Πλήρης ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ στις δράσεις Αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά σε ένα περιαστικό δάσος.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


H Restoring natural environment Social Cooperative είναι μια κοινωνική επιχείρηση που στοχεύει στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά σε ένα περιαστικό δάσος. Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ενδυνάμωση αναλαμβάνοντας προσπάθειες αποκατάστασης, εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες συμμετοχής της κοινότητας.

Συνδυάζοντας το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τη συμμετοχή της κοινότητας και τις καινοτόμες προσεγγίσεις, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου που όχι μόνο θεραπεύει το δάσος αλλά και αναζωογονεί τις ζωές όσων έχουν πληγεί από την πυρκαγιά.

1. Εισαγωγή:

1.1 Ιστορικό:

Το περιαστικό δάσος που περιβάλλει την κοινότητά μας καταστράφηκε πρόσφατα από μια καταστροφική πυρκαγιά, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες ζημιές στο οικοσύστημα, τους βιότοπους της άγριας ζωής και τα τοπικά μέσα διαβίωσης. Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αποκατάστασης Περιβάλλοντος αναδύεται ως απάντηση σε αυτήν την περιβαλλοντική κρίση και επιδιώκει να αναζωογονήσει το δάσος παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

1.2 Όραμα:

Να είναι μια κορυφαία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που θέτει τα πρότυπα για βιώσιμα και κοινοτικά έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος.

1.3 Αποστολή:

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αποκατάστασης Περιβάλλοντος στοχεύει στην αποκατάσταση του περιαστικού δάσους μέσω στρατηγικών δράσεων αποκατάστασης, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την τοπική κοινότητα μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής.

2. Στόχοι:

 1. Πραγματοποιήστε μια διεξοδική αξιολόγηση της κατάστασης του δάσους μετά την πυρκαγιά για να κατανοήσετε την έκταση της ζημιάς και να αναπτύξετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης.
 2. Κινητοποιήστε ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που αποτελείται από περιβαλλοντολόγους, βοτανολόγους, οικολόγους και τοπικούς εθελοντές για την αποτελεσματική εκτέλεση του σχεδίου αποκατάστασης.
 3. Καθιερώστε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης της κοινότητας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποκατάσταση των δασών, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τις βιώσιμες πρακτικές.
 4. Συνεργαστείτε με τοπικές αρχές, ΜΚΟ και ακαδημαϊκά ιδρύματα για πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους και την τεχνογνωσία για τις προσπάθειες αποκατάστασης.
 5. Δημιουργήστε ευκαιρίες απασχόλησης και δραστηριότητες δημιουργίας εισοδήματος για τα μέλη της κοινότητας που συμμετέχουν στο έργο αποκατάστασης.

3. Οργάνωση και Διακυβέρνηση:

3.1 Νομική δομή:

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αποκατάστασης Περιβάλλοντος θα εγγραφεί ως κοινωνικός συνεταιρισμός σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας. Αυτή η νομική δομή ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μας για τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων και τη δίκαιη κατανομή των παροχών.

3.2 Διακυβέρνηση:

Ο συνεταιρισμός θα διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο που θα εκλέγεται από τα μέλη, με εκ περιτροπής όρους για τη διασφάλιση της διαφορετικότητας και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων.

3.3 Διοικητική Ομάδα:

Θα διοριστεί μια ομάδα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου ενός εκτελεστικού διευθυντή, διευθυντών έργου, οικονομικού διευθυντή και αξιωματούχων κοινοτικών συνδέσμων, υπεύθυνους για την επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών και της στρατηγικής εφαρμογής.

4. Ανάλυση αγοράς:

4.1 Αγορά-στόχος:

Η αγορά-στόχος περιλαμβάνει κατοίκους της περιοχής, επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κυβερνητικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση του περιαστικού δάσους.

4.2 Ανάλυση ανταγωνιστών:

Ενώ μπορεί να υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που ασχολούνται με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η μοναδική πρόταση αξίας του κοινωνικού μας συνεταιρισμού έγκειται στην κοινο-κεντρική προσέγγισή του και στη συμπερίληψη τοπικών ενδιαφερομένων.

5. Ενέργειες και υπηρεσίες αποκατάστασης:

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αποκατάστασης Περιβάλλοντος θα αναλάβει μια σειρά δράσεων αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

5.1 Αναδάσωση:

Φύτευση γηγενών ειδών δέντρων στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την πυρκαγιά για την αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και την αύξηση της ανθεκτικότητας του δάσους.

