και εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα Πληρωμών με τα οποία συμβάλλονται οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και τα οποία δεν είναι μέλη της Ένωσής μας.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Παναγιωτίδης Ανώτερος Διευθυντής