Γ.Π.Α. – COOPEXPO 17 Ιουλίου Εκδήλωση “Ενίσχυση συνεργασιών ΚοινΣΕπ στον πρωτογενή τομέα”


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και η πρωτοβουλία COOPEXPO φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, διοργανώνουν από κοινού για τις ΚοινΣΕπ Παραγωγικού Σκοπού, αλλά και για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Μέτρο Συνεργασία – Συνέργειες Γ.Π.Α.- Κ.Αλ.Ο.»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Ιουλίου στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά οδός 75, ώρα 14:00-17:00.

Το θέμα της εκδήλωσης είναι η Πρόσκληση, στο πλαίσιο του ΠΑΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για την ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.). που αποτελούν σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας, να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων :

  • 16.1 – 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας». Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».
  • 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή». Δράση 1: «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Στόχος της Πρόσκλησης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5, είναι η δυνατότητα και η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που θα αναληφθούν εμπίπτουν απαραίτητα στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στη συνέχεια μπορεί να εμπίπτουν και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του.

Σκοπός είναι η στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» μέσω των δύο Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 και η υλοποίηση των αντίστοιχων επιχειρησιακών σχεδίων.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλαμβάνει:

Μέρος 1ο: Παρουσίαση του Μέτρου Συνεργασία με εισηγητή στέλεχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΥΕ ΠΑΑ

Μέρος 2ο: Στρογγυλό τραπέζι

Συντονιστής: Αλ. Κουτσούρης, Καθηγητής Γ.Π.Α., Τμήμα Αγρ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
Π. Ταραντίλης, Καθηγητής Γ.Π.Α., Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Π. Καρανικόλας, Επ. Καθηγητής Γ.Π.Α., Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γ. Αλεξόπουλος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Κ. Μοράρος, οικονομολόγος, Εκπρόσωπος ΚΑλΟ – COOPEXPO. και ο εισηγητής ΕΥΕ ΠΑΑ

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.