Απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα έως 25.000 ευρώ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Την απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ των επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα έως 25.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα) προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο. Σύμφωνα με την Κ, θα πρέπει άμεσα να εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μελέτη των επιπτώσεων από την αύξηση του σχετικού ορίου.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, μειώνεται το διοικητικό κόστος που προκύπτει τόσο για τη φορολογική διοίκηση όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση των τελευταίων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Ακόμη, ευνοείται, σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων, καθώς δεν υποχρεούνται να επιβάλλουν ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν.

Οι επιχειρήσεις που θα ζητήσουν την απαλλαγή τους από τον ΦΠΑ δεν θα επιβαρύνουν με φόρο τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

Το ίδιο ισχύει και εάν εντός της χρήσης η απαλλασσόμενη επιχείρηση ξεκινήσει και άλλη δραστηριότητα ή επεκτείνει τις δραστηριότητές της κατά τρόπο που εκτιμάται ότι θα της αποφέρει αυξημένα έσοδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπέρβαση του ορίου εντός της χρήσης καθιστά υποχρεωτική τη μετάταξη της επιχείρησης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Το όριο των 25.000 ευρώ αφορά τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα τα οποία πραγματοποιούν οι υποκείμενοι εντός της διαχειριστικής περιόδου από το σύνολο των δραστηριοτήτων τους και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη φορολογία εισοδήματος.

Οι νέες επιχειρήσεις θα εντάσσονται με την έναρξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και από την επόμενη διαχειριστική περίοδο θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων.

Στο επικαιροποιημένο μνημόνιο γίνονται αναφορές στον τρόπο λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού καθώς και στις παρεμβάσεις που δεχόταν από την κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά, τονίζεται ότι η ικανότητα συλλογής εσόδων έχει παρεμποδιστεί από την πολύπλοκη νομοθεσία, την κακή διαχείριση, τις πολιτικές παρεμβάσεις και τις γενναιόδωρες ρυθμίσεις-αμνηστίες.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται πλέον να λάβει ισχυρά μέτρα για τη βελτίωση της συλλογής φόρων και εισφορών, με τη λήψη άμεσων μέτρων για όσους οφειλέτες αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση σχεδίου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Πηγή: ERGON blog: Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσονται από τον ΦΠΑ