Δημιουργείται ενιαίο πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Τον άξονα της μεταρρύθμισης στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και τις πολιτικές αναμόρφωσης και αναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου παρουσίασε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής.

Στόχος είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις, οι δράσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία να διευκολύνουν την ανάπτυξη σύγχρονων συνεταιριστικών εγχειρημάτων σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, ώστε αυτά να καταλάβουν ικανό μερίδιο της αγοράς.

Ειδικότερα, εντός του Μαρτίου το υπουργείο Εργασίας προχωρά σε βελτιώσεις του υφιστάμενου νόμου (4019/2011) ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία συνεταιριστικών εγχειρημάτων.

Για πρώτη φορά εξάλλου κωδικοποιείται και εναρμονίζεται η συνεταιριστική νομοθεσία και δημιουργείται ενιαίο πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς που θα επιτρέπει την ανάπτυξη των επιμέρους ειδών των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων συνεταιριστικής μορφής.

Προωθούνται επίσης η σύσταση και λειτουργία σε κάθε περιφέρεια ενός κέντρου στήριξης και προώθησης της κοινωνικής οικονομίας που θα παρέχει υπηρεσίες μιας στάσης (one stop shop), ανάπτυξη συστήματος μικροχρηματοδοτήσεων, εξέταση κινήτρων για την έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, καθώς και η συγκρότηση ινστιτούτου το οποίο θα παρέχει εξειδικευμένες προτάσεις για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση πολιτικών και δράσεων συναφών προς την κοινωνική οικονομία.

http://www.efsyn.gr