Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (δείτε εδώ) σας προσκαλεί κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 19:00  στην ανοιχτή  Συνάντηση ΚοινΣΕπ  με θέματα συζήτησης την ανάπτυξη Δικτύωσης και Συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς Κ.Αλ.Ο. Zoom Meeting Room - Meeting ID: 449 455 0269 - Passcode: koinsep


Γνωρίστε τις συμμετοχές στην πρώτη έκθεση ΚοινΣΕπ που γίνεται στην Αθήνα


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 8χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 480 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


ΣΕΡΡΕΡΓΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΣερρΕργον Κοιν.Σ.Επ. μέσα από τις δραστηριότητές της επιδιώκει την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και την εδραίωση της βιώσιμης ανάπτυξης. Παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησης ανδρών και γυναικών που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια μέσω της παροχής εργασίας. Αναπτύσσει δράσεις που αφορούν στην ανακύκλωση των υλικών, την οικιακή κομποστοποίηση, τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων καθώς και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων.

FAT CUT

H FatCut είναι ένα συμμετοχικό δίκτυο το οποίο προτάσσει την ανάπτυξη και την εκπαίδευση με αφετηρία την άμεση ανακύκλωση (upcycling). Η δραστηριότητά της αφορά στη δημιουργία ή/και μεταμόρφωση φαινομενικά άχρηστων αντικειμένων σε χρήσιμα αντικείμενα και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Παράλληλα,προσφέρει ένα δημιουργικό εργαστήριο ιδεών και τεχνογνωσίας διαθέσιμο σε όλους, ώστε να δίνουν λύση σε καθημερινές ανάγκες.

LOOK TO THE STARS

Το Ένα παιδί μετράει τα άστρα είναι μια Κοιν.Σ.Επ. που εστιάζει στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για την οικολογία και την περιβαλλοντική ισορροπία. Στόχος της είναι να διαχειριστεί υλικά που μπορούν να ανακτηθούν, να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν με διαλογή στην πηγή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, επιδιώκει στην αναλογική αύξηση της κοινωνικής ανταπόδοσής τους, όπως θέσεις εργασίας, προσφορά αμαξιδίων ή άλλων ιατρικών βοηθημάτων σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα κ.ά.

ΚΛΙΜΑΞ PLUS

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κλίμαξ Plus ιδρύθηκε το 2005 και επιδιώκει την ανάπτυξη βιώσιμων και εξελισσόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, υποστηρίζοντας την κοινωνικοοικονομική επανένταξη και ενισχύοντας την ενεργό κοινωνική συμμετοχή των κοινωνικά αποκλεισμένων. Όπως ορίζει και το όνομα «κλίμαξ», δηλαδή σκάλα, στόχος του είναι να υποστηρίξει στην ενδυνάμωση και αναρρίχηση πάνω από τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό ατόμων με ψυχικές διαταραχές και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.

Η ΕΛΑΦΟΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφελείας Διάσωσης του Ελαφιού στην Ελλάδα, Η Έλαφος, ιδρύθηκε με σκοπό την προστασία του ελαφιού, του λύκου, του κρι κρι, καθώς και άλλων ειδών άγριας πανίδας των οποίων ο πληθυσμός παρουσιάζει τάσεις μείωσης. Φροντίζει έτσι για την επαρκή σίτιση των εν λόγω ειδών, προωθεί τις έννοιες «άγρια ζωή» και «οικολογία» καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της δενδροφύτευσης.

ΠΑΚΟΕ

Το ΠΑΚΟΕ είναι ο πρώτος αδέσμευτος περιβαλλοντικός κοινωνικός φορέας ο οποίος, συμβάλλοντας καίρια στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης, έχει ιδρύσει άλλους δύο φορείς: το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ διαμορφώνει και εκπονεί την εκπαιδευτική πολιτική, ενώ το Οικοσύστημα Ελλάς υλοποιεί την περιβαλλοντική πολιτική του με εργαστηριακές έρευνες σε όλη την Ελλάδα. Μέσα στις εθνικές δραστηριότητες των οργανισμών περιλαμβάνονται η μέτρηση και ο έλεγχος της ρύπανσης και η αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας, ενώ υπάρχουν ενεργές διάφορες διεθνούς εμβέλειας συνεργασίες [ΕΕ (MEDSPA, VALOREN, ECOROPA), ΟΗΕ (GLOBAL 500), ΗΠΑ (Earthday), CAN, Ανατολικές Χώρες, IUCN].

ΓΕΩΠΑΙΔΕΙΑ

Η Γεωπαιδεία Κοιν.Σ.Επ. έχει κύριο σκοπό της τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάδειξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Δραστηριοποιείται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην έρευνα και μελέτη του περιβάλλοντος και στην οργάνωση και υλοποίηση εκδρομών στη φύση. Τα ιδρυτικά μέλη της είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Γεωλόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Βιολόγοι, Ωκεανογράφοι, Αρχαιολόγοι) με πολυετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

ΙΣΙΔΑ

Η ΙΣΙΔΑ ιδρύθηκε από πέντε γεωπόνους και επιστήμονες λοιπών ειδικοτήτων, οι οποίοι συνένωσαν τις δυνάμεις τους μοιραζόμενοι ένα κοινό πλαίσιο αξιών για την Κοινωνική Οικονομία και τα Ανοικτά Σχολεία. Με την τροποποίηση του Καταστατικού της τον Ιούλιο του 2017, προσαρμόζοντάς το στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας, προσέθεσαν γεωπονικές δραστηριότητες και ξεκίνησαν επίσημα τις δραστηριότητές της. Στόχοι της είναι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για σχολεία, η συμβουλευτική σε οικοτεχνικές μονάδες αγροδιατροφής και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για οικοτεχνικά τρόφιμα σε μικρές επιχειρήσεις τροφίμων.

OLYMPUS AROMA

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία Olympus Aroma (Άρωμα Ολύμπου) είναι μια ομάδα εννιά ατόμων από την ευρύτερη περιοχή με έδρα την Κατερίνη. Δραστηριοποιούνται στην παραγωγή Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, αιθέριων ελαίων και την παροχή υπηρεσιών συνδυάζοντας τον αγροδιατροφικό τομέα με την ευαισθησία για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την τουριστική ανάπτυξη. Στους βασικούς στόχους της ομάδας – με κέντρο τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά- είναι η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, η προβολή και η προστασία των φυσικών πλεονεκτημάτων του Ολύμπου και των Πιερίων και η ανάδειξη της παγκόσμιας μοναδικότητας της περιοχής.

ΠΑΛΜΙ

Η Κοιν.Σ.Επ. ΠΑΛΜΙ αποτελείται από πέντε μικροπαραγωγούς και έχει ως σκοπό την προώθηση των προϊόντων τους αλλά και των τοπικών προϊόντων της περιοχής τους, την Μεσσηνία, στην ευρύτερη αγορά. Η ΠΑΛΜΙ παράγει ελαιόλαδο και ελιές καλαμών από συμβατική ή βιολογική καλλιέργεια, όπως επίσης και σύκα.

ΣΠΕΙΡΑ ΓΗΣ

Η Σπείρα Γης προωθεί έναν οικολογικό και φυσικό τρόπο διαβίωσης υποστηρίζοντας τις καλλιέργειες και διαθέτοντας παράλληλα βιώσιμες προτάσεις για τις αστικές περιοχές. Το βασικό μέσον της Σπείρα Γης είναι οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί, μια καινοτόμα 100% φυσική και οικολογική τεχνολογία με απίστευτα ευρύ φάσμα εφαρμογών: γεωργία, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία, υγρά περιβάλλοντα, λύματα, ανθρώπινη υγεία και υγιεινή. Το δεύτερο ιδιαίτερα καινοτόμο προϊόν της, ο Ατταπουλγίτης, είναι ένα ελληνικό φυσικό ορυκτό που ενεργεί δραστικά ρυθμίζοντας την υγρασία και τα ιχνοστοιχεία του εδάφους, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τις ασθένειες με εφαρμογές τόσο στην κτηνοτροφία όσο και στη γεωργία

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

H Κοιν.Σ.Επ. Αλληλεγγύη παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες, συμβουλευτική και υποστήριξη ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών.

ΒΑΛΣΑΜΟΝ

Η Κοιν.Σ.Επ. Βάλσαμον δραστηριοποιείται στο χώρο των θεραπευτικών βοτάνων στη διατροφή ως σημαντικό μέσο ίασης. Παράγει και συσκευάζει προϊόντα που έχουν διατροφική αξία και θεραπευτική δράση, ενώ, μέσα από διάφορες παρουσιάσεις σε αρμόδιους φορείς, προωθεί την θεραπευτική δράση των βοτάνων και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενταχθούν στη διατροφή με αξιόλογα αποτελέσματα για διάφορες παθήσεις.

GLOBAL ASSOCIATION

Η Global Association είναι Κοιν.Σ.Επ. παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, επιμορφωτικών σεμιναρίων και διοργάνωσης εκδηλώσεων.

JEWEL WORKS

Η Κοιν.Σ.Επ. Jewel Works δραστηριοποιείται στην κατασκευή χειροποίητων χρυσών και αργυρών κοσμημάτων εμπνευσμένων από την ελληνική αρχαιότητα και την βυζαντινή εποχή. Κατασκευασμένα από χρυσό 22Κ, 18Κ με πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, από ασήμι 925° με γλυπτές πέτρες, από συνδυασμό χρυσού 18Κ και ασήμι 925°, αλλά και μικρογλυπτική σε πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες είναι μερικά από τα βασικά κοσμήματα που δημιουργεί.

INSPIRAL CENTER

Η Κοιν.Σ.Επ. Inspiral Center ιδρύθηκε το 2014 στην Αθήνα (Ζωγράφου) και δραστηριοποιείται στον τομέα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης παρέχοντας μαθήματα χορού και γυμναστικής τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Όραμά της είναι η δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης, χαράς και δημιουργίας για ανθρώπους όλων των ηλικιών όπου θα μπορούν να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, να επιμορφωθούν και να δημιουργήσουν με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

CREATIVE SOLUTIONS

Η Κοιν.Σ.Επ. CREATIVE SOLUTIONS παρέχει τεχνολογικές υπηρεσίες διάφορων μορφών και διαφημιστικές υπηρεσίες για όλους τους τύπους επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα ελέγχου IoT (Internet of Thinks Platform) αξιοποιείται σε τομείς όπως ο τουρισμός, η αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, οι μεταφορές και η υγεία, με στόχο τα μέγιστα οφέλη στην ποιότητα και την οικονομία. Τα Digital Creations αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση για τις επιχειρήσεις, από την δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, διαδικτυακές πλατφόρμες, social media marketing, δημιουργία διαφημιστικών spots – commercial – video creation.

ΚΕΠΕ

Η ΚΕΠΕ ασχολείται με τα 3 Ε, Ενημέρωση – Εκπαίδευση – Εξοπλισμός, που είναι αναγκαία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 3 A, Ατυχήματα/Α’ Βοήθειες – Αυτοάμυνα/Αυτοπροστασία – Αυτάρκεια/Αντιμετώπιση καταστροφών. Έχοντας τους 3 πυλώνες “αντιμετωπίΖΩΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ”, “Kheiron, Training Everyday Heroes” και “ΣΤΕΓΟΣΑΥΡΟΣ” για κάθε έναν από τους τρεις τομείς κινδύνου στον 1,5 χρόνο λειτουργίας της, έχει επιδείξει πλούσιο έργο δωρεάν ενημερώσεων σε ΟΤΑ, σχολεία, ΚΑΠΗ και φορείς. Παράλληλα, έχει υλοποιήσει έργα εκπαίδευσης σε πρώτες βοήθειες, φύλαξη και αυτοάμυνα, ενώ εξοπλίζει ομάδες εθελοντών αλλά και ιδιώτες με όλα τα αναγκαία για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων σε τιμές χαμηλότερες κατά 15-25% από αυτές της αγοράς, ώστε η ασφάλεια να γίνει κτήμα όλων.

ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ

Το Σύστημα Υπηρεσιών Προσωπικής & Συλλογικής Ανάπτυξης Αλφάβητο Ζωής λειτουργεί από το 1999 παρέχοντας υπηρεσίες εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, συμβουλευτική, έρευνα και εκδόσεις βιβλίων. Τα προγράμματά του απευθύνονται σε ιδιώτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι επιστημονικοί τομείς στους οποίους ειδικεύεται είναι: συστημική σκέψη και πράξη, οργανωσιακή ανάπτυξη, ηγεσία, coaching και mentoring, υπερπροσωπική ψυχολογία, φαινομενολογία ανθρωπίνων συστημάτων. Το Αλφάβητο Ζωής έλαβε την καταστατική μορφή της Κοιν.Σ.Επ. το 2015.

UNIVSEE COOP

Ο κοινωνικός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας UnivSSE Coop δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2013 και δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση, πληροφόρηση και εκλαΐκευση, σε έρευνες, μελέτες, προγράμματα, εκδόσεις, στη δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη εκπαιδευτικών και κοινωνικών δικτύων, στην προώθηση της συλλογικής δράσης και της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της αυτοδιαχείρισης, της άμεσης δημοκρατίας, των κοινών αγαθών, καθώς και σε συναφή με αυτά αντικείμενα, αποβλέποντας στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική καινοτομία.

EDUCALTOUR

Η Κοιν.Σ.Επ. Educaltour ασκεί δραστηριότητες που προωθούν την προσβασιμότητα στον πολιτισμό ατόμων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων μέσα από την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων βιωματικού χαρακτήρα, συχνά δια μέσου συνεργιών με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Η έμπειρη ομάδα της χρησιμοποιεί καλλιτεχνικές δραστηριότητες ως παιδαγωγική αφόρμηση προσέγγισης σύγχρονων κοινωνικών θεμάτων με σκοπό την καλλιέργεια μιας κοινωνικής συνείδησης βασισμένη στην ισοτιμία και τον κοινωνικό αλληλοσεβασμό.

5ΕΝΤΕ

Η Κοιν.Σ.Επ. 5ΕΝΤΕ έχει έδρα τα Άνω Δολιανά Αρκαδίας και δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Πάρνωνα προσφέροντας υπηρεσίες εκπαίδευσης, κυρίως καλλιτεχνικής, υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων δραστηριοτήτων για μεμονωμένα άτομα ή μεγάλες ομάδες, σχολεία και εταιρείες. Επίσης, λειτουργεί εργαστήριο κατασκευής χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων επαναχρησιμοποιώντας χαρτί και ξύλο.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

O Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου ιδρύθηκε το 2012 από γονείς – κατοίκους της πόλης του Χαλανδρίου. Σκοπός ήταν η κάλυψη των αναγκών των οικογενειών των μελών του και το όφελος της κοινότητας της πόλης.

ΒΟΥΜΕΛΙΤΑΙΑ

Δημιουργήσαμε την Κοιν.Σ.Επ. Μαρτίνου “Βουμελιταία” γιατί αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε κάποια άτομα που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, οικονομική και ψυχολογική. Γιατί αγαπάμε την παράδοση και θέλουμε να σώσουμε ήθη και έθιμα. Γιατί πρέπει να μάθουμε να τρεφόμαστε σωστά με τα υπέροχα προϊόντα που παράγουμε.

SUSTAINABLE FOOD MOVEMENT IN GREECE

Η Sustainable Food Movement in Greece αποσκοπεί στην προώθηση και ανάπτυξη της αειφόρου γαστρονομίας στην Ελλάδα με απώτερο σκοπό τη μείωση απορριμμάτων τροφής στις διακεκριμένες επιχειρήσεις των κλάδων γαστρονομίας και τουρισμού, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της πείνας με διαφάνεια στη φιλανθρωπία μέσω ψηφιακής καινοτομίας. Στόχος της είναι η αφύπνιση και εκπαίδευση κοινού γύρω από το food waste, η ενίσχυση του ηθικού καταναλωτισμού, η ανάπτυξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η περιβαλλοντική προστασία.

ΔΕΣΜΟΣ

Ο Δεσμός είναι κοινωνικός συνεταιρισμός που σκοπό έχει την κοινωνικο-οικονομική επανένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην αγορά εργασίας.

ΕΡΚΥΝΑ

Η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Έρκυνα είναι παραγωγικού σκοπού με έδρα την Λιβαδειά Βοιωτίας. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν παραγωγή προϊόντων από πρώτες ύλες και υλικά τοπικής παραγωγής, με χημικές αναλύσεις ποιότητας από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο χημείο, αλλά και την προώθηση άλλων τοπικών προϊόντων όπως μέλι, βότανα, όσπρια, ελιές κ.λπ. Υποστηρίζοντας επίσης τη δημιουργία απασχόλησης, δίνει τη δυνατότητα σε άνεργες γυναίκες να προβάλουν και να προωθήσουν δημιουργίες τους όπως διακοσμητικά, κοσμήματα, είδη δώρων κ.λπ. Επιπλέον, και αφού ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της καθαριότητας κτιρίων και της ανακύκλωσης, έχει αναλάβει το έργο της “Καθαριότητας των κτιρίων της ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.

ΑΒΑΛΗ

Όπως υποδεικνύει και το όνομά της, η Κοιν.Σ.Επ. Αβάλη (μικρό, απάνεμο λιμάνι) είναι ένας οργανισμός που απευθύνεται σε γονείς με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Στόχος είναι η στήριξη της οικογένειας και όραμά της η δημιουργία ενός πρότυπου οικισμού διαβίωσης ενήλικων αυτιστικών. Σύντομα η Αβάλη θα ενώνει δύο κόσμους: τον κόσμο των γονέων, με ένα στέκι χαράς, παρέας και κυρίως χαλάρωσης, και τον κόσμο των παιδιών τους, σε ένα χώρο που ενεργοποιεί τις αισθήσεις τους και λειτουργεί με τους δικούς τους ρυθμούς, τον υπέροχο κόσμο του Snoezelen.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Δικαίωμα παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες κοινωνικής και πράσινης οικονομίας με επίκεντρο τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και το περιβάλλον. Η εταιρία ειδικεύεται στην ανάπτυξη ανθρώπινου και εταιρικού δυναμικού για την ενίσχυση του ατόμου, της κοινότητας, της κοινωνίας, με σεβασμό στην αρχή της ισότητας, της διαφορετικότητας, της αλληλέγγυας και ταυτόχρονα βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Ως κοινωνική επιχείρηση, όλη η ενέργεια και οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Δικαίωμα επανεπενδύονται σε έργα και δραστηριότητες που αφορούν στο συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

ΦΟΙΒΗ

Η Φοίβη είναι Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Αρωγής και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων, υγείας (νοσηλευτικές) στο σπίτι και κοινωνικής αρωγής, όπως συνοδεία και μεταφορά ατόμων, διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και ψυχολογική υποστήριξη.

ΕΥΠΑΛΙ

Η Κοιν.Σ.Επ. ΕΥΠΑΛΙ δραστηριοποιείται στην εμπορία πρώτων υλών (πράσινα συστατικά) για την παρασκευή φυσικών καλλυντικών και διαθέτει εργαστήριο για την ανάπτυξη και παραγωγή φυσικών καλλυντικών, φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής.

ΟΞΥΓΟΝΟ

Η Κοιν.Σ.Επ. Οξυγόνο στοχεύει στην δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση θεματικών μηχανισμών και εργαλείων για την καλλιέργεια και λειτουργία ενός πλαισίου κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συμπράττει για την παραγωγή γνώσης, την προσφορά ερεθισμάτων και διαδικασιών ενσωμάτωσης. Επιπλέον, έχει υλοποιήσει διάφορες δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έχει συμμετάσχει στις διαδικασίες του Κτηματολογίου, υλοποιεί δημιουργικά εργαστήρια και υλοποίησε με την συγχρηματοδότηση του Erasmus+ το έργο The Beaming Project.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Equal Society συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 ως ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός φορέας με δράσεις «Κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Ανεργίας και της Φτώχειας». Ως βασικό στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών στα δικαιώματα της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Η ΑΚΑ Κοιν.Σ.Επ. παρέχει προϊόντα φτιαγμένα από αγνές πρώτες ύλες, τα οποία προέρχονται κυρίως από την περιοχή της Ακαρνανίας διεκδικώντας για τους μικρούς παραγωγούς και μεταποιητές την παρουσία τους στα ράφια των εμπορικών καταστημάτων μέσω κοινού δικτύου προώθησης και διανομής. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σαπούνι, οίνο βιολογικό (λευκό, ροζέ, κόκκινο), μαρμελάδα ρόδι Βόνιτσας, αλάτι φυσικό Μεσολογγίου χωρίς πρόσθετα, ρύζι βιολογικό (καστανό, αρωματικό, κίτρινο, γλασέ) και πολλά άλλα.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΟΙΝΣΕΠ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ “ΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟ”

Η Κοιν.Σ.Επ. Παντοπωλείο “Το Κόσκινο” έχει ως αντικείμενο το λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής. Γι’ αυτό το σκοπό, έχει δημιουργήσει το παραδοσιακό παντοπωλείο “Το Κόσκινο” στη Νέα Σμύρνη. Τα προϊόντα της είναι εκλεκτά προϊόντα της ελληνικής γης, αποτέλεσμα ενδελεχούς αναζήτησης και προσεκτικής επιλογής από την Κοιν.Σ.Επ.. Προέρχονται κυρίως από μικρούς παραγωγούς, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Πεποίθηση της εταιρείας είναι ότι η ποιοτική τροφή είναι δικαίωμα όλων, πρόθεσή μας δε να είναι προσιτή από όλους.

ART-ΕΜΕΙΣ/ΑΡΤΕΜΙΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης “ARTεμείς” λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2014 με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας που μπορούν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες ατόμων με αναπηρία. Ο επιχειρηματικός σκοπός της είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης μεταποιητικής και εμπορικής συνεταιριστικής επιχείρησης η οποία θα παράγει και θα προμηθεύεται ποιοτικά προϊόντα που θα διαθέτει μέσα από ένα διαφοροποιημένο δίκτυο και από προνομιακά σημεία πώλησης. Η ARTεμείς απασχολεί σήμερα 5 άτομα, στο σύνολό τους ΑμεΑ και πλαισιώνεται από δεκάδες εθελοντές.

ΜΑ…ΖΕΙ

Η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης “Μα.. Ζει” είναι κοινωνική επιχείρηση ένταξης ευάλωτων ομάδων και λειτουργεί από το 2012 με 8 μέλη και 2 εργαζόμενους από τις ευάλωτες ομάδες. Δραστηριοποιείται στον τομέα των χειροποίητων κεραμικών ειδών, ξύλου, μεταποίησης και ανακυκλώσιμων ειδών.

WOMENASSOCIATIONS

Τον Ιανουάριο του 2017 δημιουργήθηκε η κοινωνικού χαρακτήρα Κοιν.Σ.Επ. Γυναικών Συνεργασία, η οποία θα προσφέρει το 1% του ετήσιου τζίρου της στους συνεργαζόμενους συνεταιρισμούς. Λειτουργεί ήδη το ηλεκτρονικό της κατάστημα (womenassociations.com) μέσω του οποίου οι επισκέπτες μπορούν να βρουν πληθώρα επώνυμων παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα, ώστε να ξεκινήσουν το ταξίδι τους σε ένα κόσμο μοναδικών γεύσεων και γαστρονομικών εμπειριών από αγνά τοπικά προϊόντα. Η εταιρεία επιδιώκει να αναδείξει τη γαστρονομική ελληνική κουλτούρα όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και διεθνώς και να διατηρήσει αναλλοίωτες στο χρόνο τις συνταγές αυτών των γυναικών.

ΑΝΕΛΙΞΙΣ

Τον Σεπτέμβριο του 2016, πέντε άγνωστοι μεταξύ τους πολίτες με κοινές ανησυχίες και όμοια φιλοσοφία συγκροτούν την Κοιν.Σ.Επ. Ανέλιξις με όραμα να δημιουργήσουν μια επιχείρηση που θα δώσει λύση στην κρίση, στην επιβίωση, στην ανάπτυξη, στην παραγωγή, στην υγεία, στην ευεξία, στη διάδοση του πολιτισμού και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η προώθηση ποιοτικών προϊόντων από μικρούς Έλληνες παραγωγούς και ελληνικές πρώτες ύλες λειτουργεί ήδη δυναμικά. Τακτικές εκδηλώσεις ενημερώνουν τους πολίτες για την υγιεινή διατροφή, για την ανακύκλιση/ανακύκλωση, καθώς και για τις άγνωστες πτυχές του ελληνικού πολιτισμού.

