Απώλεια της ιδιότητας του ανέργου σε περίπτωση συμμετοχής ως μέλους ΚοινΣΕπ.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Επειδή πολλά περίεργα κρούσματα διαγραφών ανέργων μελών ΚοινΣΕπ μας έχουν αναφερθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα καθώς και άλλα παρεμφερή θέματα σας ενημερώνουμε για το καθεστώς αυτό όπως ο νόμος 4019/11 το περιγράφει με την ευκαιρία ερωτήματος στο Μητρώο και ανάλογης απάντησης σε ερώτημα ενδιαφερόμενης ΚοινΣΕπ (Κατεβάστε το έγγραφο), αν και εσείς αντιμετωπίζετε παρόμοιο θέμα ενημερώστε μας από την φόρμα επικοινωνίας στο τέλος του άρθρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10 – Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Μποσινάκος
Τηλέφωνο : 2131516483
Fax : 210-5295403
Email: : nmposinakos@ypakp.gr
Αθήνα, 11 Μαΐου 2016
Αρ. Πρωτ.: 20480/1113

ΠΡΟΣ: ……… Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ……………………… Υπόψη κας ………………….

Θέμα: «Σχετικά με την ιδιότητα ανέργου μέλους Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης»
Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 20480/1113/5-5-2016 ηλεκτρονικό μήνυμά σας

Σε απάντηση του ερωτήματος που θέσατε στην Υπηρεσία μας με το ανωτέρω ηλεκτρονικό μήνυμα, επισημαίνουμε τα εξής:

Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Ν.4019/2011- ΦΕΚ 216/Α), «Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους-εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις».(αρ.3,παρ.4.).

Επίσης, «Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α’96).» (αρ.4, παρ.5.).

Συνεπώς, η συμμετοχή φυσικού προσώπου ως μέλος σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν συνιστά αιτία διακοπής ή αναστολής της ιδιότητας του ανέργου, η οποία προκύπτει από την εγγραφή του στα σχετικά Μητρώα του ΟΑΕΔ.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

[bestwebsoft_contact_form]