Δήμος Αιγιαλείας: Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου σε ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δήμος Αιγιαλείας: Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου Με απόφαση του Δήμου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο,

βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης, καθορίζονται ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών:

…α) μεταξύ τους, β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων, γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, δ) από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες, ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, και στ) από δημοτικές και υπαί-θριες λαϊκές αγορές.

αα. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

ββ. καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων,

γγ. έναρξη επιτηδεύματος με Κ.Α.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας,

δδ. λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά.

Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ., ο ίδιος δημιουργός. Στις ελεγκτικές αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας δημιουργίας μελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ:

  • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:

Μία θέση στην προέκταση της Ρωμανιώλη πλησίον Δημοτικού Κήπου

  • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:

Μία θέση στην παραλιακή οδό στην τοποθεσία «Δασύλλιο»

Μία θέση στη συμβολή των οδών Ατλαντίδος και Αιγιαλού

  • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:

Δύο θέσεις επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία των Συλιβαινιωτίκων

  • KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ:

Μία θέση μπροστά από τα ενοικιαζόμενα Κοκκοτή.

  • KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ

Δύο θέσεις πλησίον της βρύσης στην παραλία

  • KOINOTHTA ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ:

Μία θέση απέναντι από το περίπτερο Μοντζολή

  • KOINOTHTA ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ:

Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης κάτω από το γήπεδο Αβύθου

Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης στη θέση «Μάτι»

Οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στο γραφείο ΕσόδωνΡύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων που βρίσκεται επί της οδού Ευθ. Γάτου 1, με τα παραπάνω δικαιολογητικά προκειμένου να παραλάβουν τις αιτήσεις  από τις 20/5/2024 έως τις 25/5/2024.