Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το Έργο χωροθετείται στους Δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Αγίας Βαρβάρας.

Περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων, μεταξύ των οποίων:

Ενέργειες που συμβάλουν στη δικτύωση με τοπικούς παραγωγικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς και αποσκοπούν στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα του Έργου.

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων.

Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης σε εύρος θεμάτων που εκτείνονται από την επαγγελματική συμβουλευτική μέχρι την ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη.

Αποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 100 ανέργων που εμπίπτουν στις εξής ευπαθείς ομάδες πληθυσμού:

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά ή χωρίς τυπικά προσόντα Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / επαπειλούμενα από φτώχεια Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Μετανάστες Ειδικές πολιτισμικές ομάδες – ROMA

http://www.as-thiseas.gr


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.