ΑΜΥΛΙΑΝΘΗ

Η Κοιν.Σ.Επ. Αμυλιάνθη έχει σκοπό την παροχή απασχόλησης σε ανθρώπους που την στερούνται (άνεργοι, άτομα με ειδικές δεξιότητες, γυναίκες) παράγοντας προϊόντα με φυσικές επιλεγμένες και πιστοποιημένες πρώτες ύλες. Η εταιρεία διατηρεί και διαδίδει την παράδοση των παραγόμενων προϊόντων, ενώ παράλληλα δημιουργεί ευέλικτα και αποτελεσματικά, χωρίς να αλλοιώνει την παραγωγική τους διαδικασία, καινοτόμα προϊόντα που προσφέρουν πρακτικές λύσεις στα σύγχρονα νοικοκυριά, προϊόντα που ετοιμάζονται γρήγορα και οπουδήποτε και καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες όλων των ηλικιών.

ΜΟΔΟΥΣΑ

Η Μοδούσα ιδρύθηκε το 2014 από εννέα ελαιοπαραγωγούς και σήμερα αριθμεί 65 μέλη. Τυποποιεί και εμπορεύεται ελαιόλαδο παρέχοντας καλύτερες τιμές αγοράς στους ελαιοπαραγωγούς, ενώ προσπαθεί να δημιουργήσει απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή της Γέρας Λέσβου.

ΣΥΛΛΟΓΗ

Η Κοιν.Σ.Επ. Συλλογή ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη διάδοση της καλλιέργειας και κυνηγιού του ιδιαίτερου τύπου μανιταριού τρούφας, την ανάδειξη της ως γαστρονομικό προϊόν προστιθέμενης αξίας με πλούσιο άρωμα και γεύση, συγκρινόμενο με τα ήδη γνωστά είδη της Ιταλίας και Γαλλίας, την εμπορία φρέσκιας τυποποιημένης τρούφας, την παραγωγή προϊόντων και υποπροϊόντων με βάση την τρούφα, την εκπαίδευση κυνηγών τρούφας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, την εγκατάσταση καλλιεργειών τρούφας, την ανάδειξη της ελληνικής τρούφας και τη δημιουργία ενός δυνατού εταιρικού brand name για την τρούφα στη γη της Θράκης.

MARY ROSE

H Κοιν.Σ.Επ. Mary Rose έχει ως σκοπό να στηρίξει τις γυναίκες που ανήκουν στις ευπαθείς και ασθενείς οικονομικά ομάδες στην Ελλάδα.

ΣΥΝ – ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. Συν-Εργάζομαι είναι η προώθηση και ανάπτυξη συλλογικών δράσεων, η επιδίωξη του κοινωνικού οφέλους και η προστασία των συλλογικών αγαθών σε τοπικό, περιφερειακό ή/και ευρύτερο επίπεδο. Επιδιώκει την κοινωνική ενσωμάτωση ενηλίκων ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και την προώθησή τους στην απασχόληση μέσω της λειτουργίας παραδοσιακού καφενείου και παντοπωλείου (Παντοκαφενές), επαγγελματικών εργαστηρίων κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, εγκατάστασης και διάθεσης ξυλουργικών προϊόντων και τεχνουργημάτων, επιχείρησης διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων και καθαρισμού κτιρίων και επιχείρησης παραγωγής αγροτικών προϊόντων, όπως φρούτα, λαχανικά, σπόροι και μανιτάρια.

ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ

Η Γιαννιώτικη Καλαισθησία είναι μία τοπική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των χειροποίητων κοσμημάτων με στόχο να συνδυάσει επιτυχώς το παρελθόν με το παρόν, δηλαδή να αναδείξει την μεγάλη κληρονομιά και ιστορία της Γιαννιώτικης λαϊκής τέχνης με το σύγχρονο κόσμημα και τις απαιτήσεις των αγοραστών σήμερα.

MIA TRIBE

Η Κοιν.Σ.Επ. Mia Tribe εξυπηρετεί τις ανάγκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων: θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα εμπορίου σαρκός, αιτούντες άσυλο, οικονομικούς μετανάστες και μονογονεϊκές οικογένειες. Επίσης, υποστηρίζει όσους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και τους μακροχρόνια ανέργους άνω των 50 ετών. Ο σκοπός της επιτυγχάνεται μέσω ενός εργαστηρίου όπου τα μέλη της δημιουργούν χειροποίητα, μοναδικά, κοσμήματα από ντόπια υλικά που σχεδιάζονται μέσα στο εργαστήρι, ενώ εκπαιδεύονται σε παραδοσιακές τέχνες, όπως η κοσμηματοποιία και η ραπτική, και αποκτούν χρήσιμη γνώση στις εμπορικές έννοιες της πιστοποίησης ποιότητας, της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ομαδικής εργασίας.

ΑΕΝΑΟΣ ΡΟΗ

Η Κοιν.Σ.Επ. Αέναος Ροή δραστηριοποιείται στη συλλογή άγριων μανιταριών, τη μεταποίηση και συσκευασία τους, ενώ έχει ξεκινήσει και την καλλιέργεια μανιταριών με φυσικό τρόπο σε κορμούς δέντρων. Επιπλέον, κατασκευάζει αντικείμενα τέχνης με θέμα τα μανιτάρια (ξυλόγλυπτα, πήλινα φωτιστικά, ρουχισμό, κ.ά.). Στο χώρο της εταιρείας, στον Μανιταρόκοσμο, λειτουργεί επίσης μουσείο μανιταριών με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

ΔΙΑΠΛΟΥΣ

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Διάπλους ιδρύθηκε το 2004 και σκοπός του είναι η δημιουργία και η διατήρηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε ένα περιβάλλον αλληλέγγυας κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Γι’ αυτό το σκοπό, έχει αναπτύξει διάφορες μορφές επιχειρηματικών δράσεων με εργαζόμενους, κατά πλειοψηφία, άτομα με ψυχική νόσο. Παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας σε πολλές υπηρεσίες του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, υπηρεσίες αποψίλωσης (καθαρισμού) χόρτων σε υπαίθριες εκτάσεις, υπηρεσίες τραπεζοκομίας, ενώ παράγει εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο και μέλι διαφόρων ειδών (θυμάρι, έλατο, ανθέων, πεύκο κ.ά.). Επίσης, εποχιακά, παράγει μικρή ποσότητα οπωροκηπευτικών προϊόντων. Εκτός της εμπορικής ιδιότητας, ο Διάπλους αποτελεί και μονάδα ψυχικής υγείας και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας βάσει του Ν. 2716/99.

ΦΥΛΩ

Η επιχείρηση Φυλώ είναι μια Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού και παραγωγικού σκοπού που αποσκοπεί στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορά στην παραγωγή προϊόντων σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. Επίκουρος ιδρύθηκε από οκτώ γυναίκες για να δημιουργήσει, να αναπτύξει και να εξελίξει δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αρωγής σε τομείς παιδείας, δημιουργίας, τέχνης για τη στήριξη, τη γεφύρωση και τη συνοχή των παιδιών που έρχονται από το μέλλον, των νοημόνων που δραστηριοποιούνται στο παρόν και των σοφών γερόντων που κατέχουν τη γνώση που πηγάζει από το παρελθόν.

E N D PRODUCTIONS

Στούντιο ηχογράφησης, ενοικίασης ηχητικού εξοπλισμού, διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων.

LOCAL FOOD EXPERTS

H Κοιν.Σ.Επ. Local Food Experts έχει ως όραμα τη δημιουργία διατροφικών οικονομιών με τοπικά και αυτάρκη χαρακτηριστικά και σκοπό την προστιθέμενη αξία σε προϊόντα, υπηρεσίες και κοινωνίες. Οι δραστηριότητές της αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων (οργάνωση πρωτογενούς παραγωγής), επεξεργασία τροφίμων (αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών) και προώθησή τους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και στον βιώσιμο τουρισμό. Επιπλέον, προωθεί συναλλαγές και δημιουργεί γέφυρες συνεργασιών μεταξύ παραγωγών τροφίμων (αγρότες και επιχειρήσεις τροφίμων) και κοινών κατανάλωσης τροφίμων (π.χ. κλάδος τουρισμού, ενώσεις καταναλωτών).

LIFE EVENTS

Η Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας “Γεγονότα Ζωής Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες” ιδρύθηκε το 2017 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποτελείται από έξι ενεργά μέλη της κοινωνίας με πολύχρονη δράση και εμπειρία ο καθένας στον τομέα του (Μ.Μ.Ε.). Μέσα από την ιστοσελίδα Life-events.gr, αναδεικνύει την ομορφιά που υπάρχει σε ανθρώπους, δράσεις, προορισμούς, πολιτισμό κ.ά. και προβάλει σε πρώτο πλάνο την εργασία, τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα αλλά και την καθημερινότητα της ζωής.

ALMARADIO FΜ

Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. almaradio.fm είναι η επιδίωξη συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (σε πολιτιστικό, κοινωνικό, πνευματικό, φιλολογικό κ.λ.π. επίπεδο) που προάγουν το τοπικό και κοινωνικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Αναπτύσσεται μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών και τρόπων διάδοσης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ενημερώσεων, ανταλλάσσει ιδέες στους τομείς ενδιαφέροντος και επιχειρεί την προώθηση και την προβολή πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ιδεών και ειδήσεων.

SOCIALPRESS

H Κοιν.Σ.Επ. Socialpress έχει ως κύριο σκοπό τη δημιουργία κοινωνικά ωφέλιμων προϊόντων και υπηρεσιών που προάγουν την τοπική ανάπτυξη, την πολιτιστική εξέλιξη, την ισότητα των φύλων, την υποστήριξη των κοινωνικά αδύναμων ατόμων και την πλουραλιστική διάχυση των ιδεών ως προϋπόθεση για την πρόοδο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του διαδικτυακού ενημερωτικού site, τo www.ionianet.gr, μέσω γυναικείου site όπου θα προωθείται η σφαιρική αντίληψη για τη σύγχρονη γυναίκα, δίνοντας έμφαση στην προσπάθειά της για ισότητα και κοινωνική συμμετοχή, και μέσω της ανάπτυξης και προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών διαδικτύου και social media.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΥΝ.ΠΕ

Συνεταιρισμός των εργαζομένων που εκδίδει την Εφημερίδα των Συντακτών και την Εφημερίδα των Συντακτών Σαββατοκύριακο. Επίσης διατηρεί την ιστοσελίδα www.efsyn.gr.

ΠΥΞΙΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. Πυξίδα Εναλλακτικής Οικονομίας δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης και συγκεκριμένα του καφέ και στο χώρο του πολιτισμού με θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις. Επίσης ασχολείται και με εκδόσεις βιβλίων νέων συγγραφέων.

ΑΓΡΟΔΙΑΙΤΟΣ

H Κοιν.Σ.Επ. Αγροδίαιτος λειτουργεί χώρο εστίασης στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, καλλιεργεί βρώσιμα άνθη, αρωματικά φυτά, λαχανικά και φρούτα στο κτήμα της εταιρείας, παράγει μαρμελάδες, σάλτσες κ.λπ. με τα οποία τροφοδοτεί το εστιατόριό της. Με το νέο της καταστατικό θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο χώρο του τουρισμού με τη δημιουργία γραφείου εναλλακτικού τουρισμού και επισκέψιμου αγρόκτηματος, Ανοιχτού Κοινωνικού Χώρου, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

ΚΑΝΝΑΒΙΟ

Η Κοιν.Σ.Επ. ΚΑΝΝΑΒΙΟ είναι ένας συνεταιρισμός για την (κάθετη) παραγωγή, μεταποίηση και τυποποίηση βιολογικών προϊόντων από ελληνική βιομηχανική κάνναβη (Cannabis Sativa L.). Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η ανάδειξη, μέσω του συνεργατισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όλων των δυνατοτήτων αξιοποίησης του φυτού της βιομηχανικής κάνναβης, καθώς και η προώθηση της βιολογικής γεωργίας και της αγρο-οικολογίας. Αποστολή της εταιρείας είναι να παράγει εξαιρετικής ποιότητας βιολογικά προϊόντα και να κάνει την ελληνική βιολογική κάνναβη παγκόσμιο συνώνυμο ποιότητας.

