Βασική δομή επιχειρηματικού σχεδίου για δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην παροχή υπηρεσιών προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ένα επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών για την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει συνήθως τις ακόλουθες ενότητες:

Σύνοψη: Παρέχετε μια επισκόπηση του επιχειρηματικού σχεδίου, επισημαίνοντας τον σκοπό και τους στόχους της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.

Εισαγωγή και Ιστορικό: Περιγράψτε το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην αγορά-στόχο σας και εξηγήστε την ανάγκη για τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο συνεταιρισμός σας. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο και τα οφέλη που στοχεύει να επιτύχει η επιχείρησή σας.

Αποστολή, Όραμα και Αξίες: Καθορίστε ξεκάθαρα την αποστολή, το όραμα και τις βασικές αξίες του συνεταιρισμού σας. Εξηγήστε πώς αυτά τα στοιχεία ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της προστασίας και της φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Περιγραφή επιχείρησης: Παρέχετε μια λεπτομερή περιγραφή της κοινωνικής συνεταιριστικής σας επιχείρησης. Συμπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά με τη νομική δομή, την ιδιοκτησία και την οργανωτική του δομή. Εξηγήστε τον τρόπο λειτουργίας του συνεταιρισμού και τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα προσφέρει.

Ανάλυση αγοράς: Πραγματοποιήστε έρευνα αγοράς για να κατανοήσετε τη ζήτηση για τις υπηρεσίες σας, το κοινό-στόχο και τον ανταγωνισμό. Προσδιορίστε το μέγεθος της αγοράς-στόχου, τις τάσεις και τις πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης. Αναλύστε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές (SWOT) που σχετίζονται με τον συνεταιρισμό σας.

Υπηρεσίες και Λειτουργίες: Περιγράψτε τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο συνεταιρισμός σας για την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Περιγράψτε τη διαδικασία για τη διάσωση, την αποκατάσταση και τη μετεγκατάσταση ζώων. Συζητήστε το επιχειρησιακό σας σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του προσωπικού που απαιτείται.

Στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων: Περιγράψτε την προσέγγιση μάρκετινγκ και πωλήσεων. Προσδιορίστε το κοινό-στόχο σας και περιγράψτε πώς θα το προσεγγίσετε μέσω καναλιών μάρκετινγκ όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεργασίες με τοπικούς οργανισμούς και εκδηλώσεις προβολής. Εξηγήστε τη στρατηγική τιμολόγησης και τυχόν μοναδικές προτάσεις πώλησης.

Οργάνωση και διαχείριση: Παρέχετε λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του συνεταιρισμού σας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ρόλων και αρμοδιοτήτων. Παρουσιάστε τα μέλη της ομάδας και τα προσόντα τους. Περιγράψτε τη δομή διακυβέρνησης και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Οικονομικές Προβολές: Ετοιμάστε ένα ολοκληρωμένο οικονομικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων εσόδων, εξόδων και ταμειακών ροών για τουλάχιστον τα πρώτα τρία χρόνια. Συμπεριλάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης, το κόστος εκκίνησης και την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τυχόν επιχορηγήσεις, δωρεές ή συνεργασίες που έχετε εξασφαλίσει ή σκοπεύετε να επιδιώξετε.

Κίνδυνοι και μετριασμός: Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους και προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ο συνεταιρισμός σας, όπως κανονιστικά ζητήματα, οικονομικούς περιορισμούς ή αντίσταση της κοινότητας. Εξηγήστε πώς σκοπεύετε να μειώσετε αυτούς τους κινδύνους και να αναπτύξετε σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων: Περιγράψτε πώς θα μετρήσετε και θα αξιολογήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο του συνεταιρισμού σας. Εξηγήστε τις μετρήσεις και τους δείκτες που θα χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών σας στην προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Σχέδιο Υλοποίησης: Αναπτύξτε ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα και σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Συμπεριλάβετε βασικά ορόσημα, καθήκοντα και υπεύθυνα μέρη.

Συμπέρασμα: Συνοψίστε τα κύρια σημεία του επιχειρηματικού σας σχεδίου και δώστε έμφαση στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που θα προσφέρει ο συνεταιρισμός σας. Επαναλάβετε τη δέσμευσή σας για την ευημερία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Να θυμάστε ότι η δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να ποικίλλει και ίσως χρειαστεί να το προσαρμόσετε ώστε να ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις σας.