Δημιουργία ΚοινΣΕπ στην παροχή Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Περίληψη των κυριότερων σημείων: Η κοινωνική συνεταιριστική μας επιχείρηση, με την επωνυμία «Δημιουργικά Μυαλά», στοχεύει στην παροχή δημιουργικής απασχόλησης και υπηρεσιών ενισχυτικής διδασκαλίας σε μικρά παιδιά. Η επιχείρηση θα βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, πράγμα που σημαίνει ότι θα εργαστούμε για να δημιουργήσουμε κοινωνική αξία μαζί με οικονομικές αποδόσεις.

Η εστίασή μας θα είναι στην απασχόληση ταλαντούχων ατόμων που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε παιδιά που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη στις ακαδημαϊκές και δημιουργικές τους αναζητήσεις. Η επιχείρησή μας θα βασίζεται σε ένα συνεταιριστικό μοντέλο, που σημαίνει ότι όλα τα μέλη θα μοιράζονται τα κέρδη και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Δήλωση αποστολής: Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες και ελκυστικές υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας σε μικρά παιδιά με συνεργατικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή τους, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε τους υπαλλήλους μας και την ευρύτερη κοινότητα.

Ανάλυση αγοράς: Η αγορά-στόχος μας θα είναι οικογένειες με μικρά παιδιά που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη στις ακαδημαϊκές και δημιουργικές τους αναζητήσεις. Αυτό περιλαμβάνει παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές καθυστερήσεις και εκείνα που χρειάζονται πρόσθετη ακαδημαϊκή υποστήριξη. Θα εξυπηρετούμε επίσης οικογένειες που αναζητούν εξωσχολικές δραστηριότητες για να υποστηρίξουν τη συνολική ανάπτυξη του παιδιού τους.

Οι υπηρεσίες μας θα περιλαμβάνουν μαθήματα τέχνης, μαθήματα μουσικής, μαθήματα θεάτρου και υπηρεσίες ενισχυτικής διδασκαλίας σε διάφορα μαθήματα. Θα προσφέρουμε επίσης εξατομικευμένες ατομικές συνεδρίες για παιδιά που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη.

Ανάλυση Ανταγωνισμού: Η επιχείρησή μας θα διαφέρει από τις άλλες επιχειρήσεις στην αγορά στο ότι θα λειτουργούμε βάσει συνεταιριστικού μοντέλου, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα μέλη θα μοιράζονται τα κέρδη και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό θα δώσει στους υπαλλήλους μας μια αίσθηση ιδιοκτησίας και ευθύνης στην επιχείρηση. Θα εστιάσουμε επίσης στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε κάθε παιδί, κάτι που θα μας ξεχωρίσει από τις μεγαλύτερες εταιρείες που παρέχουν τυποποιημένες υπηρεσίες.

Στρατηγική μάρκετινγκ: Η στρατηγική μάρκετινγκ μας θα επικεντρωθεί στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τις οικογένειες και την ευρύτερη κοινότητα. Θα απευθυνθούμε σε σχολεία και κοινοτικούς οργανισμούς για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και να δημιουργήσουμε συνεργασίες. Θα δημιουργήσουμε επίσης διαδικτυακή παρουσία μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και της ιστοσελίδας μας για να προσεγγίσουμε ένα ευρύτερο κοινό.

Οικονομικές Προβολές: Εκτιμούμε ότι θα χρειαστούμε μια αρχική επένδυση 200.000 $ για τη δημιουργία της επιχείρησης. Αυτό περιλαμβάνει το κόστος της μίσθωσης μιας εγκατάστασης, την αγορά εξοπλισμού και προμηθειών και την πληρωμή των μισθών των εργαζομένων. Αναμένουμε να δημιουργήσουμε έσοδα 400.000 $ τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, με καθαρό κέρδος $100.000. Μέχρι το τέλος του τρίτου έτους, αναμένουμε να δημιουργήσουμε έσοδα 700.000 $, με καθαρό κέρδος 250.000 $.

Η ομάδα διαχείρισης: Η ομάδα διαχείρισης μας θα αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της διοίκησης επιχειρήσεων και των οικονομικών. Θα επιβλέπουν τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης και θα διασφαλίζουν ότι εκπληρώνουμε τους κοινωνικούς και οικονομικούς μας στόχους.

Συμπέρασμα: Ο κοινωνικός συνεταιρισμός μας, Creative Minds, θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας σε μικρά παιδιά. Λειτουργώντας σε ένα συνεταιριστικό μοντέλο, θα διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέλη επενδύουν στην επιτυχία της επιχείρησης. Η εξατομικευμένη μας προσέγγιση και η δέσμευσή μας στην κοινωνική ευθύνη θα μας ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές μας και θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους οικονομικούς και κοινωνικούς μας στόχους.

Οι συνθήκες χώρου και η ποιότητα των εκπαιδευτικών είναι και οι δύο κρίσιμοι παράγοντες για την παροχή δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας στα μικρά παιδιά.

Όσον αφορά τις συνθήκες του χώρου, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ασφαλές και διεγερτικό περιβάλλον για τα μικρά παιδιά. Ο χώρος πρέπει να είναι καθαρός, καλά αεριζόμενος και καλά φωτισμένος, με κατάλληλες εγκαταστάσεις όπως τουαλέτες, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους παιχνιδιού. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν κατάλληλα για την ηλικία παιχνίδια, παιχνίδια και εκπαιδευτικό υλικό που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και τη μάθηση.

Όσον αφορά τους δασκάλους, θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα για να εργαστούν με μικρά παιδιά. Θα πρέπει να είναι υπομονετικοί, να νοιάζονται και να φροντίζουν και θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην εργασία με παιδιά σε δημιουργικά και θεραπευτικά περιβάλλοντα. Οι δάσκαλοι θα πρέπει επίσης να κατανοούν καλά την ανάπτυξη του παιδιού και θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μεμονωμένων παιδιών.

Επιπλέον, οι δάσκαλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται στη χρήση δημιουργικών μεθόδων διδασκαλίας που ενθαρρύνουν τα μικρά παιδιά να σκέφτονται δημιουργικά και να μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να περιλαμβάνουν αφήγηση, μουσική, χορό, τέχνη και δράμα. Οι δάσκαλοι θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες ή προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά και να παρέχουν κατάλληλη διορθωτική διδασκαλία για να τα βοηθήσουν να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις.

Συμπερασματικά, οι συνθήκες χώρου και η ποιότητα των εκπαιδευτικών είναι και οι δύο κρίσιμοι παράγοντες για την παροχή δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας στα μικρά παιδιά. Ένα ασφαλές και διεγερτικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με ειδικευμένους και καταρτισμένους δασκάλους, μπορεί να βοηθήσει τα μικρά παιδιά να μάθουν, να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.