ΜΕΛΑΝΘΩ

Η Κοιν.Σ.Επ. Μελανθώ απαρτίζεται από δραστήρια άτομα που οραματίστηκαν ένα διαφορετικό “επιχειρείν” μέσω μιας αλληλέγγυας και κοινωνικού χαρακτήρα επιχείρησης. Κοινοί στόχοι, κοινές ιδέες και η ανάγκη δημιουργίας από τη φύση και διατήρησης της παράδοσης του τόπου, τους ώθησαν να ιδρύσουν την Μελανθώ. Ασχολείται με τη μεταποίηση προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης, που προέρχονται από την ελληνική γη, και σκοπός της είναι η υποστήριξη του αλληλέγγυου εμπορίου και η προώθηση παραδοσιακών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΡΟΚΑΝΙ

Το Ροκάνι είναι Κοιν.Σ.Επ. με σκοπό την δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου μέσω της δημιουργικής επανάχρησης. Σκοπός της είναι η δημιουργία προϊόντων και η εκτέλεση τεχνικών εργασιών απασχολώντας άτομα από ευάλωτες ομάδες και επαναχρησιμοποιώντας υλικά που προορίζονταν να καταλήξουν σε κάποια χωματερή.

Σ.Ε. ΒΙΟ.ΜΕ.

Οι εργαζόμενοι της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής αγωνιζόμαστε για να περάσει το εργοστάσιο από τα χέρια του κεφαλαίου στα χέρια των εργαζομένων! Απλήρωτοι από τον Μάιο του 2011 και σε επίσχεση εργασίας με μεγάλα προβλήματα επιβίωσης, αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε μια πολύ δυναμική επιχείρηση παραγωγής δομικών υλικών ζωντανή και τους εργαζόμενους με αξιοπρέπεια και με ανορθωμένο το ανάστημα απέναντι στη λαίλαπα του ξένου και του ντόπιου κεφαλαίου! Αγωνιζόμαστε να κάνουμε πράξη ότι εμείς οι εργαζόμενοι μπορούμε χωρίς τα αφεντικά! Αγωνιζόμαστε να αποδείξουμε πως αν δε μπορούν αυτοί, εμείς μπορούμε χωρίς αυτούς και θα το καταφέρουμε!

THE NEST

Η Κοιν.Σ.Επ. The Nest έχει ιδρύσει το Κοινωνικό Εργοστάσιο Μόδας – SOFFA συνεταιρισμό σχεδιαστών που δημιουργεί ένταξη στην εργασία σε πρόσφυγες και θύματα ανθρώπινης δουλείας και είναι οι εκτελεστές παραγωγοί της τηλεοπτικής σειράς της ΕΡΤ1 Social Growth για τα startups και κοινωνικές επιχειρήσεις Season 1 Episodes 01-12 ΕΡΤ1. Επίσης, έχει ιδρύσει την οnline πλατφόρμα εύρεσης εργασίας για πρόσφυγες Refergon, το κίνημα της Ελλάδας Fashion Revolution, μέρος του αντίστοιχου παγκόσμιου κινήματος, και την αναβίωση του βιώσιμου iconic sneaker ZITA Hellas. Τέλος, είναι ακαδημαϊκοί συντονιστές της εκπαιδευτικής πλατφόρμας SoG-TIM–Social Growth for Trafficking and Immigration και SOFE- European Social & Sustainable Fashion Entrepreneurs.

ONE TOOL THREE

Κατασκευή κοσμημάτων από πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, όστρακα, μη πολύτιμες πέτρες, κοινά μέταλλα και άλλα υλικά.

ΜΥΓΔΟΝΙΑ

Η Κοιν.Σ.Επ. Μυγδονία δημιουργήθηκε το 2012 με έδρα τον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και αποτελείται από έξι μέλη. Αντικείμενο εργασίας της είναι η βιολογική καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η μεταποίησή τους σε παραδοσιακά και καινοτόμα προϊόντα.

ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΓΗ

Η Κοιν.Σ.Επ. Κερκίνης Γη δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα παρέχοντας υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα από αγνές πρώτες ύλες. Σκοπός της είναι να προσφέρει τρόφιμα διατροφικής αξίας και ποιότητας ανάλογα των απαιτήσεων του σύγχρονου ανθρώπου μέσω του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας.

Η ΘΗΜΩΝΙΑ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Γυναικών Κάτω Τιθορέας με τον διακριτικό τίτλο «Η Θημωνιά» συστάθηκε το 2013 από 11 γυναίκες μέλη του γυναικείου συλλόγου της Κ. Τιθορέας – Δημοτική Κοινότητα Κ. Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Η προσπάθεια αυτή έχει θετική επίπτωση στην κοινωνία της Κ. Τιθορέας. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας της περιοχής.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Με βάση τις αρχές της διατροφικής, της ενεργειακής και της ιδεολογικής αυτάρκειας η Κοιν.Σ.Επ. Επάρκεια παράγει προϊόντα και υπηρεσίες από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο με στόχο την ποιοτική της ίδιας της ζωής. Προωθεί την διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων και καλλιεργειών και την ήπια μεταποίηση και την ποιοτική αναβάθμιση της τροφής. Παράγει παραδοσιακά σιτηρά και προϊόντα εξ αυτών και λειτουργεί εργαστήριο κεραμικής, μεταλαμπαδεύοντας την τέχνη της κεραμικής. Επίσης, διοργανώνει σεμινάρια φυσικής δόμησης.

GREEN LAND

Μια μικρή ομάδα παραγωγών με σκοπό την παραγωγή, τυποποίηση και διακίνηση των προϊόντων της. Η βασική της αρχή έγκειται στη βάση μιας περιβαλλοντικά φιλικής καλλιέργειας και στην τυποποίηση και διάθεση των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές μέσα από ένα δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Επιδιώκει όλη η πληροφορία σχετικά με την ποιότητα, την προέλευση, τις συνθήκες εργασίας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι προσιτή για όλους.

ΜΟΥΣΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ

Η Κοιν.Σ.Επ. Μούσες Πιερίων ιδρύθηκε το 2012 και παράγει ζυμαρικά, τραχανά, μαρμελάδες και χειροποίητα κρουτόν ενώ διατηρεί εργαστήριο και εκθετήριο στο κέντρο της Κατερίνης.

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. Ο Κήπος της Ελπίδας δημιουργήθηκε το 2015 με μέλη της 5 ΑμεΑ, δύο επαγγελματίες ψυχικής υγείας και 1 ΑΜΚΕ. Έχει τέσσερις εργαζόμενους, όλους ΑμεΑ. Το αντικείμενό της είναι η αγροτική παραγωγή μέσα στον αστικό ιστό, η μεταποίηση και τυποποίηση προϊόντων, κατασκευή χειροποίητων ειδών δώρου, η φροντίδα κήπων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το κοινωφελές της έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία λαχανόκηπων σε σχολεία και την “υιοθεσία πάρκων”.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ

Κύρια δραστηριότητα της “Συνεργασία για την Αμοργό Κοιν.Σ.Επ.” αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία του Βοτανικού Πάρκου Αμοργού. Παράλληλα, δραστηροποιείται στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και την παραγωγή και πώληση σχετικών προϊόντων.

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων για την πολιτιστική παρέμβαση, την αγροδιατροφική ανάπτυξη και τελικά την τουριστική προβολή – ανάδειξη της περιοχής του ιστορικού δήμου και της ευρύτερης περιοχής.

NATURE’S ELIXIR

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο 2017 με έδρα τον Δήμο Καλαμάτας και σκοπός της είναι η καλλιέργεια, η παραγωγή και μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων – αιθερίων ελαίων, ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων (π.χ. ελαιόλαδο πλούσιο σε πολυφαινόλες), μαύρης σταφίδας κ.ά. και η προώθησή τους στην Ελληνική και Διεθνή αγορά. Επίσης ενθαρρύνει συνεργασίες αγροτών ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Μεσσηνίας και ιδιαίτερα του Ταΰγετου, καθώς και με συνεταιρισμούς για τις παραπάνω εναλλακτικές καλλιέργειες. Τέλος, ενημερώνει τακτικά τους συνεργαζόμενους αγρότες και φορείς για την υιοθέτηση πρακτικών που συνάδουν με την αειφορία, την προστασία της ενδημικής χλωρίδας και της βιοποικιλότητας ώστε να αναβαθμίζεται και το φυσικό περιβάλλον.

ΓΑΙΑ ΜΗΤΗΡ

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

OPEN.TECH

Η open.tech είναι ένα δημιουργικό γραφείο που ειδικεύεται στις καινοτόμες τεχνολογίες και τις εφαρμογές διαδικτύου. Ο κοινωνικός της σκοπός είναι η χρήση και διάδοση του ανοικτού λογισμικού (open source) καθώς και η συνεισφορά στην προσπάθεια εξάπλωσης της συνεταιριστικής και αλληλέγγυας πρακτικής και λογικής.

ΛΟΓΗΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑ

Με γνώμονα την κοινωνική οικονομία, η Κοιν.Σ.Επ. “Λογής Καλούδια” παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών βασιζόμενο στην καινοτομία, με στόχο την ανάπτυξη υποδομών και μεθόδων στον χώρο της πληροφορικής. Στόχος της είναι να κάνει προσιτή την χρήση της τεχνολογίας στην κοινωνική οικονομία αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λόγω μεγέθους δεν είναι ικανές να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

PRACTA

Ένα ανοικτό στο κοινό, συνεργατικό εργαστήριο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προτύπων, προϊόντων και υπηρεσιών προσφέροντας πρόσβαση σε σύγχρονα παραγωγικά τεχνολογικά μέσα. Ένας χώρος όπου οι σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές ανοικτού σχεδιασμού, προτυποποίησης και ψηφιακής κατασκευής συναντώνται με την κατάλληλη τεχνογνωσία για να αποτελέσουν τη βάση υποστήριξης μιας κοινότητας ατόμων, οργανισμών και ευρύτερων παραγωγικών πρωτοβουλιών, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ώθηση στην τοπικά παραγόμενη καινοτομία.

COMMONSLAB

Η Κοιν.Σ.Επ. commonslab έχει αντικείμενο δραστηριότητας τις ανοικτές τεχνολογίες (open software & hardware) και η έδρα της είναι το Ηράκλειο Κρήτης. Τα τεχνολογικά πεδία εργασίας είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση, έργα internet of things, έρευνα και ανάπτυξη πρωτότυπων ψηφιακών εφαρμογών και συσκευών και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το πρώτο αυτοχρηματοδοτούμενο έργο του commonslab που ξεκίνησε το 2015 είναι το Κοινοτικό Δίκτυο Μικροχρηματοδότησης “coop box“ που αφορά την δημιουργία ενός αυτόνομου εργαλείου χρηματοδότησης για τα εγχειρήματα της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα.

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων είναι αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα στο χώρο του βιβλίου για την προώθηση ενός διαφορετικού πολιτισμού και μιας άλλης σχέσης με το βιβλίο έξω από την τετράγωνη και ψυχρή λογική της «αγοράς» και του κέρδους. Η εκδοτική φιλοσοφία του συνίσταται στην παραδοχή ότι το βιβλίο δεν μπορεί να είναι απλώς ένα εμπόρευμα αλλά πρωτίστως ένα κοινωνικό αγαθό και ότι ο αναγνώστης δεν είναι απλός καταναλωτής αλλά εραστής του βιβλίου.

ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Το Μαντείο των Τεχνών αποτελεί ένα ουσιαστικό φορέα καλλιτεχνών που εκφράζουν την αισθητική και τον πολιτισμό μέσα από χειροτεχνήματα κάθε είδους προσφέροντας χαρά, ομορφιά και κάλλος. Παραδίδοντας μαθήματα με ευχάριστη διάθεση, προσφέρει απασχόληση σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και υπενθυμίζει στον κόσμο λόγους για να χαμογελούν και να ξεπερνούν τις δυσκολίες.

HETEROTOPIA

Η Heterotopia είναι Κοιν.Σ.Επ. που ειδικεύεται στο μουσειακό θέατρο, ένα είδος θεάτρου που ζωντανεύει τα μουσεία και τους τόπους πολιτισμικής αναφοράς. Ηθοποιοί υποδύονται χαρακτήρες από το παρελθόν και συνδιαλέγονται άμεσα με τους επισκέπτες μέσω μιας επίδειξης, ξενάγησης ή θεατρικής παράστασης. Ο στόχος τους είναι να ψυχαγωγήσουν το κοινό και να μοιραστούν πληροφορίες για τον χώρο, την σχετική εποχή ή αντικείμενα με ευχάριστο τρόπο.

