Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για την Προστασία και Αποκατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (ΚοινΣΕπ) για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που συνδυάζει την οικολογική ευαισθητοποίηση με την κοινωνική ευθύνη.

Μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να ενισχύσει την τοπική οικονομία, να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα από ευάλωτες ομάδες της τοπικής κοινωνίας.1. Ορισμός και Στόχοι της ΚοινΣΕπ

Οι ΚοινΣΕπ είναι επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο σκοπό την επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, αντί για το κέρδος. Στόχοι μιας ΚοινΣΕπ για την προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Την αποκατάσταση και διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας.
 • Την προστασία φυσικών πόρων όπως δάση, υδάτινοι πόροι και οικοσυστήματα.
 • Την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
 • Την ένταξη και απασχόληση ατόμων από ευάλωτες ομάδες (π.χ. άνεργοι, άτομα με αναπηρίες, μετανάστες).

2. Παράδειγμα Εφαρμογής

Ας εξετάσουμε ένα υποθετικό παράδειγμα μιας ΚοινΣΕπ με την ονομασία “Πράσινη Αναγέννηση”, που δραστηριοποιείται σε μια ορεινή περιοχή της Ελλάδας.

Βήμα 1: Ίδρυση της Επιχείρησης

Η ομάδα ιδρυτών, αποτελούμενη από τοπικούς οικολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ενεργούς πολίτες, ιδρύει την “Πράσινη Αναγέννηση”. Στο καταστατικό της, καθορίζονται οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι της επιχείρησης.

Βήμα 2: Χρηματοδότηση και Ενίσχυση

Η ΚοινΣΕπ εξασφαλίζει χρηματοδότηση μέσω:

 • Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική οικονομία και το περιβάλλον.
 • Συνεργασιών με τοπικές αρχές και περιβαλλοντικές ΜΚΟ.
 • Ιδιωτικών δωρεών και χορηγιών από επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Βήμα 3: Δραστηριότητες και Έργα

Η “Πράσινη Αναγέννηση” ξεκινά μια σειρά από έργα, όπως:

 • Αναδάσωση: Φύτευση αυτόχθονων δέντρων σε καμένες ή αποψιλωμένες περιοχές.
 • Προστασία υδάτινων πόρων: Καθαρισμός ποταμών και λιμνών, εγκατάσταση συστημάτων βιολογικού καθαρισμού.
 • Καλλιέργεια ενδημικών φυτών: Δημιουργία φυτωρίων με τοπικά φυτά και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων για σχολεία και κοινότητες.

Βήμα 4: Κοινωνική Ένταξη

Για την επίτευξη των κοινωνικών της στόχων, η “Πράσινη Αναγέννηση”:

 • Προσλαμβάνει άτομα από ευάλωτες ομάδες, προσφέροντας κατάρτιση και σταθερή απασχόληση.
 • Συνεργάζεται με κοινωνικές υπηρεσίες για την υποστήριξη των εργαζομένων της, όπως παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής.

Βήμα 5: Αξιολόγηση και Βελτίωση

Η ΚοινΣΕπ πραγματοποιεί τακτική αξιολόγηση των δράσεών της μέσω:

 • Περιβαλλοντικών δεικτών (π.χ. αύξηση βιοποικιλότητας, βελτίωση ποιότητας νερού).
 • Κοινωνικών δεικτών (π.χ. αριθμός ατόμων από ευάλωτες ομάδες που απασχολούνται, κοινωνική ένταξη).

Η ίδρυση μιας ΚοινΣΕπ όπως η “Πράσινη Αναγέννηση” μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινοτήτων. Με την ενσωμάτωση ατόμων από ευάλωτες ομάδες, επιτυγχάνεται μια διπλή αποστολή: η οικολογική αποκατάσταση και η κοινωνική δικαιοσύνη.

Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο ενισχύει την τοπική οικονομία και προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και δημιουργεί ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης που μπορεί να εμπνεύσει άλλες περιοχές και κοινότητες να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.