5.2 Έλεγχος διάβρωσης:

Εφαρμογή μέτρων ελέγχου της διάβρωσης για την πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους και της απορροής μετά την πυρκαγιά.

5.3 Αποκατάσταση άγριας ζωής:

Συνεργασία με κέντρα αποκατάστασης άγριας ζωής για την υποστήριξη της αποκατάστασης τραυματισμένων ή εκτοπισμένων ζώων.

5.4 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση:

Διοργάνωση εργαστηρίων, σεμιναρίων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την εκπαίδευση της τοπικής κοινότητας σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές και τη σημασία της διατήρησης των δασών.

5.5 Πρωτοβουλίες Οικοτουρισμού:

Ανάπτυξη ευκαιριών οικοτουρισμού, όπως περιπάτους με οδηγό στη φύση, για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος για τον συνεταιρισμό και τη συμμετοχή των τουριστών σε προσπάθειες διατήρησης.

6. Σχέδιο υλοποίησης:

6.1 Φάση αξιολόγησης και προγραμματισμού:

Διεξαγωγή λεπτομερούς αξιολόγησης της κατάστασης του δάσους και διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου αποκατάστασης σε συνεργασία με ειδικούς και ενδιαφερόμενους φορείς.

6.2 Απόκτηση πόρων:

Εξασφαλίστε χρηματοδότηση, εξοπλισμό και πόρους μέσω επιχορηγήσεων, συνεργασιών και κοινοτικών συνεισφορών.

6.3 Κινητοποίηση εργατικού δυναμικού:

Προσλάβετε και εκπαιδεύστε ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων των μελών της τοπικής κοινότητας, για να συμμετάσχετε ενεργά στις προσπάθειες αποκατάστασης.

6.4 Εκτέλεση αποκατάστασης:

Ξεκινήστε ενέργειες αποκατάστασης ακολουθώντας την προγραμματισμένη στρατηγική και χρονοδιάγραμμα.

6.5 Εκπαίδευση και προβολή:

Ταυτόχρονα διεξάγετε εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες προσέγγισης της κοινότητας για τη δημιουργία ευαισθητοποίησης και τη συμμετοχή της κοινότητας στη διαδικασία αποκατάστασης.

7. Οικονομικές Προβολές:

7.1 Ροές εσόδων:

 • Επιχορηγήσεις και χρηματοδότηση από κυβερνητικούς φορείς, περιβαλλοντικούς φορείς και ιδιωτικούς οργανισμούς.
 • Έσοδα από οικοτουρισμό που προέρχονται από ξεναγήσεις στη φύση και συναφείς δραστηριότητες.
 • Δωρεές και εισφορές από ιδιώτες και επιχειρήσεις.

7.2 Δομή κόστους:

 • Μισθοί εργατικού δυναμικού και κόστος κατάρτισης.
 • Εξοπλισμός και υλικά για δράσεις αποκατάστασης.
 • Διοικητικά και λειτουργικά έξοδα.
 • Κόστος μάρκετινγκ και προώθησης.

7.3 Ανάλυση νεκρού ζυγού:

Με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα και το εκτιμώμενο κόστος, στοχεύουμε να επιτύχουμε το νεκρό σημείο εντός των δύο πρώτων ετών λειτουργίας.

8. Κοινωνικός αντίκτυπος:

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός στοχεύει να επιτύχει τον ακόλουθο κοινωνικό αντίκτυπο:

 • Παροχή ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στα μέλη της τοπικής κοινότητας.
 • Ενθαρρύνετε το αίσθημα ιδιοκτησίας και υπερηφάνειας για τις προσπάθειες αποκατάστασης μεταξύ της κοινότητας.
 • Ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτικών ομάδων.
 • Εκπαιδεύστε και ενδυναμώστε την κοινότητα να συμμετέχει ενεργά στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

9. Συμπέρασμα:

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Restoring natural environment οραματίζεται ένα μέλλον όπου το περιαστικό δάσος ευδοκιμεί με άφθονη βιοποικιλότητα, όπου η κοινότητα συμμετέχει ενεργά στη διατήρησή του και όπου η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζουν με την περιβαλλοντική διαχείριση. Συνδυάζοντας δράσεις αποκατάστασης με συμμετοχή της κοινότητας, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο που εμπνέει παρόμοιες πρωτοβουλίες και συμβάλλει σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο για τις επόμενες γενιές.