ΜΗΤΙΔΑ

Έκδοση εφημερίδας στην περιφέρεια Πελοποννήσου και υπηρεσίες πολιτιστικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

NOMINATI

Σκοπός της Nominati Κοιν.Σ.Επ. είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους, η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων και η βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης ασκεί δραστηριότητες οι οποίες: α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα, γ) προωθούν την ισότητα των φύλων, δ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά ε) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών. ΟΙ δραστηριότητές του περιλαμβάνουν το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την μεταφορά τεχνογνωσίας, τον εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό, τον σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών την προώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανεξάρτητης Πολιτισμικής Δημιουργίας.

ΖΕΥΞΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Με γνώμονα και βασικό προσανατολισμό την υγιή επιχειρηματικότητα που σχεδιάζει τα επενδυτικά της πλάνα με κίνητρο την απασχόληση, με άξονα την καινοτομία και ουσιαστικό διαμορφωτή το ανθρώπινο δυναμικό ενώ λαμβάνει υπόψη της το μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον που στηρίζεται στην τεχνολογία και στις νέες εφαρμογές των πολύπτυχων τομέων της, οι γενικές δραστηριότητες και σκοποί της Ζεύξις περιλαμβάνουν την δημοσιογραφική έρευνα και συνεταιριστική εκδοτική δραστηριότητα, το εργαστήρι πολιτιστικών δράσεων, την τουριστική ανάπτυξη, την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, ένα βοτανικό πάρκο και αγροτουριστικά προϊόντα, μεταλλικές κατασκευές, ευαισθησία και υποστήριξη προς ΑμεΑ, διάθεση ακινήτων και ενέργεια και ανακύκλωση.

ACTION PLUS

H Action Plus Κοιν.Σ.Επ. ιδρύθηκε το 2014 και είναι κυρίως γνωστή στο Αθηναϊκό κοινό για τις δράσεις πολιτισμού που διοργανώνει. Είναι η πρώτη επιχείρηση που έχει αναπτύξει συστηματικά την ελληνόφωνη ξενάγηση ως πολιτιστικό προϊόν σε προσιτή τιμή και με ειδική πολιτική για την ενθάρρυνση συμμετοχής οικογενειών και ΑμεΑ.

ΚΙΝΕΡΓΙΕΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. Κινέργειες είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας νέων κινηματογραφιστών με σκοπό τη δημιουργία αφηγήσεων στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της προβολή ενός μεταβατικού ανθρωπολογικού τύπου. Ιδρύθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2016 μετά την διετή συνεργασία των μελών της για την παραγωγή του transmedia ντοκιμαντέρ “Ετεροτοπίες”. Στο χρόνο λειτουργίας της έχει δημιουργήσει προωθητικό υλικό για εγχειρήματα, σεμινάρια και συνέδρια βιωσιμότητας και το μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ “Ένα Κοινωνικό Οικοσύστημα”.

EURASIAN PATH

Η ΚοινΣΕπ Ευρασιατική Ατραπός συγκεντρώνει άτομα (πάνω από 15 ήδη και υπάρχει ενδιαφέρον ένταξης άλλων 10+) με τεράστιο εύρος δράσεων και εμπειρίας (marketer, αρχαιολόγο, ιστορικό, σεφ, κοινωνιολόγο, εικαστικούς, εκπαιδευτές, IT experts, λογίστρια, κοσμηματοποιό, αναβιωτές, δικηγόρο κ.ο.κ.). Επίσης φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για μια πληθώρα ομάδων που προάγουν το αντικείμενο και περιλαμβάνουν ομάδες φιλοσοφίας, παραδοσιακών ανατολίτικων τεχνών, πολεμικών τεχνών, θεραπειών, λαογραφίας κ.ο.κ.

ΑΡΜΑ ΤΕΧΝΗΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. Άρμα Τέχνης δραστηριοποιείται στον χώρο της πολιτιστικής βιομηχανίας με στόχους την ενίσχυση, προώθηση και βελτίωση της ερασιτεχνικής δημιουργίας, την ανάπτυξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, την προώθηση της επαφής με την Τέχνη και τον πολιτισμό για όλους και την προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής παραγωγής τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Η Άρμα Τέχνης εργάζεται για την δημιουργία δομών και δικτύων ενημέρωσης, συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης ανάμεσα στις ομάδες δημιουργίας πολιτισμού, τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ

Οι εκδόσεις Παράξενες Μέρες είναι μια Κοιν.Σ.Επ. που ασχολείται με τις εκδόσεις στην Ελλάδα και στα τέσσερα χρόνια από την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων της έχει εκδώσει περισσότερους από 50 τίτλους, έχει δημιουργήσει το Φεστιβάλ της Άμμου και το Εργαστήρι Συγγραφής ”Γράφουμε ιστορίες’, έχει διοργανώσει λογοτεχνικούς διαγωνισμούς κάθε είδους και έχει παρουσιάσει την δουλειά της σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Κυρίως όμως, έχει καταφέρει να προσφέρει εκδοτική ”στέγη” σε δεκάδες νέους συγγραφείς δίνοντας τους την ευκαιρία να δουν το βιβλίο τους τυπωμένο χωρίς εκμετάλλευση, με καθαρούς όρους, με αξιοπρέπεια και σεβασμό στο έργο τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΕΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η Ελληνική Ομάδα Χορού Ομίλου Αετογιάννης δημιουργήθηκε από μέλη του ομώνυμου ομίλου (www.Aetogiannis.gr) για τη μελέτη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού και την διάδοσή του σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκπροσωπεί την Ελλάδα σε μεγάλα διεθνή Φεστιβάλ του εξωτερικού ενώ μεγάλα διεθνή ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα έχουν κάνει αφιερώματα για το έργο και την δράση της. Προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και πολιτισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ανάμεσα σε χιλιάδες επιχειρηματικές προτάσεις προς το Υπουργείο Ανάπτυξης αξιολογήθηκε πρώτη για την καινοτομία των ιδεών της και την προϋπηρεσία των μελών της.

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΒΑΝΑΣ

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας μέσω δραστηριοτήτων στους τομείς της αγροτικής παραγωγής, του θεματικού τουρισμού και του οικο-περιβάλλοντος.

ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ

Η Ελλάδα Παντού διοργανώνει εξαγωγικά φεστιβάλ – εκθέσεις σε όλο το κόσμο για να αναδείξει την ποιοτική δυναμική του Ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις του όπως οι τέχνες, η διατροφή, τα Ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες και, γενικά, τα αγαθά της Ελλάδας. Σκοπός της είναι να αναδείξει ό,τι ποιοτικό παράγει η Ελλάδα και να δημιουργήσει ένα μόνιμο διαπολιτισμικό και εμπορικό διάλογο μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας που διεξάγεται το φεστιβάλ.

DOCΚ

To Dock – Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι μια ομάδα 12 ατόμων που λειτουργεί συνεταιριστικά με σκοπό να παρέχει υποστήριξη σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. μέσα από τις βασικές του λειτουργίες οι οποίες είναι το Ιnfopoint, το HelpDesk και το Forum. Mέσα από την παροχή πληροφόρησης, εκπαιδευτικά προγράμματα, εξατομικευμένη συμβουλευτική, σεμινάρια και εργαλεία αλλά και μέσα από τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργιών με άλλους φορείς, έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην αύξηση της ορατότητας της Κ.ΑΛ.Ο., ενδυναμώνοντας και ενισχύοντας τα εγχειρήματα και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Κ.ΑΛ.Ο. COOP

Ο συνεταιρισμός Υποστήριξη Κ.ΑΛ.Ο. Coop (Υποστήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Coop – “SupSSE Coop”) έχει τη μορφή Κοιν.Σ.Επ. και σκοπός του είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και, ειδικότερα, η παροχή κάθε είδους υποστήριξης σε εγχειρήματα που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με την βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ

H Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ είναι ένας κοινωνικός φορέας (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία) που δημιουργήθηκε μέσα από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της απασχόλησης και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.

Η ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. ως κινηματικό δίκτυο πολιτών δημιουργήθηκε το 2011 με σκοπό να συμβάλλει στη διατύπωση ενός δημόσιου λόγου και στην ενεργοποίηση μιας κοινωνικής πράξης, με τη μορφή ενός σχεδίου δράσης οικονομικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτικού και ιδεολογικού που θα δίνει διέξοδο, ελπίδα, προοπτική. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, ένας αρχικός πυρήνας ανθρώπων της ξεκίνησε και, διευρυνόμενος σημαντικά, έδωσε ζωή σε νέα εγχειρήματα, κυρίως όμως έδωσε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα του τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί, όταν πάρουμε συλλογικά, αμεσοδημοκρατικά και συνεργατικά στα χέρια μας τις υποθέσεις που μας αφορούν και ιδιαίτερα τη γνώση, την τροφή, το νερό, την ενέργεια, τα απόβλητα κλπ., την ίδια τη ζωή μας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (Ι.Κ.ΔΥΝ)

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής είναι μια δεξαμενή σκέψης που εντοπίζει, μελετά με διεπιστημονικό τρόπο και ολιστική προσέγγιση κοινωνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της κοινωνίας. Η διαφοροποίηση του σε σχέση με άλλες δεξαμενές σκέψης έγκειται στο ότι δεν σταματά στη μελέτη αλλά παρεμβαίνει με δομημένες και στοχευμένες δράσεις με στόχο την εφαρμογή και εξέλιξη των προτεινόμενων λύσεων. Βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται της είναι η καλύτερη εργασία, η αειφόρος ανάπτυξη, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

ΗΛΑΚΑΤΗ

Δραστηριότητα της συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που αποτελεί έναν από τους κύριους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης, με στόχο τη συμβολή της στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας του τόπου μας, στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και των τροφίμων.

ΜΕΣΑΙΑ ΓΗ

H Μεσαία Γη ασχολείται με υπαίθριες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας. Ενδεικτικά, στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται περίπατοι στο Καλλίδρομο, πεζοπορία σε μονοπάτια, διάσχιση φαραγγιών, μπάνια σε ιαματικά και θεραπευτικά νερά, ξενάγηση σε μουσεία, στις Θερμοπύλες, στους Δελφούς και στην Αμφίκλεια. Επίσης, διοργανώνει επισκέψεις σε μοναστήρια και ναούς. διαδραστικές διαδρομές σε ορυχεία βωξίτη, περιήγηση σε νερόμυλους, γεφύρια και κάστρα, διαδρομές με 4Χ4 και ΑTV (γουρούνες) στο βουνό. Οι δραστηριότητες επεκτείνονται και σε θαλάσσια σπορ και εκδρομές με ταχύπλοα σκάφη στα Λιχαδονήσια, kayak, scooter επιφανείας, snorkeling και καταδύσεις σε ναυάγια και υφάλους ή απλή γνωριμία με την κατάδυση. Τέλος προωθεί την ανάδειξη τοπικών προϊόντων και την γευσιγνωσία.

DEEP GREECE

Η Deep Greece είναι μια εταιρεία προβολής, προώθησης και ανάπτυξης των λιγότερο γνωστών τοποθεσιών της Ελλάδας με έμφαση στην ανάδειξή τους μέσα από την εικόνα και την ιστορία τους. Παράγει κάθε μορφής εικόνα, βίντεο και ντοκιμαντέρ καθώς και διοργανώνει διάφορα event για ανάδειξη των περιοχών με στόχο την προσέγγιση τουρισμού.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. Οι Έλληνες έχει έδρα την Χερσόνησο και σκοπός της είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και η ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

ΜΑΙΝΑΛΟΝ

Η Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ., η πρώτη Κοιν.Σ.Επ. της Πελοποννήσου, ασχολείται με την οργάνωση και προώθηση του Menalon Trail, του πρώτου πιστοποιημένου με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές πεζοπορικού μονοπατιού στην Ελλάδα και του 10ου στην Ευρώπη. Η διαδρομή είναι 75 χιλιόμετρα και χρειάζονται 5 ημέρες πεζοπορίας για την ολοκλήρωσή της.

Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ

Διαθέτοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία, οι δημιουργοί του κοινωνικού σχήματος “Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ” (είναι στα τσακώνικα “ο τόπος μας”) αναλαμβάνουν την οργάνωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων που αφορούν: τουρισμό, αθλητισμό, πολιτισμό, προβολή Τσακώνικης διαλέκτου και κουλτούρας, εκδηλώσεις – συνέδρια, διαφήμιση – πληροφοριακό υλικό, έντυπους και ηλεκτρονικούς οδηγούς. Με όρεξη για δουλειά και προσφορά για τον τόπο τους, και γενικά για τόπους σε όλα τα μέρη της χώρας, συνεργάζεται με επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς, συλλόγους, Δήμους και Περιφέρειες.

ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. «Φιλόεργος» έχει ως σκοπό τη σύζευξη και προώθηση της πολιτισμικής παράδοσης και των παραδοσιακών επαγγελμάτων με την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό.

ΕΠΟΥΛΩΣΙΣ

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη υπηρεσία ολιστικής υποστήριξης ασθενών με χρόνια έλκη, όπως κατακλίσεις, έλκη κάτω άκρων και μετεγχειρητικά έλκη. Συνοπτικά, οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τηλεϊατρική συμβουλευτική/τηλεδιάσκεψη, δημιουργία και σχεδίαση κλινικών δομών, εκπαίδευση διαβητικού ασθενή, προληπτική ιατρική κυρίως μέσω της παραγωγής και προώθησης ενημερωτικών φυλλαδίων, τη διεξαγωγή ομιλιών και τη διοργάνωση καμπάνιας ευαισθητοποίησης ατόμων υψηλού κινδύνου ανάπτυξης χρόνιου δερματικού έλκους, την κατ’ οίκον νοσηλεία και συμβουλευτική, κοινωνικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τις τοπικές εκκλησίες και τους δήμους (υπηρεσίες: Βοήθεια στο Σπίτι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλες κοινωνικές δομές), ενημερωτική ιστοσελίδα για ό,τι αφορά στο χρόνιο έλκος και δωρεές προς κοινωνικές δομές και ευπαθείς ομάδες.

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Ηλιοτρόπιο» λειτουργεί από το 2008 με έδρα το Μαρούσι Αττικής έχοντας ως στόχο την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και εργασιακή επανένταξη ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Αποτελεί πρωτοβουλία επαγγελματιών και φορέων ψυχικής υγείας στη ΒΑ Αττική και συνεργάζεται με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φορείς ψυχικής υγείας. Όραμά της είναι η ανάπτυξη βιώσιμων δραστηριοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας με σκοπό τη δημιουργία, διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, υπηρετώντας τις κοινωνικές αξίες και προάγοντας την κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία.

ΑΝΟΔΟΣ

Η εταιρία «Άνοδος» ιδρύθηκε το 2001 και δραστηριοποιείται στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής μέριμνας & φροντίδας αλλά και στην εκπαίδευση φοιτητών, επαγγελματιών και εθελοντών.

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ

Η εταιρία «Ξένιος Ζευς» ιδρύθηκε το 2001, δραστηριοποιείται στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού παρέχοντας υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής μέριμνας & φροντίδας αλλά και στην εκπαίδευση φοιτητών, επαγγελματιών και εθελοντών.

EATHEALTHY ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Το HealthyClub είναι ένας προσωπικός σύμβουλος ευεξίας και υγείας, ο οποίος απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν την υγεία και την διατροφή τους. Με την εισαγωγή κάποιων βασικών στοιχείων, καθώς επίσης και το στόχο τους (π.χ. απώλεια κιλών), ο χρήστης λαμβάνει: (i) ένα εξατομικευμένο εβδομαδιαίο πλάνο γευμάτων (ii) τη λίστα με τα ψώνια που πρέπει να αγοράσει από το super market (iii) ήπιες συμπεριφορικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

H Κοιν.Σ.Επ. Ιπποκράτεια Διαβίωση παρέχει υπηρεσίες σε θέματα διαβίωσης, ολιστικής υγείας και πρόληψης, εκπαίδευσης καθώς και ανάπτυξης οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης. Για αυτό το λόγο ιδρύθηκε ως παράρτημα της Κοιν.Σ.Επ στην Θεσσαλονίκη το Κέντρο Κλινικής Υπνοθεραπείας & NLP.

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ παρέχει υπηρεσίες υποστηρικτικής βοήθειας κατ οίκον σε ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις προάγοντας την ποιότητα ζωής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΑΣ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Νομού Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας» ιδρύθηκε το 2006 και ανήκει στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας-Βοιωτίας. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελούν μία ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού που βασίζεται σε μία καινοτόμο τριμερή σχέση μεταξύ ψυχικά ασθενών, εργαζομένων στο χώρο της ψυχικής υγείας και φυσικών προσώπων ή φορέων από την κοινότητα όντας Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ταυτόχρονα εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις. Βασικός στόχος τους είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Οι δράσεις που έχει αναπτύξει και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Κοι.Σ.Π.Ε. είναι το κατάστημα βιολογικών προϊόντων «Πράσινο Σπίτι», το Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού και το εργαστήρι παραγωγής σαπουνιού με την ονομασία «Αγνός Σάπων Έλαιο Δελφών».

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Το συνεργατικό εγχείρημα «Από Κοινού» δραστηριοποιείται στους τομείς της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, της κοινοτικής ενδυνάμωσης, της ψυχοθεραπείας, της έρευνας και των κοινωνικών επιστημών. Προέκυψε από την ανάγκη για εργασία με αξιοπρέπεια, οργανώνοντάς την από κοινού σε έναν μη – ιεραρχικό πλαίσιο. Οι άνθρωποι της “Από Κοινού” αντλούν από την πείρα και την εκπαίδευση τους προς όφελος των ανθρώπων με τους οποίους δουλεύουν αφήνοντας χώρο για τα επιμέρους ενδιαφέροντα και την ανάπτυξή τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Αναζητούν μοντέλα εργασίας που μπορούν να κάνουν την ψυχοθεραπεία και τα προγράμματα κοινοτικής ενδυνάμωσης προσβάσιμα σε περισσότερους ανθρώπους.

ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Ο «Άνεμος Ανανέωσης» δημιουργήθηκε με τη φιλοδοξία να διαδραματίσει στρατηγικό, συνθετικό, επιστημονικό και δημιουργικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της μεταστροφής προς μια πράσινη – κυκλική οικονομία προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, της κοινωνικής, τεχνολογικής και οικολογικής καινοτομίας προς όφελος των πολλών, κάθε ηλικίας, των τωρινών αλλά και των μελλοντικών γενεών, της απασχόλησης σε πράσινους, κοινωνικούς και πολιτισμικούς τομείς, της προώθησης της πράσινης ενέργειας και της ενεργειακής μετάβασης ιδιαίτερα μέσω ενεργειακών συνεταιρισμών, της προώθησης κοινοτικών μοντέλων υγείας κ.α.. Λειτουργεί το καινοτόμο κέντρο υποδοχής, προσωρινής φιλοξενίας, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης προσφύγων WELCOMMON (έχει φιλοξενήσει 500 μέχρι σήμερα από 18 χώρες), οργανώνει πολυάριθμες εκδηλώσεις για την κοινωνική κι αλληλέγγυα οικονομία, την μετάβαση των πόλεων προς πράσινες στρατηγικές, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας, συνεργάζεται με φορείς για την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής μετάβασης και της δημιουργίας ενεργειακών συνεταιρισμών ΑΠΕ, έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλούς φορείς (πανεπιστήμια, δήμους, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, εκπαιδευτικές δομές) από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ συμμετέχει σε πολλά Ευρωπαϊκά Δίκτυα.

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης «Νέοι Ορίζοντες» δραστηριοποιείται κυρίως στη δημιουργία και τη συντήρηση κήπων καθώς και στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ε.

Σύμπραξη μηχανικών μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, πολιτικών, χημικών μηχανικών για την προώθηση του σχεδιασμού της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, την απασχόληση, την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και την υποστήριξη των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μηχανικών.

COMMONSPACE

Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων commonspace αποτελεί την εξέλιξη της CPD- Creating Spaces Κοιν.Σ.Επ., έπειτα από τη μετάπτωση με το νόμο 4430/16. Στόχος του συνεταιρισμού είναι η μελέτη, έρευνα, παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη δράσεων σχετικά με τη διατήρηση, προαγωγή και προφύλαξη του δημοσίου χώρου σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες, την προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης, τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στο αστικό περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ευαισθησίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΗΛΟΤΕΧΝΙΑ

Η “Αλληλοτεχνία” είναι ένας συνεταιρισμός εργαζομένων στον τομέα των κατασκευών, ο οποίος για πρώτη ίσως φορά, συνενώνει αρχιτέκτονες, μηχανικούς και τεχνίτες, διαμέσου της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης στην εργασία. Συνεργάζεται επίσης με άτυπες αλλά ουσιαστικές δομές άλλων τεχνιτών σε άλλα δομικά επαγγέλματα και προωθεί τις παραπάνω αξίες στις μεταξύ τους σχέσεις.

ΣΥΝ ΑΛΛΟΙΣ

Ο Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας “Συν Άλλοις” ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα το φθινόπωρο του 2011. Η βασική δραστηριότητά του είναι το εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο, κυρίως στον τομέα των τροφίμων. Μια εμπορική διαδικασία, δηλαδή, αντί για το κέρδος των πολυεθνικών και των τοπικών μεσαζόντων, στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διακίνησης των αγαθών: Την αξιοπρεπή ανταμοιβή του κόπου των παραγωγών, την παροχή ποιοτικών προϊόντων σε όσο το δυνατόν πιο προσιτή τιμή στους καταναλωτές, τη βιώσιμη και δημοκρατική λειτουργία των οργανώσεων διακίνησης, καθώς και τη μέριμνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

ΕΝ ΜΕΘΑΝΟΙΣ

Με πρωτοβουλία 8 πολιτών από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων ιδρύθηκε η Κοιν.Σ.Επ. “ΕΝ ΜΕΘΑΝΟΙΣ” με στόχο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και προϋποθέσεων για την προώθηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής, την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων και των σχολαζόντων γαιών. Ξεκίνησε με την έκδοση άδειας συλλογής της άγριας ηφαιστειακής ρίγανης και τώρα εστιάζει στην αναγνώριση της ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης. Στόχος της είναι η επέκταση της και στα άλλα είδη των αρωματικών φυτών της περιοχής, καθώς και στην επεξεργασία των τοπικών προϊόντων σε γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες κλπ και την εμπορία τους. Η συμβολή της τα τελευταία χρόνια στην ενίσχυση των απόρων, πολυτέκνων, ανέργων είναι σημαντική με την παροχή πολύμορφης επισιτιστικής και συμβουλευτικής βοήθειας.

MIND THE BARK

Η Κοιν.Σ.Επ. “MIND THE BARK” ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2016 με σκοπό την παροχή θετικής εκπαίδευσης ζώων συντροφιάς για τη σωστή και χρήσιμη αστική κοινωνική συμπεριφορά τους, καθώς και η φροντίδα για την υγιεινή τους με φυσικά προϊόντα. Η εταιρεία οργανώνει συμβουλευτικά σεμινάρια για μη βίαιη μεταχείριση των ζώων συντροφιάς και σεμινάρια σωστής συμπεριφοράς των ζώων στους δημόσιους χώρους. Στόχος της είναι η ελαχιστοποίηση της εγκατάλειψης και της κακοποίησης των ζώων συντροφιάς και η αρμονική συμβίωση ανθρώπων και ζώων στο αστικό περιβάλλον.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “ΠΕΡΙσυλλογή” αποτελείται από 5 μέλη με επιδίωξη το συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, την καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας, την ανάδειξη λαογραφικών και πολιτιστικών παραδόσεων καθώς και παραδοσιακών προϊόντων του τόπου, την ανάδειξη του φυσικού τοπίου και των ιστορικών μνημείων της περιοχής, την ενίσχυση της αυτάρκειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

GLOBAL FINANCE

Η Κοιν.Σ.Επ. “GLOBAL FINANCE” είναι ένα λογιστικό γραφείο το οποίο παρέχει λογιστικές, οικονομικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτική σε επιχειρήσεις και ενημερώσεις κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Εδώ και 4 χρόνια παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες πολιτών (άπορους, άστεγους, άνεργους, μη προνομιούχους) και, σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, παρέχει εδώ και 4 χρόνια δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής σχετικά με την κοινωνική οικονομία (σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφώσεις, εκθέσεις).

