Αφιέρωμα στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


πατήστε στην εικόνα για download

Μια εκπληκτική δουλειά πραγματικό εργαλείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ανάρτησε στο διαδίκτυο με το 11ο τεύχος της, η ομάδα του “πρΟΤΑση” (download) Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Μια πλειάδα επιστημόνων και εμπλεκόμενων με επαγγελματική εμπειρία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της συντακτικής ομάδας και συγκέντρωσαν το απαραίτητο υλικό “οδηγό” για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που καλείται σήμερα να πρωτοπορήσει και να οργανώσει σε διοικητικό και κοινωνικό επίπεδο τον τομέα.

Με την επιστημονική διεύθυνση και επιμέλεια του Μιχάλη Μπούργου “πρΟΤΑση” δίνει στους αναγνώστες έναν πλήρη τόμο για τον τρόπο υλοποίησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οπως αναφέρει η συντακτική ομάδα του “πρΟΤΑση” στόχος είναι, το ενδιαφέρον περιεχόμενο αυτού του τεύχους να αποτελέσει μία βάση συζήτησης και μία αιτία για επαναοριοθέτηση της σχέσης της κοινωνίας και των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός της με τους θεσμικούς τοπικούς φορείς.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος περιλαμβάνει “Το τοπικό στο επίκεντρο του Στρατηγικού Σχεδιασμού”, “Θεωρητικές προσεγγίσεις – Εργαλεία και Μοντέλα” και “Μελέτες – περιπτώσεις Εξειδικεύσεις και εφαρμογές στο χώρο”.