Βασικές Αρχές Συνεργασίας, Δίκαιης και Αλληλεγγύης Εργασίας σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με Μέλη με Αναπηρία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εισαγωγή: Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα ισχυρό μοντέλο για την προώθηση της δίκαιης και αλληλεγγύης εργασίας, ειδικά όταν ενσωματώνονται με την ένταξη μελών με αναπηρία. Αυτή η σύνθεση θα διερευνήσει τις βασικές αρχές συνεργασίας και τις πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με μέλη με ειδικές ανάγκες. 

Θα συζητήσουμε επίσης τις ευθύνες τόσο των μελών με αναπηρία όσο και των φροντιστών τους σε αυτό το πλαίσιο.

Βασικές Αρχές Συνεργασίας:

 1. Εθελοντική και ανοιχτή συνδρομή:
  • Τα μέλη εντάσσονται στον συνεταιρισμό εθελοντικά και χωρίς διακρίσεις.
  • Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αποδεχτεί τις ευθύνες.
 2. Έλεγχος Δημοκρατικών Μελών:
  • Τα μέλη έχουν ίσο λόγο στη λήψη αποφάσεων, συνήθως μέσω ενός συστήματος ενός μέλους-μιας ψήφου.
  • Οι πολιτικές και οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά, προάγοντας τη συμπερίληψη.
 3. Οικονομική Συμμετοχή:
  • Τα μέλη συνεισφέρουν δίκαια στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού.
  • Τα κέρδη διανέμονται με βάση τις συναλλαγές των μελών με τον συνεταιρισμό.
 4. Αυτονομία και ανεξαρτησία:
  • Οι συνεταιρισμοί είναι αυτοδιοικούμενοι φορείς, απαλλαγμένοι από εξωτερικό έλεγχο.
  • Συχνά συνεργάζονται με άλλους οργανισμούς για αμοιβαίο όφελος.
 5. Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Πληροφορίες:
  • Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα μέλη για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμετοχή τους.
  • Η διαφάνεια είναι το κλειδί για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
 6. Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών:
  • Οι συνεταιρισμοί συνεργάζονται για να ενισχύσουν το συνεταιριστικό κίνημα.
  • Μοιράζονται πόρους και γνώσεις για κοινούς στόχους.
 7. Ανησυχία για την Κοινότητα:
  • Οι συνεταιρισμοί λειτουργούν για την ευημερία των κοινοτήτων τους.
  • Η κοινωνική ευθύνη είναι αναπόσπαστο μέρος των λειτουργιών τους.

Ερωτήσεις για προβληματισμό:

 1. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ενεργό συμμετοχή των μελών με αναπηρία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του συνεταιρισμού;
 2. Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε ο χώρος εργασίας και οι λειτουργίες του συνεταιρισμού να είναι προσβάσιμοι σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των μελών με ειδικές ανάγκες;
 3. Πώς μπορούμε να εξισορροπήσουμε την οικονομική συμμετοχή των μελών με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ικανότητες και ανάγκες;
 4. Ποιες κοινοτικές πρωτοβουλίες μπορεί να αναλάβει ο συνεταιρισμός για την υποστήριξη της ευημερίας των ατόμων με αναπηρία στην περιοχή;

Συνέχεια Σύνθεσης: Εικονική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Σε μια εικονική συνεταιριστική επιχείρηση, οι αρχές της συνεργασίας παραμένουν οι ίδιες, αλλά ο τρόπος λειτουργίας μετατοπίζεται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Οι εικονικοί συνεταιρισμοί προσφέρουν ευελιξία και δυνατότητα συμμετοχής, επιτρέποντας στα μέλη με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν από την τοποθεσία που προτιμούν.

Πρόταση για Ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με ΑμεΑ Μέλη:

 1. Όνομα και δομή:
  • Αποφασίστε για το όνομα και τη νομική δομή του συνεταιρισμού.
  • Ενσωματωθείτε ως κοινωνικός συνεταιρισμός για να τονίσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο.
 2. Συμπερίληψη μέλους:
  • Αναπτύξτε μια πολιτική συνδρομής χωρίς αποκλεισμούς που ενθαρρύνει τα άτομα με αναπηρία να συμμετάσχουν.
 3. Εικονικός χώρος εργασίας:
  • Δημιουργήστε μια προσβάσιμη και φιλική προς τον χρήστη διαδικτυακή πλατφόρμα για συνεργατικές δραστηριότητες και επικοινωνία.
 4. Εκπαίδευση και Υποστήριξη:
  • Παρέχετε ηλεκτρονική εκπαίδευση και υποστήριξη σε μέλη με ειδικές ανάγκες για να διασφαλίσετε ότι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά.
 5. Προσαρμοστική τεχνολογία:
  • Επενδύστε σε προσαρμοστική τεχνολογία και εργαλεία για την αντιμετώπιση διαφόρων αναπηριών.
 6. Οικονομικός σχεδιασμός:
  • Προσαρμόστε οικονομικά μοντέλα για να λάβετε υπόψη τις μοναδικές ανάγκες και ικανότητες των μελών με ειδικές ανάγκες.

Πρακτικές Οδηγίες για Άτομα με Αναπηρία:

 1. Συμμετέχετε ενεργά σε συνεργατικές δραστηριότητες και λήψη αποφάσεων.
 2. Ζητήστε βοήθεια και υποστήριξη όταν χρειάζεται.
 3. Να είστε ανοιχτοί σχετικά με τις ικανότητες και τις ανάγκες σας για να βοηθήσετε τον συνεταιρισμό να προσαρμόσει την υποστήριξή του.
 4. Υπερασπιστής της προσβασιμότητας και της ένταξης.

Πρακτικές Οδηγίες για Φροντιστές:

 1. Βεβαιωθείτε ότι τα μέλη με αναπηρία διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία και την τεχνολογία για να συμμετάσχουν.
 2. Παρέχετε συναισθηματική και υλικοτεχνική υποστήριξη όπως απαιτείται.
 3. Ενθαρρύνετε την ανεξαρτησία ενώ προσφέρετε βοήθεια όταν σας ζητηθεί.
 4. Υποστηρίξτε την προσβασιμότητα και την ένταξη εκ μέρους του μέλους με ειδικές ανάγκες όταν είναι απαραίτητο.

Τηρώντας τις αρχές της συνεργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μελών με αναπηρία, μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον όπου όλα τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να επωφεληθούν από τις λειτουργίες του συνεταιρισμού.