ΚΥΤΤΑΡΟ

Η επιχείρηση κατασκευάζει και εμπορεύεται διακοσμητικά χώρου, μπιζού, κοσμήματα και είδη δώρων και διακόσμησης γενικότερα (κεριά, πίνακες, χειροποίητα κοσμήματα και συναφή είδη και αντικείμενα) με υλικά ανακυκλώσιμα, δεύτερης ευκαιρίας και αναπαλαιωμένα. Επίσης δραστηριότητα της είναι τα επιμορφωτικά και καλλιτεχνικά σεμινάρια.

ΕΥ ΣΥΝ

Η Κοιν.Σ.Επ. «Ευ Σύν» είναι μία ομάδα κυρίως γυναικών και έχει κύριο σκοπό την παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων αγροτοδιατροφής για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας και της τοπικής κοινωνίας. Στα εργαστήρια της υπάρχουν παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα όπως γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, ελαιόλαδο, διάφορα τουρσιά και σάλτσες. Όλα τα προϊόντα είναι χειροποίητα, χωρίς συντηρητικά, και παρασκευάζονται με πρώτες ύλες από την περιοχή του Πηλίου και με βάση παραδοσιακές συνταγές ακολουθώντας όμως σύγχρονες διατροφικές συνήθειες για λιγότερη ζάχαρη και αλάτι. Η γεύση τους εμπλουτίζεται με φυσικά αρωματικά (αρμπαρόριζα, κανέλα, πορτοκάλι, λεμόνι, μαστίχα δυόσμος κλπ).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Π.Ο.ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) αποτελεί δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο και οι σκοποί και στόχοι της είναι η προαγωγή των συμφερόντων των Κοι.Σ.Π.Ε. και η υποστήριξη τους σε θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η εκπροσώπηση των Κοι.Σ.Π.Ε., η μελέτη, εξειδίκευση, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων που ενδιαφέρουν και αφορούν τους Κοι.Σ.Π.Ε. καθώς και η συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη, ενημέρωση και η πληροφόρηση μεταξύ των Κοι.Σ.Π..Ε. Επίσης ενεργεί προς την αναζήτηση και επίτευξη λύσεων σε προβλήματα που απασχολούν τους Κοι.Σ.Π.Ε., την υποστήριξη των δικαιωμάτων ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, την ανάπτυξη, σε συνεργασία με τους Κοι.Σ.Π.Ε. ή και αυτοτελώς, επιχειρηματικών – οικονομικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών, επιστημονικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μη ανταγωνιστικών άμεσα ή έμμεσα προς αυτές των μελών με στόχο και το οικονομικό όφελος των Κοι.Σ.Π.Ε. και των μελών τους. Τέλος, επιδιώκει την προαγωγή της κοινωνικής, αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

MYRTILLO

Η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης “Μyrtillo” λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2013 ως καφέ – πολυχώρος λόγου/τέχνης, που παρέχει είδη εστίασης και πολλές στοχευμένες υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκθέσεις, μουσικές βραδιές κλπ. Εκπαιδεύει και εργοδοτεί 14 άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες (με σύνδρομο Asperger, κώφωση, εγκεφαλική παράλυση) και 1 τυπικό, ενώ κατά καιρούς απασχολεί ασκούμενους, άστεγους και άλλους από ευπαθείς ομάδες. Ξεκίνησε με μηδέν κεφάλαιο και μέχρι τώρα δεν έχει δεχθεί κρατικές ή ιδιωτικές χρηματικές επιδοτήσεις, πλην δωρεών σε είδη εξοπλισμού, ενώ συνεχίζει να βασίζεται αποκλειστικά στις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και να εκπαιδεύει τα ευάλωτα άτομα στη συνδιαχείριση και στην ατομική ευθύνη.

ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. “Σύν τοίς άλλοις” συνεργάζεται με φορείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την αξιοποίησης της κοινωνικής καινοτομίας και την βιώσιμη ανάπτυξη. Στηρίζει τη δημιουργία και τη συνεργασία Κοιν.Σ.Επ. και συνεταιρισμών εργαζομένων και υποστηρίζει τοπικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων. Αναπτύσσει δίκτυα επιχειρήσεων και συνεργασίες μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρηματικών ομάδων, στηρίζει νέες επιχειρήσεις (start up) στο ξεκίνημα τους με επιχειρηματικά σχέδια (business plan), μελέτες βιωσιμότητας και αδειοδοτήσεις. Αναδεικνύει μέσω της ιστοσελίδας και του δικτύου μας ανθρώπους που ζουν και δουλεύουν στην Ελλάδα, προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες με την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής και συνεργάζεται με δίκτυα διανομής και κανάλια προώθησης.
Τέλος, δημιουργεί δράσεις ενημέρωσης του κοινού, έρευνες για νέες αγορές και πελάτες, σχέδια και προγράμματα marketing, στοχευμένες δράσεις προώθησης σε ομάδες πληθυσμού.

“ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ” ΤΗΝΟΥ

Η Κοιν.Σ.Επ. «Καλλονή – Κελλιά» Τήνου συστάθηκε στα τέλη του 2012 με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη της Τήνου, μέσα από την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων, με αξιοποίηση όλων των παραγομένων προϊόντων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με σεβασμό στο περιβάλλον
και τα ιδιαίτερα μορφολογικά, ιστορικά, κ.α. χαρακτηριστικά του νησιού που το κάνουν να ξεχωρίζει. Ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας έχει τη διαχείριση ανακυκλώσιμων
προϊόντων τα οποία συγκεντρώνει στο χώρο της, προδιαλεγμένα, υιοθετώντας το σύστημα «διαλογή στην πηγή». Για το σκοπό αυτό διοργανώνει επισκέψεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα σχολεία και τους κοινωνικούς φορείς του νησιού, τα οποία από τα μέχρι σήμερα στοιχεία
φαίνεται πως έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΕΡΙΜΠΑΝΟΥ

Το Συνεταιριστικό Καφενείο “ΠΕΡΙΜΠΑΝΟΥ” ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2014 με έντεκα ιδρυτικά μέλη, αποκλειστικά γυναίκες. Καταστατικός στόχος του είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης παράλληλα με την οργάνωση πολιτικών και κοινωνικοπολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, προβολών, βιβλιοπαρουσιάσεων, θεατρικών παραστάσεων, δωρεάν μαθημάτων και δράσεων αλληλεγγύης προς αδύναμους πολίτες. Το εγχείρημά έχει συμπληρώσει 3 χρόνια βιώσιμης λειτουργίας και προοπτικής που οφείλονται στην συνειδητή προσήλωση όλων των μελών του προς το όραμα μιας άλλης κοινωνίας, αλληλέγγυας, αμεσοδημοκρατικής, αντι-ιεραρχικής, ισότιμης και συμμετοχικής.

LE PETITE CANTINE

Κεντρικός άξονας της Le Petite Cantine είναι το κίνητρο για συμμετοχή στην καθημερινότητα, στην εργασία, στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση, στις ευθύνες, στις πρωτοβουλίες, στην αποδοχή, στη συνύπαρξη, στην προβολή δεξιοτήτων, στα δρώμενα, στην καλλιέργεια κουλτούρας και σεβασμού. Στη La Petite Cantine εργάζονται & εκπαιδεύονται ΑμεΑ και Άτομα Κοινωνικά Ειδικών Ευπαθών Ομάδων.

ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΑ

Η Κοιν.Σ.Επ. “ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΑ” αποτελείται από 6 μέλη που βρίσκονται σε χρόνια κατάσταση ανεργίας και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και μεταποίησης ειδών χειροτεχνίας. Συγκεκριμένα, κατασκευάζει κοσμήματα και ρούχα από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά χρησιμοποιώντας κυρίως παραδοσιακές τεχνικές. Προμηθεύεται διάφορα άλλα συναφή προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς σεβόμενοι τους όρους του δικαίου εμπορίου. Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες εκμάθησης τεχνικών κατεργασίας για την δημιουργία χειροποίητων κατασκευών με σκοπό την προώθηση της συλλογικής συνεισφοράς και την δημιουργία κλίματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας.

ART & SMART IDEAS

Η Κοιν.Σ.Επ. “ART & SMART ideas” δραστηριοποιείται στον χώρο της διακόσμησης – ανακαίνισης και στον χώρο της χειροτεχνίας. Αναλαμβάνει μελέτες εσωτερικού χώρου, μελέτες επίπλων κουζίνας, μαθήματα διαφόρων τεχνικών χειροτεχνίας, κατασκευής κοσμήματος καθώς και κατασκευή και εμπορία χειροποίητων κοσμημάτων, αξεσουάρ μόδας και διακοσμητικών αντικειμένων. Σαν κοινωνική επιχείρηση προτίθεται να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πολύ προσιτές τιμές, με στόχο: «περισσότερη ομορφιά και εργονομία» στον χώρο διαβίωσης και στην καθημερινότητα γενικά.

FAIR TRADE HELLAS

Η Fair Trade Hellas ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη διάδοση του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου (fair trade) και της υπεύθυνης κατανάλωσης στην Ελλάδα. Όραμα της είναι η καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας μέσα από την ενδυνάμωση των μικρών παραγωγών των χωρών του Παγκόσμιου Νότου. Αποστολή της Fair Trade Hellas είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων, αλλάζοντας τις αθέμιτες δομές του διεθνούς εμπορίου και συμμετέχοντας σ’ ένα κίνημα με χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, που αγωνίζονται υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

ΒΙΟΣ COOP

O Βίος Coop είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός με έδρα την Θεσσαλονίκη, ένα διαφορετικό super market που λειτουργεί από το 2013 και στα ράφια του βρίσκονται όλα τα είδη που χρειάζεται ένα σπίτι, ένα πλήρες καλάθι. Ο Βίος Coop διοικείται δημοκρατικά από τα μέλη του, καθημερινούς πολίτες που καλούν την κοινωνία να στηρίξει προϊόντα που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον με τα εξής χαρακτηριστικά: φθηνά (χωρίς μεσάζοντες, απ’ ευθείας από παραγωγούς και συνεταιρισμούς), ελληνικά και όσο το δυνατόν τοπικά (ώστε να έχουν χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα και να ενισχύεται η τοπική οικονομία) και ποιοτικά (στα ράφια του Βίος Coop δεν θα βρεθούν προϊόντα με απαγορευμένα χημικά πρόσθετα, μεταλλαγμένα, κ.α.) Επίσης ο Βίος Coop δεν συνεργάζεται με παραγωγούς που δεν σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα.

ΔΡΑΣΗ

Ο ΚΟΙ.ΣΠΕ «Δράση» ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την προσέγγιση της οικονομίας, του «Ηθικού Επιχειρείν», του Συνεταιρισμού στο χώρο των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η «Δράση» υιοθετεί συλλογικά κριτήρια κατανομής οφέλους με βασικό στόχο το όποιο κέρδος να αναδιανέμεται σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες με στόχο την επανένταξη – επανακοινωνικοποίση των μελών .

ΕΥΖΗΝ

Στις δομές του ΚΟΙ.ΣΠΕ περιλαμβάνεται φούρνος, εργαστήριο – πρατήριο ζαχαροπλαστικής, παρασκευαστήριο μαζικής εστίασης, που δρουν συμπληρωματικά στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού από ωφελούμενους – εργαζόμενους του προαπαιτούμενο τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά. Η “Δράση” έχει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των υπηρεσιών τροφοδοσίας, διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Τα προϊόντα, όλα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και διατίθενται σε χαμηλές τιμές χονδρικής.

ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το Ξύλο και Παράδοση είναι Κοιν.Σ.Επ. με έδρα την Παύλιανη Φθιώτιδας και στόχο την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διατήρηση παραδοσιακών εθίμων, δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων. Σε ένα πέτρινο κτίσμα στην καρδιά της Κάτω Παύλιανης, ο επισκέπτης εκτός από σπιτικές νοστιμιές, καλό κρασί και τσίπουρο, μπορεί να βρει και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα (γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, λικέρ, χυλοπίτες, τραχανά κ.α). Παράλληλα έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί μία έκθεση με 450 παραδοσιακά εργαλεία κατεργασίας ξύλου προβιομηχανικής εποχής από το 1870 και να ενημερωθεί για την περιοχή και τις παραδόσεις του από τις εκδόσεις και το ψηφιακό υλικό της εταιρείας.

ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. “ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ” εδρεύει στη Λειβαδιά και αποτελείται από 6 ταλαντούχες γυναίκες με αντικείμενο τη δημιουργία χειροποίητων διακοσμητικών, όπως ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, κατασκευές σε ξύλο και γυαλί, κατασκευές από πηλό, πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, ζωγραφική σε ξύλο, στεφάνια με κλήμα από αμπέλι διακοσμημένα με φυσικούς ξηρούς καρπούς, στεφάνια συρμάτινα από πηλό, κοσμήματα χειροποίητα, μπούστα, μάσκες και ντεκουπάζ. Κατασκευάζει, επίσης, χειροποίητα πλεκτά, όπως τσαντάκια, τσάντες, σκουφιά, κασκόλ, παιδικά τσαντάκια, αλλά και στεφάνια διακοσμημένα με πλεκτά λουλούδια, ονειροπαγίδες, πλεχτά καλάθια και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.

TRII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Trii είναι ένας φορέας που δραστηριοποιείται στο χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού. Κύριος σκοπός της είναι η στήριξη των νέων καλλιτεχνών και η προώθηση της καλλιτεχνικής τους παραγωγής, εντός και εκτός συνόρων, αλλά παράλληλα βοηθάει κάθε δημιουργική έκφραση, καλλιτεχνική ή και εφαρμοσμένη, να εισαχθεί πιο δυναμικά στην αγορά εργασίας. Η Trii ενισχύεται από την δύναμη της ομαδικότητας και της συνεργασίας των καλλιτεχνών, δημιουργών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών που βρίσκονται στους κόλπους της ώστε να δραστηριοποιείται αποτελεσματικότερα σε περισσότερους τομείς.

BIOCAMP

Η Κοιν.Σ.Επ. “BIOCAMP” δραστηριοποιείται συστηματικά στους τομείς συμβουλευτικής και σχεδιασμού σύνθετων προγραμμάτων και δράσεων ικανών να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και λειτουργία οικοσυστημάτων. Μοχλό του σχεδιασμού αποτελεί η ανάπτυξη πολιτικών για την αξιοποίηση σχολάζουσας ακίνητης περιουσίας και πόρων από το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα ή/και την δημόσια περιουσία στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. Κεντρική δραστηριότητα του πιλοτικού προγράμματος που σχεδιάστηκε με επίκεντρο την έδρα της εταιρείας στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας είναι η ανάπτυξη Διεθνούς κατασκηνωτικού και συμβουλευτικού κέντρου κοινωνικής οικονομίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

ΙΑИΝΟUS – ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟ

Η Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής & Κοινωνικής ωφέλειας «ΙΑИΝΟUS» δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κοινωνικής καινοτομίας και στην συμβουλευτική των κοινωνικών επιχειρήσεων. Δημιούργησε την θερμοκοιτίδα ΗΩ που καλύπτει τις εταιρικές λειτουργίες των Κοιν.Σ.Επ. που φιλοξενεί και λειτουργεί με εσωτερικό κανονισμό. Υλοποιεί επίσης σε δράσεις της το σύστημα κοινωνικής δικαιόχρησης (social franchising) και χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα στον σχεδιασμό της στρατηγικής marketing.

ΗΩΤΕΛ

Η Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής & Κοινωνικής ωφέλειας «IOTEL» δραστηριοποιείται στον τουρισμό υλοποιώντας πρόγραμμα social franchising με βασική επιδίωξη την πανελλαδική δικτύωση τουριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία κατάλληλου εθνικού φορέα (tour operator). Παρέχει υπηρεσίες τουριστικής φιλοξενίας εναλλακτικού τουρισμού, αξιοποιώντας σχολάζον κτιριακό απόθεμα, σε συνδυασμό με δράσεις διαπολιτισμικής συνεργασίας και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, με συμμετοχικές δράσεις για τους επισκέπτες, σε τομείς όπως η γαστρονομία. Επίσης, προωθεί προϊόντα ποιότητας κοινωνικών επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους παραγωγής και μεταποίησης, αναδεικνύοντας την αξία των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των αρχών της Κοινωνικής Οικονομίας στον τουρισμό.

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Αττικής εκπροσωπεί 10 φορείς Κ.ΑΛ.Ο. με έδρα την Αθήνα και αποτελεί την πρώτη ένωση του νόμου 4430/2016. Ως μέλη υπαρχόντων, ενεργών και παραγωγικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Κοιν.Σ.Επ., τα μέλη της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Αττικής αποφάσισαν να οργανώσουν από κοινού την ένωση με στόχο να δίνει λύσεις σε προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι Κοιν.Σ.Επ. ή θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον καθώς και να δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης, όχι μόνο των μελών Κοιν.Σ.Επ., αλλά και άλλων εγχειρημάτων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του οικοσυστήματος της Κ.ΑΛ.Ο..

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η λήψη αποφάσεων γίνεται από το πεδίο προς τα πάνω, με αμεσο-δημοκρατικές διαδικασίες ενώ σκοπός της δεν είναι η κερδοσκοπία, αλλά η ουσιαστική ανάπτυξη των Κοιν.Σ.Επ., η δημιουργία νέων θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας και η προώθηση ενός άλλου προτύπου συλλογικής ζωής, εργασίας και δημιουργίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ “ΚΟΙΝ.Α.”

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΚΟΙΝ.Α.» αναπτύσσει δραστηριότητες ολοκληρωμένης ανάπτυξης και παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες με αντικείμενο την προώθηση της απασχόλησης, τη ρηξικέλευθη προσέγγιση και ανάλυση της αγοράς εργασίας, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, την παραγωγή τεχνολογικών προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την καινοτομία, τον πολιτισμό και την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, ο σκοπός της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΚΟΙΝ.Α.» είναι να επιτύχει, βάσει μελετών, ερευνών, αναλύσεων και προγραμμάτων, την ενίσχυση και διάχυση της κοινωνικής ευημερίας και να καταστήσει τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία κτήμα του κοινωνικού συνόλου, ιδίως δε, των εργαζομένων και των παραγωγικά ενεργών ομάδων του πληθυσμού.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η συλλογικότητα της Αλληλεγγύης για Όλους δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2012 με σκοπό την υλική και ηθική ενίσχυση των αδύναμων κοινωνικά που ζουν στη χώρα μας ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και θρησκεία. Διαμορφώθηκαν οι θεματικές δραστηριοποίησης με βάση τις άμεσες ανάγκες (τροφή, υγεία, παιδεία, νομική στήριξη) αλλά και το όραμα για μια κοινωνία βασισμένη στις αρχές της αλληλεγγύης, της ισότητας, της αμοιβαιότητας και του συνεργατισμού όπως αυτή της κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και των Αγορών χωρίς Μεσάζοντες.

RED KITCHEN

Η Red Kitchen είναι μια υβριδική δομή Αλληλέγγυας Κουζίνας και Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Δραστηριοποιείται στο χώρο της αλληλεγγύης από το 2012 και έχει παράσχει χιλιάδες δωρεάν γεύματα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Φιλοσοφία της είναι πως κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στο καλομαγειρεμένο φαγητό, ανεξάρτητα εάν μπορεί ή όχι να πληρώσει για αυτό. Ως Κοιν.Σ.Επ έχει στοχεύσει σε αυτό το κοινωνικό αποτύπωμα και έχει συμμετάσχει σε πολλές συλλογικές πρωτοβουλίες καθώς και στην ίδρυση της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Αττικής. Έχει παράξει τη δική της απαστερίωτη μπύρα, την «ΚΟΚΚΙΝΗ» και θα την κυκλοφορήσει σε μαζική παραγωγή το 2018.

SOUL TWINKLES PUBLICATIONS, CULTURE & COMMUNICATIONS Κοιν.Σ.Επ.

Η Soul Twinkles Κοιν.Σ.Επ. δραστηριοποιείται στον τομέα των εκδόσεων βιβλίων, περιοδικών, έντυπου γενικά υλικού, επιτραπέζιων εκπαιδευτικών παιχνιδιών, καθώς επίσης και στους τομείς της επικοινωνίας έντυπης ή ηλεκτρονικής και παραγωγής πολυμεσικού υλικού. Στα πλαίσια του κοινωνικού αποτυπώματός της και στόχος της είναι η στήριξη μέσα από τις δραστηριότητές της δομών αλληλεγγύης, φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και δομών απεξάρτησης και επανένταξης. Στο ήδη υπάρχον εκδοτικό της έργο συμπεριλαμβάνονται τα ιστορικά μυθιστορήματα «Ο λύκος της Σπάρτης» και «Λιμνοθάλασσα Ελευθερίας» καθώς και τα παιχνίδια ρόλων «Οι 300 του Ντολμά» και «Mythic Revolutions» και κόμικς.

SOCIALITY

Γενικά, θα λέγαμε ότι «ασχολούμαστε με website». Αναλαμβάνουμε δηλαδή content sites, e-shop, ιστοσελίδες ειδικού σκοπού και περιεχομένου. Μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίζουμε κάθε συνεργάτη μας σφαιρικά, σε όλους τους τομείς της ψηφιακής του επικοινωνίας: social media, newsletters, networking, SEO. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τεχνολογίες και πρακτικές ανοιχτού λογισμικού γιατί πιστεύουμε ότι η τεχνολογία αξίζει να είναι ανοιχτή και διαθέσιμη σε όλους και προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτήν την αντίληψη.
Λειτουργούμε συνεργατικά. Είμαστε όλοι εργαζόμενοι και μοιραζόμαστε δίκαια τόσο την δουλειά όσο και τις αμοιβές που προκύπτουν.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Το καλύτερο φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αναπηρίες και αδυναμίες του κόσμου είναι η εργασία. Τα άτομα με διάφορες αναπηρίες που εκπροσωπούν αυτόν τον φορέα θέλουν να αποδείξουν πρώτα στον εαυτό τους αλλά και στο κοινωνικό σύνολο τι μπορούν και όχι τι δεν μπορούν να κάνουν. Η Φωνή των ΑμεΑ προβάλλει παγκοσμίως όλες τους τις προσπάθειες και οι δράσεις τους αξιολογούνται και παραδειγματίζουν όχι μόνο άτομα από ευπαθείς κατηγορίες αφού ακόμα και οι υπηρεσίες του ΕΣΠΑ τους έχουν χρησιμοποιήσει κατ’επανάληψη για τις καλές πρακτικές τους.

ΤΕΧΝΗ & ΕΝΤΑΞΗ

Με μια διαδρομή περίπου 15 ετών εθελοντικής προσφοράς σε χώρους απεξάρτησης και συλλόγων ΑμεΑ η ίδια ομάδα ανθρώπων δημιούργησε τον Ιούλιο του 2016 την Κοιν. Σ.Επ. “Τέχνη & Ένταξη”. Ένας καινοτόμο συνεταιρισμό με απώτερο σκοπό την προώθηση και ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή και εν γένει την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων Ομάδων πληθυσμού, κυρίως μέσω της ενασχόλησής τους με τον πολιτισμό, και την προώθησή τους στην απασχόληση. Η καινοτομία της Τέχνης & Ένταξης Κοιν. Σ.Επ. έγκειται στο ότι ο σχεδιασμός των projects για την ανάπτυξη και προώθηση κάθε μορφής τέχνης, η παραγωγή Θεατρικών παραστάσεων και η επιμέλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων υλοποιείται από ΑμεΑ. Στα πλαίσια αυτά ομάδα ατόμων με αναπηρία που έχουν νοσηλευτεί για μεγάλο διάστημα ή συνεχίζουν την θεραπευτική τους αγωγή παρουσιάζουν θεατρικές παραστάσεις σε ιδρύματα, νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας. Για την προβολή των δράσεών της η Τέχνη & Ένταξη Κοιν.Σ.Επ. εκδίδει το έντυπο περιοδικό Creative theater το οποίο είναι εξειδικευμένο στο Παιδαγωγικό Θέατρο και διανέμεται δωρεάν σε θεατρικές σκηνές, εργαστήρια θεάτρου και στα νοσηλευόμενα παιδιά του Νοσοκομείου Παίδων Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού. Στόχος της Κοιν. Σ.Επ. είναι να μοιραστεί την χαρά της δημιουργίας μέσα από το θέατρο και να πείσει και άλλα άτομα με ιδιαίτερα χαρίσματα να τολμήσουν αυτή την εμπειρία.

Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2021 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!