Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Ορισμένα δικαιώματα υποχωρούν ελέω κορωνοϊού


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Υποχωρούν τα προσωπικά δεδομένα λόγω κορονοϊού. Έτσι, με γνώμονα ότι το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο αλλά πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται σε σχέση με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ζωή και η υγεία, η Ολομέλεια της Αρχής ΠΔΠΧ, δίνει κατευθύνσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Πιο συγκεκριμένα την υπ’ αρ. 05/2020 απόφασή της που εξέδωσε σήμερα, επιτρέπει μεταξύ άλλων, στους εργοδότες, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κορωνοϊό όπως π.χ. την υποβολή ερωτηματολογίων σχετικά με την κατάσταση υγείας τους ή συγγενών, συνεργατών τους, τα ταξίδια σε προορισμούς με αυξημένο κίνδυνο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κ.λπ., όπως και να προχωρούν και στην θερμομέτρηση εργαζομένων, προμηθευτών, επισκεπτών κ.λπ. προ της εισόδου στις εγκαταστάσεις τους.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι η παροχή πληροφοριών για την κατάσταση υγείας των ασθενών δεν είναι επιτρεπτή αν δημιουργεί κλίμα προκατάληψης και στιγματισμού, επιπλέον δε ενδέχεται να δρα αποτρεπτικά στην τήρηση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές με αποτέλεσμα να αντιστρατεύεται τελικά την αποτελεσματικότητα τους.

Ειδικότερα, μεταξύ των Κατευθυντήριων Γραμμών που εξέδωσε η Ολομέλεια της Αρχής αναφέρεται:

1. Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο αλλά πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται σε σχέση με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ζωή και η υγεία.

2. Η εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν συνιστά εμπόδιο στη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

3. Καμία επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν μπορεί εκ προοιμίου να αποκλειστεί ως απαγορευμένη, ιδίως στην παρούσα χρονική κρίσιμη και πρωτόγνωρη συγκυρία.

4. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας εν γένει αλλά και της υγείας των υποκειμένων των δεδομένων στους εργασιακούς χώρους, αφενός, παρέχει τις κατάλληλες νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφετέρου, παρέχει τη δυνατότητα στον εθνικό νομοθέτη να εξειδικεύσει πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για λόγους δημοσίου συμφέροντος περιλαμβανομένου του τομέα της δημόσιας υγείας κατ’ εξουσιοδότηση και σύμφωνα προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

5. Οι εργοδότες μπορούν, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κορωνοϊό όπως π.χ. την υποβολή ερωτηματολογίων σχετικά με την κατάσταση υγείας τους ή συγγενών, συνεργατών τους, τα ταξίδια σε προορισμούς με αυξημένο κίνδυνο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κ.λπ. καθώς και την θερμομέτρηση εργαζομένων, προμηθευτών, επισκεπτών κ.λπ. προ της εισόδου στις εγκαταστάσεις τους.

6. Παρά το ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θανόντων δεν προστατεύεται από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, εν τούτοις, η αποκάλυψη των στοιχείων τους μπορεί να οδηγήσει σε έμμεση ταυτοποίηση ζώντων φυσικών προσώπων που είχαν έρθει σε επαφή με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται εν τέλει η σχετική νομοθεσία.

7. Η από μέρους των νοσούντων από τον κορωνοϊό COVID-19 ασθενών οικειοθελής δημοσιοποίηση της κατάστασης της υγείας τους διενεργείται νόμιμα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

8. H γνωστοποίηση σε τρίτους πληροφοριών για την κατάσταση υγείας των ασθενών δεν είναι επιτρεπτή αν δημιουργεί κλίμα προκατάληψης και στιγματισμού, επιπλέον δε ενδέχεται να δρα αποτρεπτικά στην τήρηση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές με αποτέλεσμα να αντιστρατεύεται τελικά την αποτελεσματικότητα τους.

9. Τα ΜΜΕ προ της τυχόν επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για δημοσιογραφικούς σκοπούς, ιδίως ως προς την κατάσταση υγείας των υποκειμένων σε σχέση με τον κορωνοϊό COVID-19, θα πρέπει πρωταρχικά να αξιολογούν την αναγκαιότητα αποκάλυψης στοιχείων ταυτοποίησης του υποκειμένου (π.χ. ονοματεπώνυμο, φωτογραφία και άλλα προσδιοριστικά στοιχεία) ώστε να μην οδηγήσουν στην υπονόμευση των μέτρων αντιμετώπισης καθώς και σε κλίμα προκατάληψης και αποκλεισμού.