Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνική οικονομία – η τοπική και περιφερειακή προοπτική


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023, η ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) , ενός από τα κύρια συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ μαζί με την ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότηση Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνική οικονομία – η τοπική και περιφερειακή προοπτική , της οποίας εισηγητής ήταν Ricardo Rio , Δήμαρχος της Μπράγκα (EPP, PT).

Η παρούσα γνωμοδότηση καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των πόλεων και των περιφερειακών αρχών για την κοινωνική οικονομία και αναγνωρίζει τη σημασία της για την κοινωνία, αναγνωρίζοντας τη σημασία ενός ζωντανού οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές Ricardo Rio Δήμαρχος της Μπράγκα (EPP,

Η γνώμη, που μπορείτε να βρείτε εδώ , υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική οικονομία (2021), την ενημερωμένη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ που προσδιορίζει την κοινωνική οικονομία και την εγγύτητα ως ένα από τα 14 βιομηχανικά οικοσυστήματα για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, όπως καθώς και το Transition Pathway για την Εγγύτητα και την Κοινωνική Οικονομία .

Η ΕΤΠ επισημαίνει τη σημασία της παροχής επικαιροποιημένων στοιχείων για την κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη, παρέχοντας επίσης μια κοινή μεθοδολογία για τη συλλογή του, σύμφωνα με το έργο που ξεκίνησε πρόσφατα η Επιτροπή, και με τις καλές πρακτικές χωρών όπως η Πορτογαλία που διαθέτουν ήδη εθνικούς δορυφορικούς λογαριασμούς κοινωνικής οικονομίας, που αγκαλιάζουν ολόκληρη την ποικιλομορφία της κοινωνικής οικονομίας. Η ΕΟΚΕ «προκαλεί επίσης τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν ένα κοινό σχέδιο για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας » σε μόνιμο διάλογο με τους εκπροσώπους της κοινωνικής οικονομίας.

Μεταξύ άλλων προτάσεων πολιτικής, η ΕΤΠ καλεί να θεσπιστούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για ένα συγκεκριμένο καθεστώς φορολογίας και κρατικών ενισχύσεων για την κοινωνική οικονομία, προτρέπει την ΕΕ να αναπτύξει μια ταξινόμηση των κοινωνικών επενδύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς και με τη σημασία της περαιτέρω κινητοποίησης των κοινωνικών επενδύσεων, και καλεί την Επιτροπή να ορίζει -σε ετήσια βάση- μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα κοινωνικής οικονομίας για την ενίσχυση της προβολής της κοινωνικής οικονομίας και της συμβολής της στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Χαιρετίζουμε αυτήν την εξαιρετική γνωμοδότηση της ΕτΠ. Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας δεν μετεγκατασταθούν ποτέ και επανεπενδύουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους στις τοπικές κοινωνίες. Η κοινωνική οικονομία συνδέεται στενά με την εγγύτητα. Είναι η οικονομία που χρειάζεται η Ευρώπη για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα, τη συνοχή, την καινοτομία και τη στρατηγική της αυτονομία